The Swedish National study on Aging and Care in Kungsholmen (SNAC-K)

SND-ID: EXT 0125

Den här studien är en del av samlingen NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden , SNAC - Swedish National study on Aging and Care.

Alternativ titel

SNAC-K

Skapare/primärforskare

Laura Fratiglioni - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Aging Research Center (ARC) orcid

Bettina Meinow - Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum orcid

Beskrivning

Den nationella äldrestudien SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care, innefattar fyra deltagande områden: SNAC-Blekinge, SNAC-Kungsholmen, SNAC-Nordanstig och SNAC-Skåne (GÅS). Vid samtliga fyra områden finns ett forskningscentrum som bedriver en befolkningsstudie och dels en vårdsystemstudie. Under 'Relaterade studier' finns beskrivning om huvudstudien SNAC, samt specifik studiebeskrivning för respektive delstudie inom SNAC.

SNAC-K Kungsholmen
I Stockholm svarar Äldrecentrum för studien SNAC-K. Den genomförs i Kungsholmens stadsdel som omfattar Kungsholmen och Essingeöarna. Arbetet bedrivs tillsammans med Aging Research Center (ARC).

Befolkningsdel:
Datainsamlingen i befolkningsdelen avser uppföljning av hälsa, sjukdom, funktionsförmåga, sociala förhållanden och vårdbehov genom upprepade undersökningar, intervjuer, enkäter etc. Denna information kompletteras med olika slag av register data. Datainsamlingen sker genom att deltagarna får träffa en sjuksköterska, en läkare och en psykolog.

Vårdsystemdel:
Datainsamlingen i vårdsystemdelen består av en fortlöpande kartläggning av

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Ansvarig institution/enhet

Stiftelsen Stockholm läns Äldrecentrum

Finansiering 1

  • Finansiär: Region Stockholm

Finansiering 2

  • Finansiär: Socialdepartementet rorId

Finansiering 3

  • Finansiär: Stockholms stad rorId

Finansiering 4

  • Finansiär: FORTE rorId

Finansiering 5

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Personnummer, pseudonymiserade personnummer

Kodnyckel existerar

Ja

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2020-02497

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2021-01069

Stockholm - dnr 2009/595-32

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2019-02528

Stockholm - dnr 2016/730-31/1

... Visa mer..
Metod och tidsperiod

Population

Personer 60 år eller äldre, bosatta på Kungsholmen/Essingeöarna.

Studiedesign

Observationsstudie

Kohortstudie

Kohortstudie: Prospektiv

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Hela populationen/total räkning
Befolkningsdelen:
Ett urval av 3500 personer som är folkbokförda på Kungsholmen kallas när de fyller 60, 66, 72, 78, 81, 84, 87, 90, 93 eller 96 år. Dessa personer följs regelbundet - de yngre vart sjätte år och de äldre vart tredje. Vart sjätte år läggs en ny grupp 60-åringar till studiepopulationen. En första undersökning (baseline) genomfördes mellan åren 2001-2004, då 3363 personer deltog.

Vårdsystemdelen:
Vårdsystemdelen omfattar samtliga personer 65 år och äldre som beviljats insatser från den kommunala äldreomsorgen. För åren 2004-2020 inkluderas personer bosatta i stadsdelen Kungsholmen (årligen ca. 1200-1800 personer), fr.o.m. 2015 samtliga i Stockholms kommun (årligen ca. 21000 personer).

Tidsperiod(er) som undersökts

2001 – pågående

Studie kopplad till biobank

Studien har samlat in nya prover/material som bevaras i en vetenskaplig samling eller biobank

Namn på vetenskaplig samling/biobank: SNAC-K

Typ(er) av prov: Blodprover och hjärnavbildning (MRI)

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kungsholm församling

Geografisk beskrivning: Kungsholmens stadsdelsområde i Stockholms kommun. (för vårdsystemdelen fr.o.m 2015 hela Stockholms kommun)

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Kristensson J, Hallberg IR, Jakobsson U. Healthcare consumption in men and women aged 65 and above in the two years preceding decision about long-term municipal care. Health Soc Care Community. 2007 Sep;15 (5):474-85.
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2524.2007.00706.x

Nordberg G. Formal and informal care in an urban and rural elderly population. Who? When? What? Doktorsavhandling vid ARC, Karolinska Institutet, 2007. ISBN: 978-91-7357-253-8.
ISBN: 978-91-7357-253-8

