Riskfaktorer hos patienter med återkommande bröstcancer

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Beskrivning

Insamlingen pågick mellan 1980 och 2013 och kohorten består av 1800 individer. Studiens population består av kvinnor med återkommande bröstcancer, som alla har träffat samma läkare vid onkologiska avdelningen på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Alla patienter blev intervjuade av läkaren och frågorna berörde områden som yrke, rökning, tidigare sjukdomar, tidigare bröstcancerscreening, genomgångna graviditeter, amning, ålder vid första menstruation och klimakterie samt användande av preventivmedel. Information om tumören och datum för diagnos samlades in från patologiska rapporter samt patientens journaler. För ca 30 till 40% av individerna finns det tumörprov insamlade. Som kontroller har olika kontrollpopulationer använts, tex friska kontroller från Dalby primärvård (en tätort i Lunds kommun), kvinnor vid Skånes Universitetssjukhus med godartad bröstsjukdom samt kontroller från MISS-kohorten (inlagd hos SND: studie nr EXT 0102 ).

Syfte:

Att studera riskfaktorer för kvinnor med återkommande bröstcancer.

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Identifierare

SND-ID: EXT 0132

Beskrivning

Insamlingen pågick mellan 1980 och 2013 och kohorten består av 1800 individer. Studiens population består av kvinnor med återkommande bröstcancer, som alla har träffat samma läkare vid onkologiska avdelningen på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Alla patienter blev intervjuade av läkaren och frågorna berörde områden som yrke, rökning, tidigare sjukdomar, tidigare bröstcancerscreening, genomgångna graviditeter, amning, ålder vid första menstruation och klimakterie samt användande av preventivmedel. Information om tumören och datum för diagnos samlades in från patologiska rapporter samt patientens journaler. För ca 30 till 40% av individerna finns det tumörprov insamlade. Som kontroller har olika kontrollpopulationer använts, tex friska kontroller från Dalby primärvård (en tätort i Lunds kommun), kvinnor vid Skånes Universitetssjukhus med godartad bröstsjukdom samt kontroller från MISS-kohorten (inlagd hos SND: studie nr EXT 0102 ).

Syfte:

Att studera riskfaktorer för kvinnor med återkommande bröstcancer.

Tidsperiod(er) som undersökts

1980 — 2013

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Lundregionen

Analysenhet

Population

Populationen i studien är baserad på kvinnor med återkommande bröstcancer, som alla har träffat samma läkare vid onkologiska avdelningen på Skånes Universitetssjukhus i Lund, mellan åren 1980 och 2013.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval

Studie kopplad till biobank

Ja

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Olsson H, Landin-Olsson M, Gullberg B. Retrospective assessment of menstrual cycle length in patients with breast cancer, in patients with benign breast disease, and in women without breast disease. J Natl Cancer Inst. 1983 Jan;70(1):17-20.

Ellberg C, Jernström H, Olsson H. Breast cancer and spider telangiectasias at diagnosis and its relation to histopathology and prognosis: a population-based study. Breast Cancer Res Treat. 2012 Jan;131(1):177-86. doi: 10.1007/s10549-011-1707-8. Epub 2011 Aug 10.

Ellberg C, Jönsson G, Olsson H. Can a phenotype for recessive inheritance in breast cancer be defined? Fam Cancer. 2010 Dec;9(4):525-30. doi: 10.1007/s10689-010-9355-4

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Kvinnor med återkommande bröstcancer

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980 — 2013

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980 — 2013

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt

1800

Publicerad: 2014-11-21
Senast uppdaterad: 2017-01-03