Textkorpus: Akademiska texter – Humaniora

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, Språkbanken

Markus Forsberg - Göteborgs universitet, Språkbanken

Beskrivning:

En korpus med akademiska texter inom humaniora (14 471 177 tokens, 673 820 meningar). Denna korpus är sökbar via Språkbankens Korp-gränssnitt: http://spraakbanken.gu.se/korp.

Licens: CC-BY

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Språkbanken

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, Språkbanken

Markus Forsberg - Göteborgs universitet, Språkbanken

Identifierare:

SND-ID: EXT 0100

Beskrivning:

En korpus med akademiska texter inom humaniora (14 471 177 tokens, 673 820 meningar). Denna korpus är sökbar via Språkbankens Korp-gränssnitt: http://spraakbanken.gu.se/korp.

Licens: CC-BY

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Ladda ner metadata:

Publicerad: 2020-05-13