Gothenburg Atheroma Study Group (GASG)

Skapare/primärforskare

Göran Bergström - Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för medicin

Beskrivning

Studiepopulation och undersökningar:

Studiens datainsamling genomfördes mellan 2003-2009. Data består av plack från halsartären som erhållits från karotis-kirurgi, utförd vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (Göteborg, Sverige). Kriterier som ledde till operation var mindre ischemisk stroke, transitorisk ischemisk attack (TIA) eller amaurosis fugax och en höggradig karotisstenos (≧ 70 % mätt enligt metoden ”European Carotid Surgery Trial”, ECST). Under 2010 påbörjades insamling av data på nytt, i syfte att samla in komplett tidsserie av plack från halsartären.

En ytterligare expansion har lett till införandet av serum- och plasmaprover som tas från patienter med nydiagnostiserade bukaortaaneurysm (AAA). Den sistnämnda insamlingen anges även som studien G3A (Göteborg bukaortaaneurysm studien) och leds av doktor Marcus Langensköld.

Dataset från artiklar publicerade i open access kan förmedlas vid förfrågan.

Syfte:

En biobank med aterosklerotisk vävnad från människor, erhållen från karotis-kirurgi.

Skapare/primärforskare

Göran Bergström - Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för medicin

Identifierare

SND-ID: EXT 0141

Beskrivning

Studiepopulation och undersökningar:

Studiens datainsamling genomfördes mellan 2003-2009. Data består av plack från halsartären som erhållits från karotis-kirurgi, utförd vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (Göteborg, Sverige). Kriterier som ledde till operation var mindre ischemisk stroke, transitorisk ischemisk attack (TIA) eller amaurosis fugax och en höggradig karotisstenos (≧ 70 % mätt enligt metoden ”European Carotid Surgery Trial”, ECST). Under 2010 påbörjades insamling av data på nytt, i syfte att samla in komplett tidsserie av plack från halsartären.

En ytterligare expansion har lett till införandet av serum- och plasmaprover som tas från patienter med nydiagnostiserade bukaortaaneurysm (AAA). Den sistnämnda insamlingen anges även som studien G3A (Göteborg bukaortaaneurysm studien) och leds av doktor Marcus Langensköld.

Dataset från artiklar publicerade i open access kan förmedlas vid förfrågan.

Syfte:

En biobank med aterosklerotisk vävnad från människor, erhållen från karotis-kirurgi.

Tidsperiod(er) som undersökts

2003 — pågående

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Västra Götalandsregionen

Analysenhet

Population

Patienter som genomgår endarterektomi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Studie kopplad till biobank

Ja

Kontakt för frågor om data

Ladda ner metadata

Publikationer

Bergström G, Fagerberg B, Sallsten G, Lundh T, Barregard L. Is cadmium exposure associated with the burden, vulnerability and rupture of human atherosclerotic plaques? PLOS ONE (in press).

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Gothenburg Atheroma Study Group (GASG).

Skapare/primärforskare

Göran Bergström - Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för medicin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003 — 2009

Datakälla: Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2010 — 2010

Datakälla: Biologiska prover

Tidsperiod(er) som undersökts

2003 — pågående

Publicerad: 2014-12-11
Senast uppdaterad: 2020-01-17