Make/maka DNA kohort

SND-ID: EXT 0101

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Beskrivning

Kohorten har rekryterats bland medföljande makar till cancerpatienter som har kommit till Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund, för behandling. Kohorten kommer att användas som en referenspopulation i genetiska- och biomarkör studier. Individerna fick fylla i ett frågeformulär och de fick också donera ett blodprov. Enkäten berörde bland annat tidigare sjukdomar, medicinering, fortplantning, rökning, längd, vikt och etnicitet. Hittills har 1500 individer inkluderats i studien som planeras omfattas 5000 individer med en ålder på 20 till 100 år. Unika egenskaper med studien är att individerna har samma geografiska och socioekonomiska bakgrund som cancerpatienterna i denna region utan att vara genetiskt besläktade. DNA, serum och plasma infruset inom 2 timmar, finns för varje individ.

Syfte:

Studien kommer att användas som en referenspopulation i genetiska studier samt i studier om biomarkörer.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Lund

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Populationen består av makar till cancerpatienter som kommit till Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund, för behandling.

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: syftesurval

Tidsperiod(er) som undersökts

2007-01-01 – pågående

Studie kopplad till biobank

Ja

Geografisk täckning
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Broberg K, Höglund M, Gustafsson C, Björk J, Ingvar C, Albin M, Olsson H. Genetic variant of the human homologous recombination-associated gene RMI1 (S455N) impacts the risk of AML/MDS and malignant melanoma. Cancer Lett. 2007 Dec 8;258(1):38-44.

Broberg K, Huynh E, Schläwicke Engström K, Björk J, Albin M, Ingvar C, Olsson H, Höglund M. Association between polymorphisms in RMI1, TOP3A, and BLM and risk of cancer, a case-control study. BMC Cancer. 2009 May 11;9:140.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Dataset
Make/ maka DNA kohort

Beskrivning

Datainsamlingen är pågående. Studien planeras omfatta 5000 individer med en ålder mellan 20 till 100 år.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Tidsperiod(er) som undersökts

2007-01-01 – pågående

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt

1500

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

>99 %

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2014-05-05
Senast uppdaterad: 2017-01-03