Lund 80+

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare:

Torbjörn Svensson - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Björn Slaug - Lunds universitet

Beskrivning:

Lund 80+ kohorten är en longitudinell populationskohort med sekventiell design som startade 1988. Vid det första insamlingstillfället bjöds alla 80-åringar (individer födda 1908) i Lund in för en första undersökning. Av 315 inbjudna individer tackade 212 ja till undersökningen (146 kvinnor och 66 män). Av dessa analyserades 165 individer (113 kvinnor och 52 män), efter exklusion av 47 individer p.g.a försämrad kognition, nekat deltagande samt inkompletta data. Varje undersökning, som innehöll en allmän hälsoundersökning och psykologiska test, tog ca 3 till 4 timmar och gjordes av en läkare samt en psykolog. Individerna fick svara på frågor som b.l.a handlade om hur nöjd man var med livet, om man kände sig deprimerad, sömnsvårigheter, irritation, nervositet, magproblem och huvudvärk. Ytterligare information om t.ex. utbildning och familjeförhållande samlades in av en sjuksköterska. Fem år senare, 1993, bjöds samma individer in för återundersökning nummer 1. Samtidigt bjöds även individer födda 1913, då 80 år, in för en första undersökning. Denna procedur har sedan fortsatt var femte år, dvs 199

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet

Skapare/primärforskare:

Torbjörn Svensson - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Björn Slaug - Lunds universitet

Identifierare:

SND-ID: EXT 0120

Beskrivning:

Lund 80+ kohorten är en longitudinell populationskohort med sekventiell design som startade 1988. Vid det första insamlingstillfället bjöds alla 80-åringar (individer födda 1908) i Lund in för en första undersökning. Av 315 inbjudna individer tackade 212 ja till undersökningen (146 kvinnor och 66 män). Av dessa analyserades 165 individer (113 kvinnor och 52 män), efter exklusion av 47 individer p.g.a försämrad kognition, nekat deltagande samt inkompletta data. Varje undersökning, som innehöll en allmän hälsoundersökning och psykologiska test, tog ca 3 till 4 timmar och gjordes av en läkare samt en psykolog. Individerna fick svara på frågor som b.l.a handlade om hur nöjd man var med livet, om man kände sig deprimerad, sömnsvårigheter, irritation, nervositet, magproblem och huvudvärk. Ytterligare information om t.ex. utbildning och familjeförhållande samlades in av en sjuksköterska. Fem år senare, 1993, bjöds samma individer in för återundersökning nummer 1. Samtidigt bjöds även individer födda 1913, då 80 år, in för en första undersökning. Denna procedur har sedan fortsatt var femte år, dvs 199

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1988 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Lund kommun

Geografisk beskrivning: Lunds kommun

Analysenhet:

Population:

Populationen består av alla invånare i Lund som vid varje insamlingstillfälle fyller åttio år. Individerna följs därefter longitudinellt.

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Finansiering:

Vetenskapsrådet

Kontakt för frågor om data:

Torbjörn Svensson

Ingår i samling hos SND:

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Stålbrand IS, Svensson T, Elmståhl S, Horstmann V, Hagberg B, Dehlin O, Samuelsson G. Subjective health and illness, coping and life satisfaction in an 80-year-old Swedish population-implications for mortality. Int J Behav Med. 2007;14(3):173-80

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Lund 80+

Skapare/primärforskare:

Torbjörn Svensson - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Björn Slaug - Lunds universitet

Beskrivning:

Studien är pågående med nya inbjudningar till individer som är 80 år vart femte år samt återundersökningar vart femte år för tidigare inbjudna 80-åringar.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Psykologiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Psykologiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Psykologiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998

Datakälla: Befolkningsgrupp

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

ca 50-70 %

Publicerad: 2014-08-29
Senast uppdaterad: 2017-01-03