Varieties of Democracy (V-Dem)

Skapare/primärforskare:

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Staffan I. Lindberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

John Gerring - Boston University, Department of Political Science

Michael Coppedge - University of Notre Dame, Kellogg Institute for International Studies

Svend-Erik Skaaning - Aarhus universitet

Beskrivning:

Varianter på Demokrati (V-Dem) är en ny approach till konceptualisering och mätning av demokrati. Projektet drivs av V-Dem Institutet vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs Universitet tillsammans med Kellogg Institutet vid Notre Dame University i USA.

V-Dems nätverk sträcker sig över hela världen och involverar ett stort antal forskare. Med fyra Principal Investigators, två projektledare, femton nyckelforskare, mer än 30
Regional Managers, 200 Country Coordinators, samt 2800 Country Experts så är V-Dem ett av de största samhällsvetenskapliga forskningsprojekten någonsin.

V-Dem samlar in data för 350+ indikatorer över ett brett spektra av aspekter av demokrati. I centrum finns electoral demokrati, och knutet till detta koncept finner vi sex ytterligare dimensioner av demokrati: liberal, majoritarian, deliberative, participatory, consensual och egalitarian. Utöver ett antal huvudindex så bryts data ner i ett antal komponenter som finns tillgängliga för användaren tillsammans med samtliga indikatorer. Genom databasens unika karaktär kommer gamla och nya frågeställningar om demokrat

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Staffan I. Lindberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

John Gerring - Boston University, Department of Political Science

Michael Coppedge - University of Notre Dame, Kellogg Institute for International Studies

Svend-Erik Skaaning - Aarhus universitet

Identifierare:

SND-ID: EXT 0121

Syfte:

Världens största databas på demokrati. Databasen tillhandahåller 350+ indikatorer for 173 länder för 117 år.

Beskrivning:

Varianter på Demokrati (V-Dem) är en ny approach till konceptualisering och mätning av demokrati. Projektet drivs av V-Dem Institutet vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs Universitet tillsammans med Kellogg Institutet vid Notre Dame University i USA.

V-Dems nätverk sträcker sig över hela världen och involverar ett stort antal forskare. Med fyra Principal Investigators, två projektledare, femton nyckelforskare, mer än 30
Regional Managers, 200 Country Coordinators, samt 2800 Country Experts så är V-Dem ett av de största samhällsvetenskapliga forskningsprojekten någonsin.

V-Dem samlar in data för 350+ indikatorer över ett brett spektra av aspekter av demokrati. I centrum finns electoral demokrati, och knutet till detta koncept finner vi sex ytterligare dimensioner av demokrati: liberal, majoritarian, deliberative, participatory, consensual och egalitarian. Utöver ett antal huvudindex så bryts data ner i ett antal komponenter som finns tillgängliga för användaren tillsammans med samtliga indikatorer. Genom databasens unika karaktär kommer gamla och nya frågeställningar om demokrat

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1900 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Afrika, Asien, Europa, Nordamerika, Oceanien, Sydamerika

Geografisk beskrivning: Hela världen

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Asante, R., Norman, M., Tzelgov, E., & Lindberg, S. I. (2012) "Media in West Africa: A Thematic Report Based on Data 1900-2012", V-Dem Thematic Report Series, No. 1, October 2013. Tillgänglig på internet: https://v-dem.net/DemoComp/en/images/TR001MediainWAfricav5.pdf

Cornejo, R. C. & Coppedge, M. (2013) "El Salvador: A Country Report Based on Data 1900-2012", V-Dem Country Report Series, No. 5, November 2013. Tillgänglig på internet: https://v-dem.net/DemoComp/en/images/CR005ElSalvador.pdf

Cornejo, R. C., Diop, A. S., & Coppedge, M. (2012) "Senegal: A Country Based Report Based on Data 1900-2012", V-Dem Country Report Series, No. 6, November 2013. Tillgänglig på internet: https://v-dem.net/DemoComp/en/images/CR006Senegal.pdf

Hicken, A. (2012) "Myanmar/Burma: A Country Based Report Based on Pilot-Study Data", V-Dem Country Report Series, No. 001, February 2012. Tillgänglig på internet: https://v-dem.net/DemoComp/en/images/CR001Burmapilot2012.pdf

Hliang, A. A., Teehankee, J., Wang, Y., Mechkova, V., Ciobanu, V., & Lindberg S. I. (2013) "Myanmar/Burma: A Country Report Based on Data 1900-2012", V-Dem Country Report Series, No. 4, November 2013. Tillgänglig på internet: https://v-dem.net/DemoComp/en/images/CR004Burmav4.pdf

Lindberg, S. I., & Boylan, J. C. (2013) "Ghana: A Country Report Based on Pilot-Study Data", V-Dem Country Report Series, No. 002, June 2012. Tillgänglig på internet: https://v-dem.net/DemoComp/en/images/CR002Ghanapilot2012.pdf

Teehankee, J., Tiulegenov, M., Wang, Y., Ciobanu, V., & Lindberg, S. I. (2013) "Party System in South and Southeast Asia: A Thematic Report Based on Data 1900-2012", V-Dem Thematic Report Series, No. 2, October 2013. Tillgänglig på internet: https://v-dem.net/DemoComp/en/images/TR002PoliticalPartiesinSAv4.pdf

Tiulegenov, M., Tzelgov, E., Mechkova, V., & Lindberg, S. I. (2013) "Georgia: A Country Based Report Based on Data 1900-2012", V-Dem Country Report Series, No. 3, October 2013. Tillgänglig på internet: https://v-dem.net/DemoComp/en/images/CR003Georgiav10.pdf

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).