Äldre i riskzon

Skapare/primärforskare:

Synneve Dahlin-Ivanoff - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Beskrivning:

"Äldre personer i riskzonen" är en hälsofrämjande och förebyggande interventionsstudie. Avsikten var att studiegruppen skulle omfatta ett representativt urval av "pre-sköra" 80-åringar boende i sina egna hem inom två stadsdelar i Göteborg. Kriterierna var att deltagarna skulle leva i sitt ordinarie boende och inte vara beroende av kommunal hemtjänst eller vård. Vidare skulle de vara oberoende av hjälp från någon annan person i de dagliga aktiviteterna samt inte ha kognitiva nedsättningar, med ett resultat på 25 eller högre enligt bedömning med Mini Mental State Examination (MMSE).

Deltagarna randomiserades till tre studiegrupper: två interventionsgrupper och en kontrollgrupp
- Intervention A; Seniora möten och uppföljande hembesök
- Intervention B; Förebyggande hembesök
- Kontrollgrupp

Totalt ingick 459 personer i studien, varav 171 personer i intervention A, 174 personer i intervention B och 114 personer i kontrollgruppen. Alla deltagare fick ett första besök som bestod av en intervju, bedömning och observation. Första besöket, d.v.s baslinjeintervjun, genomfördes i deltagarens hem av forsk

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Skapare/primärforskare:

Synneve Dahlin-Ivanoff - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Identifierare:

SND-ID: EXT 0135

Beskrivning:

"Äldre personer i riskzonen" är en hälsofrämjande och förebyggande interventionsstudie. Avsikten var att studiegruppen skulle omfatta ett representativt urval av "pre-sköra" 80-åringar boende i sina egna hem inom två stadsdelar i Göteborg. Kriterierna var att deltagarna skulle leva i sitt ordinarie boende och inte vara beroende av kommunal hemtjänst eller vård. Vidare skulle de vara oberoende av hjälp från någon annan person i de dagliga aktiviteterna samt inte ha kognitiva nedsättningar, med ett resultat på 25 eller högre enligt bedömning med Mini Mental State Examination (MMSE).

Deltagarna randomiserades till tre studiegrupper: två interventionsgrupper och en kontrollgrupp
- Intervention A; Seniora möten och uppföljande hembesök
- Intervention B; Förebyggande hembesök
- Kontrollgrupp

Totalt ingick 459 personer i studien, varav 171 personer i intervention A, 174 personer i intervention B och 114 personer i kontrollgruppen. Alla deltagare fick ett första besök som bestod av en intervju, bedömning och observation. Första besöket, d.v.s baslinjeintervjun, genomfördes i deltagarens hem av forsk

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008 — 2011

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Örgryte- och Härlanda stadsdel i Göteborg Stad, Sverige.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Etikprövning:

Göteborg — dnr 650-07

Kontaktperson för frågor om data:

Katarina Wilhelmson

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Dahlin-Ivanoff S, Gosman-Hedström G, Edberg AK, Wilhelmson K, Eklund K, Duner A, Ziden L, Welmer AK, Landahl S. Elderly persons in the risk zone. Design of a multidimensional, health-promoting, randomised three-armed controlled trial for "prefrail" people of 80+ years living at home. BMC Geriatr. 2010 May 26;10:27. doi: 10.1186/1471-2318-10-27.
Läs fulltext

Behm L, Wilhelmson K, Falk K, Eklund K, Zidén L, Dahlin-Ivanoff S. Positive health outcomes following health-promoting and disease-preventive interventions for independent very old persons: long-term results of the three-armed RCT Elderly Persons in the Risk Zone. Arch Gerontol Geriatr. 2014 May-Jun;58(3):376-83. doi: 10.1016/j.archger.2013.12.010.

Behm L, Zidén L, Dunér A, Falk K, Dahlin-Ivanoff S. Multi-professional and multi-dimensional group education--a key to action in elderly persons. Disabil Rehabil. 2013 Mar;35(5):427-35. doi: 10.3109/09638288.2012.697249.

