Textkorpus: Akademiska texter – Humaniora

SND-ID: EXT 0100

Skapare/primärforskare

Markus Forsberg - Göteborgs universitet, Språkbanken

Göteborgs universitet, Språkbanken

Beskrivning

En korpus med akademiska texter inom humaniora (14 471 177 tokens, 673 820 meningar). Denna korpus är sökbar via Språkbankens Korp-gränssnitt: http://spraakbanken.gu.se/korp.

Licens: CC-BY
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Språkbanken

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Åtkomst till data via

Dataset
Textkorpus: Akademiska texter – Humaniora

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Markus Forsberg - Göteborgs universitet, Språkbanken

Göteborgs universitet, Språkbanken

Licens

Creative Commons  Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats

Publicerad: 2020-05-13
Senast uppdaterad: 2021-10-29