Biobank för individer med prostatacancer

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Beskrivning

Kohorten består av 900 individer med prostatacancer som kommit till en onkologklinik i södra Sverige för terapi. Datainsamling till studien startade 2007 och pågår fortfarande. Till studien tillhör en kontrollgrupp på 1000 män som rekryterats bland medföljande makar till kvinnliga cancerpatienter. Deltagarna har fått lämna ett blodprov samt svara på frågor som rör tidigare medicinering, längd, vikt, alkohol- och rökningskonsumtion.

Syfte:

Att studera riskfaktorer för prostatacancer

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Identifierare

SND-ID: EXT 0138

Beskrivning

Kohorten består av 900 individer med prostatacancer som kommit till en onkologklinik i södra Sverige för terapi. Datainsamling till studien startade 2007 och pågår fortfarande. Till studien tillhör en kontrollgrupp på 1000 män som rekryterats bland medföljande makar till kvinnliga cancerpatienter. Deltagarna har fått lämna ett blodprov samt svara på frågor som rör tidigare medicinering, längd, vikt, alkohol- och rökningskonsumtion.

Syfte:

Att studera riskfaktorer för prostatacancer

Tidsperiod(er) som undersökts

2007 — pågående

Analysenhet

Population

Individer med prostatacancer som kommit till en onkologklinik i södra Sverige för terapi.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Ladda ner metadata

Dataset 1

Biobank för prostatacancer-fall

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt

900

Dataset 2

Biobank för prostatacancer-kontroller

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt

1000

Publicerad: 2014-12-11
Senast uppdaterad: 2019-11-15