Cancerincidens och dödlighet i en populationsbaserad undersökning i södra sjukvårdsregionen

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare:

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Beskrivning:

Alla individer som diagnostiserats med cancer mellan 2000 till 2007 identifierades från cancerregistret i Södra Sverige, men endast individer som också återfanns i Skånes populationsregister inkluderades i denna kohort. Kontroller, matchade efter kön och ålder, identifierades från Skånes populationsregister. Även maka/make till fall har använts som kontroller. Kontrollerna avstämdes med cancer registret i södra Sverige så att de inte hade en tidigare diagnos av cancer och att de var i livet vid samma tidpunkt som fallet diagnostiserades.

För varje individ kontrollerades sjukvårdskostnaderna från dagen för diagnos. Kostnader för öppenvård, slutenvård, antal dagar på sjukhus samt mediciner inkluderades. Kostnader beräknades även för kontrollerna. Övrig information som finns om individerna i kohorten är ålder, kön, hemort, vilken sorts tumör och vilka mediciner som har tagits.

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Identifierare:

SND-ID: EXT 0119

Syfte:

Att studera kostnader för sjukvård per individ i relation till dödlighet och komorbiditet.

Beskrivning:

Alla individer som diagnostiserats med cancer mellan 2000 till 2007 identifierades från cancerregistret i Södra Sverige, men endast individer som också återfanns i Skånes populationsregister inkluderades i denna kohort. Kontroller, matchade efter kön och ålder, identifierades från Skånes populationsregister. Även maka/make till fall har använts som kontroller. Kontrollerna avstämdes med cancer registret i södra Sverige så att de inte hade en tidigare diagnos av cancer och att de var i livet vid samma tidpunkt som fallet diagnostiserades.

För varje individ kontrollerades sjukvårdskostnaderna från dagen för diagnos. Kostnader för öppenvård, slutenvård, antal dagar på sjukhus samt mediciner inkluderades. Kostnader beräknades även för kontrollerna. Övrig information som finns om individerna i kohorten är ålder, kön, hemort, vilken sorts tumör och vilka mediciner som har tagits.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2000 — 2007

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Skåne

Analysenhet:

Population:

Alla individer i Skåne som drabbats av cancer mellan 2000-2007 samt kontroller matchade efter ålder och kön.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval
Alla individer som diagnostiserats med cancer mellan 2000 till 2007 identifierades från cancerregistret i Södra Sverige och de individer som återfanns i Skånes populationsregister inkluderades i denna kohort. Kontroller matchade efter kön och ålder identifierades från Skånes populationsregister. Även maka/make till fall har använts som kontroller. Kontrollerna avstämdes med cancer registret i södra Sverige så att de inte hade en tidigare diagnos av cancer och att de var i livet vid samma tidpunkt som fallet diagnostiserades.

Kontaktperson för frågor om data:

Håkan Olsson

Ingår i samling hos SND:

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Attner B, Lithman T, Noreen D, Olsson H. Low cancer rates among patients with dementia in a population-based register study in Sweden. Dement Geriatr Cogn Disord. 2010;30(1):39-42. doi: 10.1159/000315509.
Läs fulltext

Sjövall K, Attner B, Lithman T, Noreen D, Olsson H. Prostate Cancer in the Pre and Post Diagnosis Phase – A Population Based Study on Health Care Costs. 2011. Epidemiol S1:001. doi: 10.4172/2161-1165.S1-001
Läs fulltext

Sjövall K, Attner B, Lithman T, Noreen D, Gunnars B, Thomé B, Olsson H. Influence on the health of the partner affected by tumor disease in the wife or husband based on a population-based register study of cancer in Sweden. J Clin Oncol. 2009 Oct 1;27(28):4781-6. doi: 10.1200/JCO.2008.21.6788.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Dataset EXT 0119-001

Sjukvårdskostnader för fall

Beskrivning:

Datasetet innefattar studiens fall, dvs alla individer i Skåne som drabbats av cancer mellan åren 2000-2007.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-01-01 — 2007-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska

Antal individer/objekt:

70000

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

100%

Dataset EXT 0119-002

Sjukvårdskostnader för kontroller

Beskrivning:

Datasetet innefattar studiens kontroller, dvs individer matchade efter ålder och kön till individer i Skåne som drabbats av cancer mellan 2000-2007. Även maka/make till fall har använts som kontroller.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-01-01 — 2007-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska

Antal individer/objekt:

165000