Fall- kontrollstudie av riskfaktorer för lymfom

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Beskrivning

Kohorten består av alla individer över 18 år med lymfom som identifierats från det regionala cancerregistret i södra Sverige under åren 1990 till 1998. I ett första steg kontaktades den behandlande läkaren och efter godkännande från dem så skickades ett frågeformulär ut till patienterna. Till varje fall har två kontroller matchats för kön, ålder och hemort och samma frågor sändes även till dem. Frågeformuläret berörde frågor som utbildning, rökning samt yrken och exponering för olika substanser. Deltagarna fick svara på om de hade haft ett av 25 specificerade yrken där man jobbar med substanser som kan vara farliga, t.ex. i textilindustrin, oljeindustrin eller inom gummiindustrin. Enkäten innehöll också specifika frågor om individerna hade varit utsatta för något av 16 olika ämnen, t.ex. nickel, asbest, lösningsmedel, bensin, andra oljeprodukter, insektsmedel, strålning eller radioaktivitet, samt tiden för exponeringen. Ytterligare frågor rörde vilka djur de hade utsatts för både i och utanför hemmet.

Syfte:

Syftet är att skapa en fall-kontrollstudie för att kunna studera riskfaktorer för ly

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Identifierare

SND-ID: EXT 0107

Beskrivning

Kohorten består av alla individer över 18 år med lymfom som identifierats från det regionala cancerregistret i södra Sverige under åren 1990 till 1998. I ett första steg kontaktades den behandlande läkaren och efter godkännande från dem så skickades ett frågeformulär ut till patienterna. Till varje fall har två kontroller matchats för kön, ålder och hemort och samma frågor sändes även till dem. Frågeformuläret berörde frågor som utbildning, rökning samt yrken och exponering för olika substanser. Deltagarna fick svara på om de hade haft ett av 25 specificerade yrken där man jobbar med substanser som kan vara farliga, t.ex. i textilindustrin, oljeindustrin eller inom gummiindustrin. Enkäten innehöll också specifika frågor om individerna hade varit utsatta för något av 16 olika ämnen, t.ex. nickel, asbest, lösningsmedel, bensin, andra oljeprodukter, insektsmedel, strålning eller radioaktivitet, samt tiden för exponeringen. Ytterligare frågor rörde vilka djur de hade utsatts för både i och utanför hemmet.

Syfte:

Syftet är att skapa en fall-kontrollstudie för att kunna studera riskfaktorer för ly

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

1990 — 1998

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Södra Sverige

Analysenhet

Population

Alla individer över 18 år med lymfom som identifierats från det regionala cancerregistret i södra Sverige under åren 1990 till 1998.

Tidsdimension

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Ladda ner metadata

Publikationer

Dryver E, Brandt L, Kauppinen T, Olsson H. Occupational exposures and non-Hodgkin's lymphoma in Southern Sweden. Int J Occup Environ Health. 2004 Jan-Mar;10(1):13-21.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

Lymfom fall

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Beskrivning

Datasetet innefattar studiens fall, dvs. de som drabbats av lymfom.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990 — 1998

Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

1500

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

75

Dataset 2

Lymfom kontroller

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Beskrivning

Datasetet innefattar studiens kontrollgrupp.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990 — 1998

Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

3000

Publicerad: 2014-06-13
Senast uppdaterad: 2017-01-03