Fall- kontrollstudie av riskfaktorer för melanom

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Beskrivning

Sedan 1988 har individer som drabbats av melanom i södra Sverige intervjuats och kohorten består nu av 3000 fall. Till varje fall har två kontroller slumpvis valts ut från det skånska populationsregistret och matchats för kön, ålder och hemort. Samma frågor har sänts även till kontrollerna. Frågorna berör bl. a. tidigare sjukdomar, medicinering, exponering för UV-ljus, alkohol, rökning, användning av preventivmedel och utbildning. Alla patienter med familjär melanom har analyserats för en CDKN2A-mutation. Under åren 1995-96 samlades blod in från alla patienter, men utöver det så har blod endast samlats in från fall med familjärt melanom, fall under 40 år samt fall med flera stycken melanom. Studien pågår fortfarande.

Syfte:

Syftet med studien är att skapa en kohort med patienter med melanom samt kontroller för att kunna studera riskfaktorer för sjukdomen.

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Identifierare

SND-ID: EXT 0103

Beskrivning

Sedan 1988 har individer som drabbats av melanom i södra Sverige intervjuats och kohorten består nu av 3000 fall. Till varje fall har två kontroller slumpvis valts ut från det skånska populationsregistret och matchats för kön, ålder och hemort. Samma frågor har sänts även till kontrollerna. Frågorna berör bl. a. tidigare sjukdomar, medicinering, exponering för UV-ljus, alkohol, rökning, användning av preventivmedel och utbildning. Alla patienter med familjär melanom har analyserats för en CDKN2A-mutation. Under åren 1995-96 samlades blod in från alla patienter, men utöver det så har blod endast samlats in från fall med familjärt melanom, fall under 40 år samt fall med flera stycken melanom. Studien pågår fortfarande.

Syfte:

Syftet med studien är att skapa en kohort med patienter med melanom samt kontroller för att kunna studera riskfaktorer för sjukdomen.

Tidsperiod(er) som undersökts

1988 — pågående

1995 — 1996

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Södra Sverige

Analysenhet

Population

Individer som har drabbats av melanom i södra Sverige samt kontroller matchade mot kön, ålder och hemort.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval

Studie kopplad till biobank

Ja

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Westerdahl J, Olsson H, Måsbäck A, Ingvar C, Jonsson N, Brandt L, Jönsson PE, Möller T. Use of sunbeds or sunlamps and malignant melanoma in southern Sweden. Am J Epidemiol. 1994 Oct 15;140(8):691-9.
Läs full text

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

Studie av riskfaktorer för melanom - fall

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Beskrivning

Dataset innefattar studiens fall, dvs. de som drabbats av melanom.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995 — 1996

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt

3000

Dataset 2

Studie av riskfaktorer för melanom - kontroller

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Beskrivning

Dataset innefattar studiens kontrollgrupp.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995 — 1996

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt

6000

Publicerad: 2014-05-16
Senast uppdaterad: 2019-11-15