Rennemark,M., Lindwall,M.,Halling, A, & Berglund, J. (2005) Relationships between physical activity and perceived qualities of life in old age: results from the Swedish national Study on Ageing and Care. Ageing and Mental health. 13,1,1-8.
DOI: https://doi.org/10.1080/13607860802154416

Andersson M, Hallberg IR, Edberg AK. The final period of life in elderly people in Sweden: factors associated with QOL. Int J Palliat Nurs. 2006: Jun;12(6):286-93.
DOI: https://doi.org/10.12968/ijpn.2006.12.6.21454

Meinow, B., Kåreholt, I., & Lagergren, M. (2005). According to need? : Predicting the amount of municipal home help allocated to elderly recipients in an urban area of Sweden. In Health and Social Care in the Community (Vol. 13, Issue 4, pp. 366–377). http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-25073
URN: urn:nbn:se:su:diva-25073

Lindwall,M.,Rennemark,M & Berggren, T. (2007) Movement in mind. The relationship of exercise with cognitive status for older adults in the Swedish national Study on Ageing and Care (SNAC). Ageing and Mental health. 12,2, 212-220.
DOI: https://doi.org/10.1080/13607860701797232

Halling A, Fridh G, Ovhed I. Validating the Johns Hopkins ACG Case-Mix System of the elderly in Swedish primary health care. BMC Public Health 2006;6:171
DOI: https://doi.org/10.1186/1471-2458-6-171

Lindwall M, Rennemark M, Halling A, Berglund J, Hassmén P. The relationships of Depression and exercise in elderly men and women: Findings from the Swedish National study on Ageing and Care. J Aging Phys Act 2007;15(1):41-554
DOI: https://doi.org/10.1123/japa.15.1.41

Karlsson S, Edberg A-K, Westergren A, Hallberg IR. Older people receiving public long-term care in relation to consumption of medical health care and informal care. Open Geriatr Med J 2008; 1: 1-9.

Ekström H, Elmståhl S. Pain and fracture are independent factors related to lower walking speed and grip strength seven years after an osteoporotic fracture. Acta Orthopedica 2006, Dec;77(6):902-11.
DOI: https://doi.org/10.1080/17453670610013204

Werntoft E, Hallberg IR, Elmståhl S, Edberg A-K. Older people´s view of how to finance increasing health care costs. Ageing & Society, 2006; 26: 497-514.
DOI: https://doi.org/10.1007/BF03324630.

Werntoft E, Hallberg IR, Edberg A-K. Prioritization and resource allocation in health care: the views of older people receiving continuous public care and service. Health Expect 2007; 10(2): 117-128.
Läs fulltext
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1369-7625.2006.00426.x

Hovde, B., Edberg, A-K., Hallberg, I.R. Public care among older non-Nordic immigrants in Sweden in comparison with Nordic born controls, Vård i Norden 2008 (accepterad).

Meinow, B.; Kåreholt, I.; Lagergren, M. According to need? Predicting the amount of municipal home help allocated to elderly recipients in an urban area of Sweden. J of Health and Social Services in the Community, 2005;13:366-37.
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2524.2005.00570.x

Westerbotn M, Hillerås P, Fastbom J, Agüero-Torres H. Pain reporting by very old Swedish community dwellers: the role of cognition and function. Aging Clin Exp Res 2008;20(1):40-46.
DOI: https://doi.org/10.1007/BF03324746

Fagerström C, Holst G, Hallberg IR. Feeling hindered by health problems and functional capacity at 60 years and above. Arch Gerontol Geriatr 2007;44(2):181-20 Scandinavian Journal of Caring Sciences, 22, 410-4211
DOI: https://doi.org/10.1016/j.archger.2006.03.004

Werngren-Elgström M, Iwarsson S, Elmståhl S, Dehlin O. ADL dependence and perceived health among elderly deaf sign language users. A comparison with a matched group of elderly hearing people. Scand J Occup Ther. 2005 Jun;12(2):81-8.
DOI: https://doi.org/10.1080/11038120510031743

Werntoft E, Rahm Hallberg I, Elmståhl S, Edberg A.-K. (2005) Older people's views of priorities in health care. Aging Clinical and Experimental Research 2005; 17:402-411.
DOI: https://doi.org/10.1007/BF03324630

