Cancerincidens och dödlighet i en populationsbaserad undersökning i södra sjukvårdsregionen

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare:

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Beskrivning:

Alla individer som diagnostiserats med cancer mellan 2000 till 2007 identifierades från cancerregistret i Södra Sverige, men endast individer som också återfanns i Skånes populationsregister inkluderades i denna kohort. Kontroller, matchade efter kön och ålder, identifierades från Skånes populationsregister. Även maka/make till fall har använts som kontroller. Kontrollerna avstämdes med cancer registret i södra Sverige så att de inte hade en tidigare diagnos av cancer och att de var i livet vid samma tidpunkt som fallet diagnostiserades.

För varje individ kontrollerades sjukvårdskostnaderna från dagen för diagnos. Kostnader för öppenvård, slutenvård, antal dagar på sjukhus samt mediciner inkluderades. Kostnader beräknades även för kontrollerna. Övrig information som finns om individerna i kohorten är ålder, kön, hemort, vilken sorts tumör och vilka mediciner som har tagits.

Syfte:

Att studera kostnader för sjukvård per individ i relation till dödlighet och komorbiditet.

Ämnesområde:

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Skapare/primärforskare:

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Identifierare:

SND-ID: EXT 0119

Beskrivning:

Alla individer som diagnostiserats med cancer mellan 2000 till 2007 identifierades från cancerregistret i Södra Sverige, men endast individer som också återfanns i Skånes populationsregister inkluderades i denna kohort. Kontroller, matchade efter kön och ålder, identifierades från Skånes populationsregister. Även maka/make till fall har använts som kontroller. Kontrollerna avstämdes med cancer registret i södra Sverige så att de inte hade en tidigare diagnos av cancer och att de var i livet vid samma tidpunkt som fallet diagnostiserades.

För varje individ kontrollerades sjukvårdskostnaderna från dagen för diagnos. Kostnader för öppenvård, slutenvård, antal dagar på sjukhus samt mediciner inkluderades. Kostnader beräknades även för kontrollerna. Övrig information som finns om individerna i kohorten är ålder, kön, hemort, vilken sorts tumör och vilka mediciner som har tagits.

Syfte:

Att studera kostnader för sjukvård per individ i relation till dödlighet och komorbiditet.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2000 — 2007

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Skåne

Analysenhet:

Population:

Alla individer i Skåne som drabbats av cancer mellan 2000-2007 samt kontroller matchade efter ålder och kön.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval

Ämnesområde:

Kontakt för frågor om data:

Håkan Olsson

Ingår i samling hos SND:

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Sjövall K, Attner B, Lithman T, Noreen D, Gunnars B, Thomé B, Olsson H. Influence on the health of the partner affected by tumor disease in the wife or husband based on a population-based register study of cancer in Sweden. J Clin Oncol. 2009 Oct 1;27(28):4781-6. doi: 10.1200/JCO.2008.21.6788.

Sjövall K, Attner B, Lithman T, Noreen D, Olsson H. Prostate Cancer in the Pre and Post Diagnosis Phase – A Population Based Study on Health Care Costs. 2011. Epidemiol S1:001. doi: 10.4172/2161-1165.S1-001
Läs fulltext

Attner B, Lithman T, Noreen D, Olsson H. Low cancer rates among patients with dementia in a population-based register study in Sweden. Dement Geriatr Cogn Disord. 2010;30(1):39-42. doi: 10.1159/000315509.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

Sjukvårdskostnader för fall

Skapare/primärforskare:

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Beskrivning:

Datasetet innefattar studiens fall, dvs alla individer i Skåne som drabbats av cancer mellan åren 2000-2007.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-01-01 — 2007-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska

Antal individer/objekt:

70000

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

100%

Dataset 2

Sjukvårdskostnader för kontroller

Skapare/primärforskare:

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Beskrivning:

Datasetet innefattar studiens kontroller, dvs individer matchade efter ålder och kön till individer i Skåne som drabbats av cancer mellan 2000-2007. Även maka/make till fall har använts som kontroller.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-01-01 — 2007-12-31

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska

Antal individer/objekt:

165000

Publicerad: 2014-08-28
Senast uppdaterad: 2017-10-12