Luftvägssjukdomar

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare:

Nihlén Ulf - Lunds universitet

Peter Montnemery - Lunds universitet

Claes-Göran Löfdahl - Lunds universitet

Anna Lindgren - Lunds universitet

Beskrivning:

Prevalensen av olika luftvägssjukdomar ökar i Skandinavien och även i andra delar av världen. I denna studie har en omfattande enkät med frågor som rör luftvägssjukdomar skickats ut till invånare i Malmö kommun med omgivning. Det första utskicket gjordes 1992 till 12 079 individer, dvs. 1.5% av den dåvarande populationen i Malmö kommun och Malmöhus län. Individerna valdes ut från populationsregistret från fyra åldersgrupper (20-29, 30-39, 40-49 samt 50-59) med jämförbart antal kvinnor och män i varje grupp. Efter två påminnelser så hade 8468 (70.1%) individer svarat på enkäten. Enkäten innehöll frågor som självrapporterad astma, kronisk bronkit, emfysem eller allergi, om man har fått en diagnos på dessa sjukdomar av en läkare, samt frågor om man ofta besväras av hosta eller har problem med lungorna och näsan som t.ex. pipig andning och nästäppa. Enkäten innehöll även frågor om rökning, medicinering och om man bor nära en trafikerad väg. År 2000 gjordes en uppföljning och en liknande enkät skickades åter ut till 4933 av de individer som svarade på enkäten 1992. Enkäten som skickades ut år 2000

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet

Skapare/primärforskare:

Nihlén Ulf - Lunds universitet

Peter Montnemery - Lunds universitet

Claes-Göran Löfdahl - Lunds universitet

Anna Lindgren - Lunds universitet

Identifierare:

SND-ID: EXT 0142

Beskrivning:

Prevalensen av olika luftvägssjukdomar ökar i Skandinavien och även i andra delar av världen. I denna studie har en omfattande enkät med frågor som rör luftvägssjukdomar skickats ut till invånare i Malmö kommun med omgivning. Det första utskicket gjordes 1992 till 12 079 individer, dvs. 1.5% av den dåvarande populationen i Malmö kommun och Malmöhus län. Individerna valdes ut från populationsregistret från fyra åldersgrupper (20-29, 30-39, 40-49 samt 50-59) med jämförbart antal kvinnor och män i varje grupp. Efter två påminnelser så hade 8468 (70.1%) individer svarat på enkäten. Enkäten innehöll frågor som självrapporterad astma, kronisk bronkit, emfysem eller allergi, om man har fått en diagnos på dessa sjukdomar av en läkare, samt frågor om man ofta besväras av hosta eller har problem med lungorna och näsan som t.ex. pipig andning och nästäppa. Enkäten innehöll även frågor om rökning, medicinering och om man bor nära en trafikerad väg. År 2000 gjordes en uppföljning och en liknande enkät skickades åter ut till 4933 av de individer som svarade på enkäten 1992. Enkäten som skickades ut år 2000

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1992 — 2000

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Malmö kommun med närliggande omgivning.

Analysenhet:

Population:

Individer mellan åldrarna 18 till 72 år boende i Malmö kommun med närliggande omgivning.

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval

Kontakt för frågor om data:

Nihlén Ulf

Ingår i samling hos SND:

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Lindgren A, Stroh E, Montnémery P, Nihlén U, Jakobsson K, Axmon A. Traffic-related air pollution associated with prevalence of asthma and COPD/chronic bronchitis. A cross-sectional study in Southern Sweden. Int J Health Geogr. 2009 Jan 20;8:2. doi: 10.1186/1476-072X-8-2.
Läs fulltext

Nihlén U, Nyberg P, Montnémery P, Löfdahl CG. Influence of family history and smoking habits on the incidence of self-reported physician's diagnosis of COPD. Respir Med. 2004 Mar;98(3):263-70.

Montnémery P, Ädelroth E, Heuman K, Johannisson A, Johansson SA, Lindholm LH, Lundbäck B, Löfdahl CG. Prevalence of obstructive lung diseases and respiratory symptoms in southern Sweden. Respir Med. 1998 Dec;92(12):1337-45.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

Luftvägssjukdomar-enkät från år 1992

Skapare/primärforskare:

Nihlén Ulf - Lunds universitet

Peter Montnemery - Lunds universitet

Claes-Göran Löfdahl - Lunds universitet

Anna Lindgren - Lunds universitet

Beskrivning:

8568 individer svarade år 1992 på en omfattande enkät med frågor rörande luftvägssjukdomar.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992 — 1992

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992 — 1992

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1992 — 1992

Antal individer/objekt:

8568

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

70%

Dataset 2

Luftvägssjukdomar-enkät från år 2000

Skapare/primärforskare:

Nihlén Ulf - Lunds universitet

Peter Montnemery - Lunds universitet

Claes-Göran Löfdahl - Lunds universitet

Anna Lindgren - Lunds universitet

Beskrivning:

9316 individer svarade år 2000 på samma enkät som skickades ut 1972, kompletterad med frågor som rör kronisk obstruktiv lungsjukdom. Till dessa individer finns även ytterligare data om trafik och luftföroreningar.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000 — 2000

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000 — 2000

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2000 — 2000

Antal individer/objekt:

9316

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

78%

Publicerad: 2015-01-08
Senast uppdaterad: 2019-12-10