Behm L, Ivanoff SD, Zidén L. Preventive home visits and health--experiences among very old people. BMC Public Health. 2013 Apr 23;13:378. doi: 10.1186/1471-2458-13-378.
Läs fulltext

Gustafsson S, Eklund K, Wilhelmson K, Edberg AK, Johansson B, Kronlöf GH, Gosman-Hedström G, Dahlin-Ivanoff S. Long-Term Outcome for ADL Following the Health-Promoting RCT - Elderly Persons in the Risk Zone. Gerontologist. 2013 Aug;53(4):654-63. doi: 10.1093/geront/gns121.
Läs fulltext

Wilhelmson K, Eklund K. Positive effects on life satisfaction following health-promoting interventions for frail older adults: a randomized controlled study. Health Psychology Research 2013 1 (1): 44-50.

Lidén L, Häggblom-Kronlöf G, Gustafsson S, Lundin-Olsson L, Dahlin-Ivanoff S. Physical function and fear of falling 2 years after the health-promoting randomized controlled trial: elderly persons in the risk zone. Gerontologist. 2014 Jun;54(3):387-97. doi: 10.1093/geront/gnt078. Epub 2013 Aug 1.

Welmer A, Mörck A, Dahlin-Ivanoff S. Physical activity in people age 80 years and older as a means of counteracting disability, balanced in relation to frailty. J Aging Phys Act. 2012;20(3):317-31.

Gustafsson S, Wilhelmson K, Eklund K, Gosman-Hedström G, Zidén L, Häggblom Kronlöf G, Højgaard B, Slinde F, Rothenberg E, Landahl S, Dahlin-Ivanoff S. Health-Promoting Interventions for Persons 80 Years and Over are Successful in the Short Term - Results from the Randomized and Three-Armed Study Elderly Persons in the Risk Zone. J Am Geriatr Soc. 2012: 60(3):447-54. doi: 10.1111/j.1532-5415.2011.03861.x.

Gustafsson S, Eklund K, Wilhelmson K, Edberg AK, Johansson B, Häggblom Kronlöf G, Gosman-Hedström G, Dahlin-Ivanoff S. Long-term outcome for ADL following the health-promoting RCT--elderly persons in the risk zone.. Gerontologist. 2013 Aug;53(4):654-63. doi: 10.1093/geront/gns121.

Dahlin-Ivanoff S. Äldre i riskzon; En hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande intervention för de allra äldsta. Vårdalnytt 2009; (2):18.

Dahlin-Ivanoff S. (red.). Livslots för seniorer. Göteborg, Vårdalinstitutet 2009.

Fornazar R, Spak F, Dahlin-Ivanoff S, Wilhelmson K. Alcohol consumption among the oldest old and how it changes during two years. ISRN Geriatrics 2013. Article ID 671218, 10 pages. doi:10.1155/2013/671218.

Wilhelmson K, Fritzell E, Eklund K, Dahlin-Ivanoff S. Life satisfaction and frailty among older adults. Health Psychology Research 2013 1 (3): 167-172. doi: 10.4081/hpr.2013.e32
Läs fulltext

Ottenvall Hammar I, Dahlin-Ivanoff S, Wilhelmson K, Eklund K. Shifting between self-governing and being governed: a qualitative study of older persons' self-determination. BMC Geriatrics 2014,14:126 doi:10.1186/1471-2318-14-126.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Äldre i riskzonen

Skapare/primärforskare:

Synneve Dahlin-Ivanoff - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Beskrivning:

Datasetet innefattar deltagarna i de två interventionsgrupperna samt kontrollgruppen, totalt 459 personer. Interventionens baslinjemätning genomfördes mellan januari 2008 och december 2010 och därefter skedde uppföljning vid 3 månader, 1 år och efter 2 år.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008 — 2011

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008 — 2011

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Observation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008 — 2011

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Fokusgrupp

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008 — 2011

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2008 — 2011

Antal individer/objekt:

459

Publicerad: 2014-12-11