Textkorpus: Akademiska texter – Humaniora

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Språkbanken

Markus Forsberg - Göteborgs universitet, Språkbanken

Beskrivning

En korpus med akademiska texter inom humaniora (14 471 177 tokens, 673 820 meningar). Denna korpus är sökbar via Språkbankens Korp-gränssnitt: http://spraakbanken.gu.se/korp.

Licens: CC-BY

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Språkbanken

Markus Forsberg - Göteborgs universitet, Språkbanken

Identifierare

SND-ID: EXT 0100

Beskrivning

En korpus med akademiska texter inom humaniora (14 471 177 tokens, 673 820 meningar). Denna korpus är sökbar via Språkbankens Korp-gränssnitt: http://spraakbanken.gu.se/korp.

Licens: CC-BY

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ladda ner metadata

Textkorpus: Akademiska texter – Humaniora

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Språkbanken

Markus Forsberg - Göteborgs universitet, Språkbanken

Dataformat / datastruktur

Text

Publicerad: 2020-05-13
Senast uppdaterad: 2021-03-16