Multiaxala skattningar av patienter på den psykiatriska kliniken i Lund

SND-ID: EXT 0143

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Louise Brådvik - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Mats Berglund - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Beskrivning

Under åren 1949-1969 skattades alla patienter på den psykiatriska kliniken i Lund enligt ett multiaxialt skattningsschema. Skattningen utfördes vid utskrivningen av patienterna och gjordes av en psykolog med minst tre års utbildning. Skattningsschemat skapades av professor Erik Essen-Möller och bestod av en symtomatisk, en syndromatisk och en etiologisk del. Intervjun bestod av frågor rörande t.ex. social situation, yrke, fysisk sjukdom, nuvarande medicinering, depression, orsaken till varför depressionen startade eller orsak till återhämtning/återfall, behandling, självmordsförsök, barndom samt alkoholvanor. Cirka 7000 personer blev skattade och man har gjort en uppföljning av individer med alkoholdiagnos (1312) eller diagnosen djup depression/melankoli (1206). Uppföljningen innebar journalskattningar och i vissa fall personliga efterundersökningar.

Syfte:

Att skatta alla patienter på den psykiatriska kliniken i Lund enligt ett multiaxialt skattningsschema med en symtomatisk, en syndromatisk och en etiologisk del.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Medicinska Fakulteten

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Alla patienter som lades in på psykiatriska kliniken i Lund mellan åren 1949 till 1969.

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval

Tidsperiod(er) som undersökts

1949 – 1969

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Lund med omgivning

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Brådvik L, Berglund M. Risk factors for suicide in melancholia. A case-record evaluation of 89 suicides and their controls. Acta Psychiatr Scand. 1993 May;87(5):306-11.

Berglund M. Suicide in alcoholism. A prospective study of 88 suicides: I. The multidimensional diagnosis at first admission. Arch Gen Psychiatry. 1984 Sep;41(9):888-91.

Crona L, Mossberg A, Brådvik L. Suicidal Career in Severe Depression among Long-Term Survivors: In a Followup after 37-53 Years Suicide Attempts Appeared to End Long before Depression. Depress Res Treat. 2013;2013:610245. doi: 10.1155/2013/610245. Epub 2013 Dec 23.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset 1
Individer med alkoholdiagnos

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Louise Brådvik - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Mats Berglund - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Psykologiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1949–1969
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

1312

Dataset 2
Individer med diagnosen djup depression/melankoli

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Text

Skapare/primärforskare

Louise Brådvik - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Mats Berglund - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Psykologiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1949–1969
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

1206

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2015-01-08
Senast uppdaterad: 2019-12-10