Biobank för individer med prostatacancer

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare:

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Beskrivning:

Kohorten består av 900 individer med prostatacancer som kommit till en onkologklinik i södra Sverige för terapi. Datainsamling till studien startade 2007 och pågår fortfarande. Till studien tillhör en kontrollgrupp på 1000 män som rekryterats bland medföljande makar till kvinnliga cancerpatienter. Deltagarna har fått lämna ett blodprov samt svara på frågor som rör tidigare medicinering, längd, vikt, alkohol- och rökningskonsumtion.

Skapare/primärforskare:

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Identifierare:

SND-ID: EXT 0138

Syfte:

Att studera riskfaktorer för prostatacancer

Beskrivning:

Kohorten består av 900 individer med prostatacancer som kommit till en onkologklinik i södra Sverige för terapi. Datainsamling till studien startade 2007 och pågår fortfarande. Till studien tillhör en kontrollgrupp på 1000 män som rekryterats bland medföljande makar till kvinnliga cancerpatienter. Deltagarna har fått lämna ett blodprov samt svara på frågor som rör tidigare medicinering, längd, vikt, alkohol- och rökningskonsumtion.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007 — pågående

Analysenhet:

Population:

Individer med prostatacancer som kommit till en onkologklinik i södra Sverige för terapi.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Icke-sannolikhetsurval

Kontaktperson för frågor om data:

Håkan Olsson

Ingår i samling hos SND:

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Dataset EXT 0138-001

Biobank för prostatacancer-fall

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt:

900

Dataset EXT 0138-002

Biobank för prostatacancer-kontroller

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt:

1000