Bröstcancer- en metastasstudie

SND-ID: EXT 0122

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Beskrivning

Deltagarna i denna kohort är individer som har drabbats av metastaserande bröstcancer och som sedan 2003 har kommit till onkologen i Lund för behandling. Insamlingen till studien pågår fortfarande. Från alla individer finns det information om status för den primära tumören, metastaslokal, tumörvolym, samt vilken/vilka behandlingar de har genomgått. Det finns även paraffininbäddad primärtumör sparad från alla individer, och för en subgrupp av kohorten har fryst primärtumörvävnad sparats. DNA, plasma och serum finns sparat från samtliga individer.

Syfte:

Att hitta tumörmarkörer eller tumörceller i blod från patienter med metastaserande bröstcancer.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Region Skåne

Ansvarig institution/enhet

Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Individer med metastaserande bröstcancer som kommit till onkologen i Lund för behandling.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval

Tidsperiod(er) som undersökts

2003 – pågående

Geografisk täckning
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Carlsson MC, Cederfur C, Schaar V, Balog CI, Lepur A, Touret F, Salomonsson E, Deelder AM, Fernö M, Olsson H, Wuhrer M, Leffler H. Galectin-1-binding glycoforms of haptoglobin with altered intracellular trafficking, and increase in metastatic breast cancer patients. PLoS One. 2011;6(10):e26560. doi: 10.1371/journal.pone.0026560. Epub 2011 Oct 18.
Läs fulltext

Carlsson A, Wingren C, Kristensson M, Rose C, Fernö M, Olsson H, Jernström H, Ek S, Gustavsson E, Ingvar C, Ohlsson M, Peterson C, Borrebaecka C A.K. Molecular serum portraits in patients with primary breast cancer predict the development of distant metastases. Proc Natl Acad Sci U S A. Aug 23, 2011; 108(34): 14252-14257. doi: 10.1073/pnas.1103125108. Published online Aug 15, 2011.
Läs fulltext

Carlsson A, Wingren C, Ingvarsson J, Ellmark P, Baldertorp B, Fernö M, Olsson H, Borrebaeck CA. Serum proteome profiling of metastatic breast cancer using recombinant antibody microarrays. Eur J Cancer. 2008 Feb;44(3):472-80. doi: 10.1016/j.ejca.2007.11.025. Epub 2008 Jan 2.

Carlsson MC, Balog CI, Kilsgård O, Hellmark T, Bakoush O, Segelmark M, Fernö M, Olsson H, Malmström J, Wuhrer M, Leffler H. Different fractions of human serum glycoproteins bind galectin-1 or galectin-8, and their ratio may provide a refined biomarker for pathophysiological conditions in cancer and inflammatory disease. Biochim Biophys Acta. 2012 Sep;1820(9):1366-72. doi: 10.1016/j.bbagen.2012.01.007. Epub 2012 Jan 17.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Dataset
Individer med metastaserande bröstcancer

Beskrivning

Insamling i studien startade 2003 och är pågående (antal individer uppgick till drygt 300 år 2010).

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003–pågående
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Biologiska prover

Antal individer/objekt

310

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2014-09-05
Senast uppdaterad: 2017-03-21