MISS-kohorten, Melanom i Södra Sverige

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se) , Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare:

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Christian Ingvar - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för kirurgi

Beskrivning:

MISS-kohorten startades 1990 då 40 000 kvinnor mellan 26 och 65 år i Skåne slumpvis blev utvalda att delta i en intervju angående riskfaktorer för malignt melanom och bröstcancer. 29 508 (ca 74%) av de tillfrågade kvinnorna valde att delta. Ingen av kvinnorna hade tidigare drabbats av cancer. Intervjuerna utfördes mellan år 1990 och 1992 och frågorna berörde bl. a. tidpunkten för kvinnans första menstruation, antal graviditeter, ålder vid ingång i klimakteriet, preventivmedel, alkohol, rökning, solexponering samt kroppkonstitution. Kohorten intervjuades en ytterligare gång år 2000 och även år 2011. Återintervjuer är planerade till var tionde år. Under åren 2011 till 2013 samlades även DNA in från kohorten genom saliv. Uppföljning av morbiditet och mortalitet görs årligen via nationella register.

Syfte:

Syftet med studien var att skapa en prospektiv populationsbaserad kohort med kvinnor från Södra Sverige med information rörande miljöfaktorer och genetiska faktorer.

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Skapare/primärforskare:

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Christian Ingvar - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för kirurgi

Identifierare:

SND-ID: EXT 0102

Beskrivning:

MISS-kohorten startades 1990 då 40 000 kvinnor mellan 26 och 65 år i Skåne slumpvis blev utvalda att delta i en intervju angående riskfaktorer för malignt melanom och bröstcancer. 29 508 (ca 74%) av de tillfrågade kvinnorna valde att delta. Ingen av kvinnorna hade tidigare drabbats av cancer. Intervjuerna utfördes mellan år 1990 och 1992 och frågorna berörde bl. a. tidpunkten för kvinnans första menstruation, antal graviditeter, ålder vid ingång i klimakteriet, preventivmedel, alkohol, rökning, solexponering samt kroppkonstitution. Kohorten intervjuades en ytterligare gång år 2000 och även år 2011. Återintervjuer är planerade till var tionde år. Under åren 2011 till 2013 samlades även DNA in från kohorten genom saliv. Uppföljning av morbiditet och mortalitet görs årligen via nationella register.

Syfte:

Syftet med studien var att skapa en prospektiv populationsbaserad kohort med kvinnor från Södra Sverige med information rörande miljöfaktorer och genetiska faktorer.

Tidsperiod(er) som undersökts:

1990 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Södra Sverige

Analysenhet:

Population:

Kvinnor mellan 25 och 65 år bosatta i Södra Sverige.

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Contacts for questions about the data:

Christian Ingvar

Håkan Olsson

Ingår i samling hos SND:

Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Olsson H, Bladström A. A cohort study of reproductive factors and family history of breast cancer in southern Sweden. Breast Cancer Res Treat. 2002 Dec;76(3):203-9.

Epstein E, Lindqvist PG, Geppert B, Olsson H. A population-based cohort study on sun habits and endometrial cancer. Br J Cancer. 2009 Aug 4;101(3):537-40.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

MISS-kohorten, Melanom i Södra Sverige

Skapare/primärforskare:

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Christian Ingvar - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för kirurgi

Beskrivning:

Datainsamlingen är pågående och återintervjuer är planerade till var tionde år.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990 — 1992

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000 — 2000

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011 — 2011

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt:

29508

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

74 %

Dataset 2

MISS-kohorten, Melanom i Södra Sverige

Skapare/primärforskare:

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Christian Ingvar - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för kirurgi

Beskrivning:

DNA från saliv har samlats in från >50% av kohorten.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011 — 2013

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt:

15000

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

ca 50 %

Publicerad: 2014-05-15
Senast uppdaterad: 2017-02-09