Luftvägssjukdomar

SND-ID: EXT 0142

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Nihlén Ulf - Lunds universitet

Peter Montnemery - Lunds universitet

Claes-Göran Löfdahl - Lunds universitet

Anna Lindgren - Lunds universitet

Beskrivning

Prevalensen av olika luftvägssjukdomar ökar i Skandinavien och även i andra delar av världen. I denna studie har en omfattande enkät med frågor som rör luftvägssjukdomar skickats ut till invånare i Malmö kommun med omgivning. Det första utskicket gjordes 1992 till 12 079 individer, dvs. 1.5% av den dåvarande populationen i Malmö kommun och Malmöhus län. Individerna valdes ut från populationsregistret från fyra åldersgrupper (20-29, 30-39, 40-49 samt 50-59) med jämförbart antal kvinnor och män i varje grupp. Efter två påminnelser så hade 8468 (70.1%) individer svarat på enkäten. Enkäten innehöll frågor som självrapporterad astma, kronisk bronkit, emfysem eller allergi, om man har fått en diagnos på dessa sjukdomar av en läkare, samt frågor om man ofta besväras av hosta eller har problem med lungorna och näsan som t.ex. pipig andning och nästäppa. Enkäten innehöll även frågor om rökning, medicinering och om man bor nära en trafikerad väg. År 2000 gjordes en uppföljning och en liknande enkät skickades åter ut till 4933 av de individer som svarade på enkäten 1992. Enkäten som skickades ut år 2000

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Individer mellan åldrarna 18 till 72 år boende i Malmö kommun med närliggande omgivning.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval

Tidsperiod(er) som undersökts

1992 – 2000

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Malmö kommun med närliggande omgivning.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Lindgren A, Stroh E, Montnémery P, Nihlén U, Jakobsson K, Axmon A. Traffic-related air pollution associated with prevalence of asthma and COPD/chronic bronchitis. A cross-sectional study in Southern Sweden. Int J Health Geogr. 2009 Jan 20;8:2. doi: 10.1186/1476-072X-8-2.
Läs fulltext

Nihlén U, Nyberg P, Montnémery P, Löfdahl CG. Influence of family history and smoking habits on the incidence of self-reported physician's diagnosis of COPD. Respir Med. 2004 Mar;98(3):263-70.

Montnémery P, Ädelroth E, Heuman K, Johannisson A, Johansson SA, Lindholm LH, Lundbäck B, Löfdahl CG. Prevalence of obstructive lung diseases and respiratory symptoms in southern Sweden. Respir Med. 1998 Dec;92(12):1337-45.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset 1
Luftvägssjukdomar-enkät från år 1992

Beskrivning

8568 individer svarade år 1992 på en omfattande enkät med frågor rörande luftvägssjukdomar.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Nihlén Ulf - Lunds universitet

Peter Montnemery - Lunds universitet

Claes-Göran Löfdahl - Lunds universitet

Anna Lindgren - Lunds universitet

Tidsperiod(er) som undersökts

1992 – 1992

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992–1992
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992–1992
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

8568

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

70%

Dataset 2
Luftvägssjukdomar-enkät från år 2000

Beskrivning

9316 individer svarade år 2000 på samma enkät som skickades ut 1972, kompletterad med frågor som rör kronisk obstruktiv lungsjukdom. Till dessa individer finns även ytterligare data om trafik och luftföroreningar.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Nihlén Ulf - Lunds universitet

Peter Montnemery - Lunds universitet

Claes-Göran Löfdahl - Lunds universitet

Anna Lindgren - Lunds universitet

Tidsperiod(er) som undersökts

2000 – 2000

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000–2000
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000–2000
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

9316

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

78%

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2015-01-08
Senast uppdaterad: 2019-12-10