Make/maka DNA kohort

SND-ID: EXT 0101

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Beskrivning

Kohorten har rekryterats bland medföljande makar till cancerpatienter som har kommit till Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund, för behandling. Kohorten kommer att användas som en referenspopulation i genetiska- och biomarkör studier. Individerna fick fylla i ett frågeformulär och de fick också donera ett blodprov. Enkäten berörde bland annat tidigare sjukdomar, medicinering, fortplantning, rökning, längd, vikt och etnicitet. Hittills har 1500 individer inkluderats i studien som planeras omfattas 5000 individer med en ålder på 20 till 100 år. Unika egenskaper med studien är att individerna har samma geografiska och socioekonomiska bakgrund som cancerpatienterna i denna region utan att vara genetiskt besläktade. DNA, serum och plasma infruset inom 2 timmar, finns för varje individ.

Syfte:

Studien kommer att användas som en referenspopulation i genetiska studier samt i studier om biomarkörer.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Medicinska Fakulteten

Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Lund

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Populationen består av makar till cancerpatienter som kommit till Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund, för behandling.

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: syftesurval

Tidsperiod(er) som undersökts

2007-01-01 – pågående

Studie kopplad till biobank

Ja

Geografisk täckning
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Broberg K, Höglund M, Gustafsson C, Björk J, Ingvar C, Albin M, Olsson H. Genetic variant of the human homologous recombination-associated gene RMI1 (S455N) impacts the risk of AML/MDS and malignant melanoma. Cancer Lett. 2007 Dec 8;258(1):38-44.

Broberg K, Huynh E, Schläwicke Engström K, Björk J, Albin M, Ingvar C, Olsson H, Höglund M. Association between polymorphisms in RMI1, TOP3A, and BLM and risk of cancer, a case-control study. BMC Cancer. 2009 May 11;9:140.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset
Make/ maka DNA kohort

Beskrivning

Datainsamlingen är pågående. Studien planeras omfatta 5000 individer med en ålder mellan 20 till 100 år.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Tidsperiod(er) som undersökts

2007-01-01 – pågående

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt

1500

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

>99 %

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2014-05-05
Senast uppdaterad: 2017-01-03