MISS-kohorten, Melanom i Södra Sverige

SND-ID: EXT 0102

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME) , Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Christian Ingvar - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för kirurgi

Beskrivning

MISS-kohorten startades 1990 då 40 000 kvinnor mellan 26 och 65 år i Skåne slumpvis blev utvalda att delta i en intervju angående riskfaktorer för malignt melanom och bröstcancer. 29 508 (ca 74%) av de tillfrågade kvinnorna valde att delta. Ingen av kvinnorna hade tidigare drabbats av cancer. Intervjuerna utfördes mellan år 1990 och 1992 och frågorna berörde bl. a. tidpunkten för kvinnans första menstruation, antal graviditeter, ålder vid ingång i klimakteriet, preventivmedel, alkohol, rökning, solexponering samt kroppkonstitution. Kohorten intervjuades en ytterligare gång år 2000 och även år 2011. Återintervjuer är planerade till var tionde år. Under åren 2011 till 2013 samlades även DNA in från kohorten genom saliv. Uppföljning av morbiditet och mortalitet görs årligen via nationella register.

Syfte:

Syftet med studien var att skapa en prospektiv populationsbaserad kohort med kvinnor från Södra Sverige med information rörande miljöfaktorer och genetiska faktorer.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Medicinska Fakulteten

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Kvinnor mellan 25 och 65 år bosatta i Södra Sverige.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1990 – pågående

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Södra Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Olsson H, Bladström A. A cohort study of reproductive factors and family history of breast cancer in southern Sweden. Breast Cancer Res Treat. 2002 Dec;76(3):203-9.

Epstein E, Lindqvist PG, Geppert B, Olsson H. A population-based cohort study on sun habits and endometrial cancer. Br J Cancer. 2009 Aug 4;101(3):537-40.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset 1
MISS-kohorten, Melanom i Södra Sverige

Beskrivning

Datainsamlingen är pågående och återintervjuer är planerade till var tionde år.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Christian Ingvar - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för kirurgi

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990–1992
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000–2000
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011–2011
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt

29508

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

74%

Dataset 2
MISS-kohorten, Melanom i Södra Sverige

Beskrivning

DNA från saliv har samlats in från >50% av kohorten.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Christian Ingvar - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för kirurgi

Datainsamling

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011–2013
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt

15000

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

ca 50 %

Kontakter för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Publicerad: 2014-05-15
Senast uppdaterad: 2017-02-09