Multiaxala skattningar av patienter på den psykiatriska kliniken i Lund

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare:

Louise Brådvik - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Mats Berglund - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Beskrivning:

Under åren 1949-1969 skattades alla patienter på den psykiatriska kliniken i Lund enligt ett multiaxialt skattningsschema. Skattningen utfördes vid utskrivningen av patienterna och gjordes av en psykolog med minst tre års utbildning. Skattningsschemat skapades av professor Erik Essen-Möller och bestod av en symtomatisk, en syndromatisk och en etiologisk del. Intervjun bestod av frågor rörande t.ex. social situation, yrke, fysisk sjukdom, nuvarande medicinering, depression, orsaken till varför depressionen startade eller orsak till återhämtning/återfall, behandling, självmordsförsök, barndom samt alkoholvanor. Cirka 7000 personer blev skattade och man har gjort en uppföljning av individer med alkoholdiagnos (1312) eller diagnosen djup depression/melankoli (1206). Uppföljningen innebar journalskattningar och i vissa fall personliga efterundersökningar.

Ämnesområde:

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Louise Brådvik - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Mats Berglund - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Identifierare:

SND-ID: EXT 0143

Syfte:

Att skatta alla patienter på den psykiatriska kliniken i Lund enligt ett multiaxialt skattningsschema med en symtomatisk, en syndromatisk och en etiologisk del.

Beskrivning:

Under åren 1949-1969 skattades alla patienter på den psykiatriska kliniken i Lund enligt ett multiaxialt skattningsschema. Skattningen utfördes vid utskrivningen av patienterna och gjordes av en psykolog med minst tre års utbildning. Skattningsschemat skapades av professor Erik Essen-Möller och bestod av en symtomatisk, en syndromatisk och en etiologisk del. Intervjun bestod av frågor rörande t.ex. social situation, yrke, fysisk sjukdom, nuvarande medicinering, depression, orsaken till varför depressionen startade eller orsak till återhämtning/återfall, behandling, självmordsförsök, barndom samt alkoholvanor. Cirka 7000 personer blev skattade och man har gjort en uppföljning av individer med alkoholdiagnos (1312) eller diagnosen djup depression/melankoli (1206). Uppföljningen innebar journalskattningar och i vissa fall personliga efterundersökningar.

Tidsperiod(er) som undersökts:

1949 — 1969

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Psykologiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1949 — 1969

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Befolkningsgrupp

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Lund med omgivning

Analysenhet:

Population:

Alla patienter som lades in på psykiatriska kliniken i Lund mellan åren 1949 till 1969.

Urvalsmetod:

Icke-sannolikhetsurval

Ämnesområde:

Kontaktperson för frågor om data:

Louise Brådvik

Ingår i samling hos SND:

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Tillgänglig dokumentation:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Brådvik L, Berglund M. Risk factors for suicide in melancholia. A case-record evaluation of 89 suicides and their controls. Acta Psychiatr Scand. 1993 May;87(5):306-11.

Crona L, Mossberg A, Brådvik L. Suicidal Career in Severe Depression among Long-Term Survivors: In a Followup after 37-53 Years Suicide Attempts Appeared to End Long before Depression. Depress Res Treat. 2013;2013:610245. doi: 10.1155/2013/610245. Epub 2013 Dec 23.
Läs fulltext

Berglund M. Suicide in alcoholism. A prospective study of 88 suicides: I. The multidimensional diagnosis at first admission. Arch Gen Psychiatry. 1984 Sep;41(9):888-91.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Dataset EXT 0143-001

Individer med alkoholdiagnos

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Antal individer/objekt:

1312

Dataset EXT 0143-002

Individer med diagnosen djup depression/melankoli

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Antal individer/objekt:

1206