Renvert S, Berglund J, Opalinska T, Persson RE, Persson GR Heel DXA T-scores and panoramic radiographs in the prediction of hip and hand fractures J Clin Peridontology 2009;36(Suppl. 9):9

Lagergren M, Fransson U, Hallberg D. The demand for old age care. In: Klevmarken A, Lindgren B (eds). Simulating an Ageing Population. Emerald: Bingley, UK (2008).
Swepub | Till lärosätets (gu) databas

Renvert S, Persson R, Resebo J, Berglund J Forskning pågår - Fokus på sambandet munhälsa-allmänhälsa. Tandläkartidningen 2009;101(7):48-50

The system of care for frail elderly persons - the case of Sweden. Aging Clinical and Experimental Research 14 (2002):252-257
DOI: https://doi.org/10.1007/BF03324447

Karlsson S, Edberg A-K, Westergren A, Hallberg IR. Functional ability and health complaints among older people with a combination of public and informal care vs. public care only. Scand J Caring Sci. 2008; 22(1):136-48.
Läs fulltext
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2007.00549.x

Schön, P., Lagergren, M., Kåreholt, I., Schön, P., Lagergren, M., Kareholt, I., & Schon, P. (2016). Rapid decrease in length of stay in institutional care for older people in Sweden between 2006 and 2012: results from a population-based study. In Health & Social Care in the Community (Vol. 24, Issue 5, pp. 631–638). https://doi.org/10.1111/hsc.12237
DOI: https://doi.org/10.1111/hsc.12237
URN: urn:nbn:se:hj:diva-28848

Lindwall,M.,Rennemark,M. (2007) The effect of change in exercise behavior on cognitive functioning in older people. Journal of Sport Scienses, 25 (supplement), p314-315.

Halling A, Persson R G, Berglund J, Johansson O, Renvert S. Comparison between the Klemetti index and heel DXA BMD measurements in the diagnosis of reduced skeletal bone mineral density in the elderly. Osteoporos Int 2005;16:999-1003
DOI: https://doi.org/10.1007/s00198-004-1796-x

Werntoft, E., Hallberg, I.R, Edberg A-K. Older people's reasoning about age related prioritisation in health care. Nursing Ethics 2007; 14(3): 399-412.
DOI: https://doi.org/10.1177/0969733007075887

Qiu C, De Ronchi D, Fratiglioni L. The epidemiology of the dementias: an update. Curr Opin Psychiatry. 2007;20(4):380-385.
DOI: https://doi.org/10.1097/YCO.0b013e32816ebc7b

Steij-Stålbrand I, Svensson T, Elmståhl S, Hagberg B, Dehlin O, Samuelsson G. Subjective Health and Illness, Coping and Life Satisfaction in an 80-Year-Old Swedish Population. Implications for Mortality. Int J Behavioral Medicine, 2007; 14:173-180.
DOI: https://doi.org/10.1007/BF03000189

Meinow B., von Berens Å., Österman J. 2019. Stockholms SNAC -- En beskrivning av äldreomsorgstagarna och omsorgens omfattning i Stockholms stad 2019.

Werntoft E, Edberg A-K, Rooke L, Hermerén G, Elmståhl S, Hallberg IR. Older people's views of prioritization in health care. The applicability of an interview study. Journal of Clinical Nursing. 2005;14, Suppl 2, 64-74.
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2005.01278.x

Dahl M, Allwood CM, Hagberg B The realism in older people´s confidence judgements of answers to general knowledge questions Psychology and Aging 2009;24(1):234-238
DOI: https://doi.org/10.1037/a0014048

Hjalmarsson I., Meinow B., Norman E., Johansson L. 2019. Att komma hem från sjukhus och få ett tryggt mottagande - om insatser från äldreomsorgen efter sjukhusvistelse. Rapporter 2019:1. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Jakobsson U, Hallberg IR. Mortality among elderly receiving long-term care: a longitudinal cohort study. Aging Clinical & Experimental Research. Aging Clin Exp Res. 2006 Dec;18(6):503-11.
DOI: https://doi.org/10.1007/BF03324851

Kristensson, J., Hallberg, I.R., Lundborg, P. Costs for formal and informal care in people 65+ two years prior to them recieving long-term municipal care. Aging Clin Exp Res 2008 (accepterad). SNAC- Blekinge
DOI: https://doi.org/10.1007/BF03324883

