Riskfaktorer hos patienter med återkommande bröstcancer

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare:

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Beskrivning:

Insamlingen pågick mellan 1980 och 2013 och kohorten består av 1800 individer. Studiens population består av kvinnor med återkommande bröstcancer, som alla har träffat samma läkare vid onkologiska avdelningen på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Alla patienter blev intervjuade av läkaren och frågorna berörde områden som yrke, rökning, tidigare sjukdomar, tidigare bröstcancerscreening, genomgångna graviditeter, amning, ålder vid första menstruation och klimakterie samt användande av preventivmedel. Information om tumören och datum för diagnos samlades in från patologiska rapporter samt patientens journaler. För ca 30 till 40% av individerna finns det tumörprov insamlade. Som kontroller har olika kontrollpopulationer använts, tex friska kontroller från Dalby primärvård (en tätort i Lunds kommun), kvinnor vid Skånes Universitetssjukhus med godartad bröstsjukdom samt kontroller från MISS-kohorten (inlagd hos SND: studie nr EXT 0102 ).

Syfte:

Att studera riskfaktorer för kvinnor med återkommande bröstcancer.

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Skapare/primärforskare:

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Identifierare:

SND-ID: EXT 0132

Beskrivning:

Insamlingen pågick mellan 1980 och 2013 och kohorten består av 1800 individer. Studiens population består av kvinnor med återkommande bröstcancer, som alla har träffat samma läkare vid onkologiska avdelningen på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Alla patienter blev intervjuade av läkaren och frågorna berörde områden som yrke, rökning, tidigare sjukdomar, tidigare bröstcancerscreening, genomgångna graviditeter, amning, ålder vid första menstruation och klimakterie samt användande av preventivmedel. Information om tumören och datum för diagnos samlades in från patologiska rapporter samt patientens journaler. För ca 30 till 40% av individerna finns det tumörprov insamlade. Som kontroller har olika kontrollpopulationer använts, tex friska kontroller från Dalby primärvård (en tätort i Lunds kommun), kvinnor vid Skånes Universitetssjukhus med godartad bröstsjukdom samt kontroller från MISS-kohorten (inlagd hos SND: studie nr EXT 0102 ).

Syfte:

Att studera riskfaktorer för kvinnor med återkommande bröstcancer.

Tidsperiod(er) som undersökts:

1980 — 2013

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Lundregionen

Analysenhet:

Population:

Populationen i studien är baserad på kvinnor med återkommande bröstcancer, som alla har träffat samma läkare vid onkologiska avdelningen på Skånes Universitetssjukhus i Lund, mellan åren 1980 och 2013.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Icke-sannolikhetsurval

Studie kopplad till biobank:

Ja

Kontakt för frågor om data:

Håkan Olsson

Ingår i samling hos SND:

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Olsson H, Landin-Olsson M, Gullberg B. Retrospective assessment of menstrual cycle length in patients with breast cancer, in patients with benign breast disease, and in women without breast disease. J Natl Cancer Inst. 1983 Jan;70(1):17-20.

Ellberg C, Jernström H, Olsson H. Breast cancer and spider telangiectasias at diagnosis and its relation to histopathology and prognosis: a population-based study. Breast Cancer Res Treat. 2012 Jan;131(1):177-86. doi: 10.1007/s10549-011-1707-8. Epub 2011 Aug 10.

Ellberg C, Jönsson G, Olsson H. Can a phenotype for recessive inheritance in breast cancer be defined? Fam Cancer. 2010 Dec;9(4):525-30. doi: 10.1007/s10689-010-9355-4

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Kvinnor med återkommande bröstcancer

Skapare/primärforskare:

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980 — 2013

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980 — 2013

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt:

1800

Publicerad: 2014-11-21
Senast uppdaterad: 2017-01-03