Textkorpus: Akademiska texter – Humaniora

SND-ID: EXT 0100

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Markus Forsberg - Göteborgs universitet, Språkbanken

Göteborgs universitet, Språkbanken

Beskrivning

En korpus med akademiska texter inom humaniora (14 471 177 tokens, 673 820 meningar). Denna korpus är sökbar via Språkbankens Korp-gränssnitt: http://spraakbanken.gu.se/korp.

Licens: CC-BY
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet, Språkbanken
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Åtkomst till data via

Dataset
Textkorpus: Akademiska texter – Humaniora

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Markus Forsberg - Göteborgs universitet, Språkbanken

Göteborgs universitet, Språkbanken

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)
Publicerad: 2020-05-13
Senast uppdaterad: 2021-10-29