Halling A, Berglund J. Association of diagnosis of ischaemic heart disease, diabetes mellitus and heart failure with cognitive function in the elderly population. Eur J Gen Pract 2006;12(3):114-9
DOI: https://doi.org/10.1080/13814780600881128

Rennemark M, Berggren T. Relationsships between work-staus and lesure lifestyle at the age of 60 years old. Eur J Ageing 2006;3:82-88
DOI: https://doi.org/10.1007/s10433-006-0029-x

Xu W, Qiu C, Winblad B, Fratiglioni L. The effect of borderline diabetes on the risk of dementia and Alzheimer's disease. Diabetes 2007;56(1):211-216.
DOI: https://doi.org/10.2337/db06-0879

Condelius A, Edberg AK, Jakobsson U, Hallberg IR. Hospital admissions among people 65+ related to multimorbidity, municipal and outpatient care. Arch Gerontol Geriatr 2008; 46(1): 41-55.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.archger.2007.02.005

Hovde, B, Hallberg, IR & Edberg, A-K. Older immigrants experiences of their life situation in the context of receiving public care in Sweden. Int J Old People Nurs 2008; 3: 104-112.
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1748-3743.2007.00097.x

Olofsson M, Rennemark M. Påverkar personligheten användandet av naturläkemedel? Socialmedicinsk tidskrift 2007;1:57-65.

Halling A, Berglund J. Concordance between elderly patients´ understanding of and their primary healthcare physicians diagnosis of heart failure. Scand J Prim Health Care 2006;24:110-114
DOI: https://doi.org/10.1080/02813430500428919

Ekström H, Dahlin Ivanoff S, Elmståhl S. Restriction in social participation and lower life satisfaction among fractured in pain. Results from the population study "Good Aging in Skåne". Archives of Gerontology and Geriatrics, 2008 May-June; 46 (3):409-24.
Läs fulltext
DOI: https://doi.org/10.1016/j.archger.2007.06.001

Stjernberg L, Berglund J, Halling A. Age and gender effect on the use of herbal medicine products and food supplements among the elderly. Scand J Prim Health Care 2006;24:50-55
DOI: https://doi.org/10.1080/02813130500475522

Andersson M, Hallberg IR, Edberg AK. Health care consumption and place of death among old people with public home care or in special accommodation in their last year of life. Aging Clin Exp Res. 2007 Jun;19(3):228-39.
DOI: https://doi.org/10.1007/BF03324695

Lagergren M, Fratiglioni L, Hallberg I R, Berglund J, Elmståhl S, Hagberg B, Holst G, Rennemark M, Sjölund B-M, Thorslund M, Wiberg, I, Winblad B, Wimo A. A longitudinal study, integrating population and care and social service data - The Swedish National study on Ageing and Care (SNAC). Aging Clin Exp Research, 2004; 16: 158-168.
DOI: https://doi.org/10.1007/BF03324546

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
SNAC-K Befolkning: 60-åringar

Beskrivning

Vid baslinjeundersökningen, som genomfördes mellan åren 2001-2004, deltog 739 60-åringar. Populationen med 60-åringar har därefter följts upp mellan åren 2007-2009, då 608 individer deltog. Ytterligare uppföljning pågår 2013 - 2015.

För mer information vänligen se: https://www.snac-k.se/for-researchers/data-description/
och https://www.snac-k.se/for-researchers/code-books/

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Laura Fratiglioni - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Aging Research Center (ARC) orcid

Bettina Meinow - Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2001 – pågående

Dataset 2
SNAC-K Befolkning: 66-åringar

Beskrivning

Vid baslinjeundersökningen, som genomfördes mellan åren 2001-2004, deltog 565 66-åringar. Populationen med 66-åringar har därefter följts upp mellan åren 2007-2009, då 437 individer deltog. Ytterligare uppföljning pågår 2013 - 2015.

För mer information vänligen se:
https://www.snac-k.se/for-researchers/data-description/
och https://www.snac-k.se/for-researchers/code-books/

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Laura Fratiglioni - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Aging Research Center (ARC) orcid

Bettina Meinow - Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2001 – pågående

Dataset 3
SNAC-K Befolkning: 72-åringar

Beskrivning

Vid baslinjeundersökningen, som genomfördes mellan åren 2001-2004, deltog 478 72-åringar. Populationen med 72-åringar har därefter följts upp mellan åren 2007-2009, då 351 individer deltog samt 2010-2012 då 282 personer deltog. Ytterligare uppföljning pågår 2013 - 2015.

