Lund 80+

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Torbjörn Svensson - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Björn Slaug - Lunds universitet

Beskrivning

Lund 80+ kohorten är en longitudinell populationskohort med sekventiell design som startade 1988. Vid det första insamlingstillfället bjöds alla 80-åringar (individer födda 1908) i Lund in för en första undersökning. Av 315 inbjudna individer tackade 212 ja till undersökningen (146 kvinnor och 66 män). Av dessa analyserades 165 individer (113 kvinnor och 52 män), efter exklusion av 47 individer p.g.a försämrad kognition, nekat deltagande samt inkompletta data. Varje undersökning, som innehöll en allmän hälsoundersökning och psykologiska test, tog ca 3 till 4 timmar och gjordes av en läkare samt en psykolog. Individerna fick svara på frågor som b.l.a handlade om hur nöjd man var med livet, om man kände sig deprimerad, sömnsvårigheter, irritation, nervositet, magproblem och huvudvärk. Ytterligare information om t.ex. utbildning och familjeförhållande samlades in av en sjuksköterska. Fem år senare, 1993, bjöds samma individer in för återundersökning nummer 1. Samtidigt bjöds även individer födda 1913, då 80 år, in för en första undersökning. Denna procedur har sedan fortsatt var femte år, dvs 199

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Torbjörn Svensson - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Björn Slaug - Lunds universitet

Identifierare

SND-ID: EXT 0120

Beskrivning

Lund 80+ kohorten är en longitudinell populationskohort med sekventiell design som startade 1988. Vid det första insamlingstillfället bjöds alla 80-åringar (individer födda 1908) i Lund in för en första undersökning. Av 315 inbjudna individer tackade 212 ja till undersökningen (146 kvinnor och 66 män). Av dessa analyserades 165 individer (113 kvinnor och 52 män), efter exklusion av 47 individer p.g.a försämrad kognition, nekat deltagande samt inkompletta data. Varje undersökning, som innehöll en allmän hälsoundersökning och psykologiska test, tog ca 3 till 4 timmar och gjordes av en läkare samt en psykolog. Individerna fick svara på frågor som b.l.a handlade om hur nöjd man var med livet, om man kände sig deprimerad, sömnsvårigheter, irritation, nervositet, magproblem och huvudvärk. Ytterligare information om t.ex. utbildning och familjeförhållande samlades in av en sjuksköterska. Fem år senare, 1993, bjöds samma individer in för återundersökning nummer 1. Samtidigt bjöds även individer födda 1913, då 80 år, in för en första undersökning. Denna procedur har sedan fortsatt var femte år, dvs 199

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

1988 — pågående

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Lund kommun

Geografisk beskrivning: Lunds kommun

Analysenhet

Population

Populationen består av alla invånare i Lund som vid varje insamlingstillfälle fyller åttio år. Individerna följs därefter longitudinellt.

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Finansiering

Finansiär: Vetenskapsrådet

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Ladda ner metadata

Publikationer

Stålbrand IS, Svensson T, Elmståhl S, Horstmann V, Hagberg B, Dehlin O, Samuelsson G. Subjective health and illness, coping and life satisfaction in an 80-year-old Swedish population-implications for mortality. Int J Behav Med. 2007;14(3):173-80

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Lund 80+

Skapare/primärforskare

Torbjörn Svensson - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Björn Slaug - Lunds universitet

Beskrivning

Studien är pågående med nya inbjudningar till individer som är 80 år vart femte år samt återundersökningar vart femte år för tidigare inbjudna 80-åringar.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Psykologiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Psykologiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Psykologiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998

Datakälla: Befolkningsgrupp

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

ca 50-70 %

Publicerad: 2014-08-29
Senast uppdaterad: 2017-01-03