Biobank för individer med prostatacancer

SND-ID: EXT 0138

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Beskrivning

Kohorten består av 900 individer med prostatacancer som kommit till en onkologklinik i södra Sverige för terapi. Datainsamling till studien startade 2007 och pågår fortfarande. Till studien tillhör en kontrollgrupp på 1000 män som rekryterats bland medföljande makar till kvinnliga cancerpatienter. Deltagarna har fått lämna ett blodprov samt svara på frågor som rör tidigare medicinering, längd, vikt, alkohol- och rökningskonsumtion.

Syfte:

Att studera riskfaktorer för prostatacancer
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Individer med prostatacancer som kommit till en onkologklinik i södra Sverige för terapi.

Studiedesign

Fall-kontrollstudie

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval

Tidsperiod(er) som undersökts

2007 – pågående

Geografisk täckning
Publikationer

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset 1
Biobank för prostatacancer-fall

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007–pågående
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007–pågående
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt

900

Dataset 2
Biobank för prostatacancer-kontroller

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Håkan Olsson - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Avdelningen för onkologi och patologi

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007–pågående
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007–pågående
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt

1000

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2014-12-11
Senast uppdaterad: 2019-11-15