För mer information vänligen se:
https://www.snac-k.se/for-researchers/data-description/
och https://www.snac-k.se/for-researchers/code-books/

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Laura Fratiglioni - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Aging Research Center (ARC) orcid

Bettina Meinow - Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2001 – pågående

Dataset 4
SNAC-K Befolkning: 78+

Beskrivning

Vid baslinjeundersökningen, som genomfördes mellan åren 2001-2004, deltog 1581 individer som var 78 år eller äldre. Populationen har därefter följts upp under åren 2004-2007 (992 deltagande), åren 2007-2009 (662 deltagande), och under åren 2010-2012 (418 deltagande). Ytterligare uppföljning pågår 2013 - 2015.

För mer information vänligen se:
https://www.snac-k.se/for-researchers/data-description/
och https://www.snac-k.se/for-researchers/code-books/

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Laura Fratiglioni - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Aging Research Center (ARC) orcid

Bettina Meinow - Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2001 – pågående

Dataset 5
SNAC-K Befolkning: Ny grupp 81-åringar

Beskrivning

En ny population med 81-åringar undersöktes mellan åren 2007-2009, då 194 individer deltog. Populationen har därefter följts upp mellan åren 2010-2012, då 148 individer deltog. Ytterligare uppföljning pågår 2013 - 2015.

För mer information vänligen se:
https://www.snac-k.se/for-researchers/data-description/
och https://www.snac-k.se/for-researchers/code-books/

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Laura Fratiglioni - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Aging Research Center (ARC) orcid

Bettina Meinow - Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2007 – pågående

Dataset 6
SNAC-K Befolkning: Ny grupp 60-åringar

Beskrivning

En ny population med 60-åringar undersöktes mellan åren 2010-2012, då 1037 individer deltog.

För mer information vänligen se:
https://www.snac-k.se/for-researchers/data-description/
och https://www.snac-k.se/for-researchers/code-books/

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Laura Fratiglioni - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Aging Research Center (ARC) orcid

Bettina Meinow - Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2010 – pågående

Dataset 7
SNAC- K Vårdsystemdelen (2004-2020)

Beskrivning

Registreringarna i SNAC-K vårdsystemstudien 2004-2020 omfattar omsorgstagare 65 år och äldre på Kungsholmen och Essingeöarna som beviljats varaktiga insatser från äldreomsorgen. Data omfattar årligen ~1200-1800 personer och ~2000-3000 registreringar (biståndsbeslut) per år. Data innehåller uppgifter om typ och omfattning av beviljade insatser och en rad behovsrelaterade indikatorer, såsom fysisk och kognitiv funktionsförmåga, behov av hjälp med aktiviteter i dagligt liv (IADL, PADL), inkontinen

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Laura Fratiglioni - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Aging Research Center (ARC) orcid

Bettina Meinow - Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2004-01-01 – 2020-12-31

Dataset 8
SNAC-K Befolkning: Ny grupp 81-åringar

Beskrivning

En ny population med 81-åringar undersöktes mellan åren 2013-2015, då 195 individer deltog. Uppföljningar sker sedan vart tredje år.

För mer information vänligen se:
https://www.snac-k.se/for-researchers/data-description/
och https://www.snac-k.se/for-researchers/code-books/

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Laura Fratiglioni - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Aging Research Center (ARC) orcid

Bettina Meinow - Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2013 – pågående

Dataset 9
SNAC Stockholm Äldreomsorg (f.d. " SNAC-K vårdsystemdelen"; 2015- )

Beskrivning

"SNAC Stockholm Äldreomsorg" är en utökning av vårdsystemdelen som mellan 2004-2020 genomförts i stadsdelen Kungsholmen. Utökningen innebär att fr.o.m 2015 samtliga personer 65 år och äldre som beviljats insatser av äldreomsorgen i hela Stockholms kommun ingår i studien (årligen ~21000 personer). Data är av registerkaraktär och baseras på befintlig dokumentation registrerad i Stockholms stads verksamhetssystem för social dokumentation (Paraplysystemet). Data omfattar samtliga beslutsunderlag för

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Bettina Meinow - Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2015 – pågående

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

100%

Totalundersökning (av registerkaraktär) av samtliga som beviljats insatser från äldreomsorgen

Kontakter för frågor om data

Publicerad: 2015-10-21
Senast uppdaterad: 2022-03-02