Varieties of Democracy (V-Dem)

SND-ID: EXT 0121

Skapare/primärforskare

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Staffan I. Lindberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

John Gerring - Boston University, Department of Political Science orcid

Michael Coppedge - University of Notre Dame, Kellogg Institute for International Studies orcid

Svend-Erik Skaaning - Aarhus universitet orcid

Beskrivning

Varianter på Demokrati (V-Dem) är en ny approach till konceptualisering och mätning av demokrati. Projektet drivs av V-Dem Institutet vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs Universitet tillsammans med Kellogg Institutet vid Notre Dame University i USA.

V-Dems nätverk sträcker sig över hela världen och involverar ett stort antal forskare. Med fyra Principal Investigators, två projektledare, femton nyckelforskare, mer än 30
Regional Managers, 200 Country Coordinators, samt 2800 Country Experts så är V-Dem ett av de största samhällsvetenskapliga forskningsprojekten någonsin.

V-Dem samlar in data för 350+ indikatorer över ett brett spektra av aspekter av demokrati. I centrum finns electoral demokrati, och knutet till detta koncept finner vi sex ytterligare dimensioner av demokrati: liberal, majoritarian, deliberative, participatory, consensual och egalitarian. Utöver ett antal huvudindex så bryts data ner i ett antal komponenter som finns tillgängliga för användaren tillsammans med samtliga indikatorer. Genom databasens unika karaktär kommer gamla och nya frågeställningar om demokrat

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Medverkande

University of Notre Dame, Kellogg Institute for International Studies

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1900 – pågående

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nordamerika, Asien, Afrika, Europa, Sydamerika, Oceanien

Geografisk beskrivning: Hela världen

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

POLITIK, Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer, Internationell politik och organisationer, Konflikter, säkerhet och fred, Sociala förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)
Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Lindberg, S. I., & Boylan, J. C. (2013) "Ghana: A Country Report Based on Pilot-Study Data", V-Dem Country Report Series, No. 002, June 2012. Available online: https://v-dem.net/DemoComp/en/images/CR002Ghanapilot2012.pdf

Cornejo, R. C., Diop, A. S., & Coppedge, M. (2012) "Senegal: A Country Based Report Based on Data 1900-2012", V-Dem Country Report Series, No. 6, November 2013. Available online: https://v-dem.net/DemoComp/en/images/CR006Senegal.pdf

Hliang, A. A., Teehankee, J., Wang, Y., Mechkova, V., Ciobanu, V., & Lindberg S. I. (2013) "Myanmar/Burma: A Country Report Based on Data 1900-2012", V-Dem Country Report Series, No. 4, November 2013. Available online: https://v-dem.net/DemoComp/en/images/CR004Burmav4.pdf

Tiulegenov, M., Tzelgov, E., Mechkova, V., & Lindberg, S. I. (2013) "Georgia: A Country Based Report Based on Data 1900-2012", V-Dem Country Report Series, No. 3, October 2013. Available online: https://v-dem.net/DemoComp/en/images/CR003Georgiav10.pdf

Asante, R., Norman, M., Tzelgov, E., & Lindberg, S. I. (2012) "Media in West Africa: A Thematic Report Based on Data 1900-2012", V-Dem Thematic Report Series, No. 1, October 2013. Available online: https://v-dem.net/DemoComp/en/images/TR001MediainWAfricav5.pdf

Hicken, A. (2012) "Myanmar/Burma: A Country Based Report Based on Pilot-Study Data", V-Dem Country Report Series, No. 001, February 2012. Available online: https://v-dem.net/DemoComp/en/images/CR001Burmapilot2012.pdf

Cornejo, R. C. & Coppedge, M. (2013) "El Salvador: A Country Report Based on Data 1900-2012", V-Dem Country Report Series, No. 5, November 2013. Available online: https://v-dem.net/DemoComp/en/images/CR005ElSalvador.pdf

Teehankee, J., Tiulegenov, M., Wang, Y., Ciobanu, V., & Lindberg, S. I. (2013) "Party System in South and Southeast Asia: A Thematic Report Based on Data 1900-2012", V-Dem Thematic Report Series, No. 2, October 2013. Available online: https://v-dem.net/DemoComp/en/images/TR002PoliticalPartiesinSAv4.pdf

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-09-05
Senast uppdaterad: 2020-05-05