European Representative Democracy Data Archive

Skapare/primärforskare:

Staffan Andersson - Linnéuniversitetet, Institutionen för statsvetenskap

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Torbjörn Bergman - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Datasetet i "The European Representative Democracy Data Archive" består av data på regeringsnivå för 29 europeiska demokratier. För dessa länder inkluderas data för samtliga regeringar som bildats från och med att landet övergått till sitt nuvarande demokratiska styrelseskick, och som bildats senast 31:e december 2010. Totalt ingår 640 olika koalitions-, enpartis- och partiobundna regeringar i datasetet.

Skapare/primärforskare:

Staffan Andersson - Linnéuniversitetet, Institutionen för statsvetenskap

Svante Ersson - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Torbjörn Bergman - Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: EXT 0146

Syfte:

Syftet med ERDDA-projektet är att åtgärda en rådande brist på jämförbar och omfattande data gällande relationen mellan medborgares demokratiska värderingar och attityder, och systematisk information gällande de centrala politiska aktörerna och institutionerna i deras respektive hemländer.

Beskrivning:

Datasetet i "The European Representative Democracy Data Archive" består av data på regeringsnivå för 29 europeiska demokratier. För dessa länder inkluderas data för samtliga regeringar som bildats från och med att landet övergått till sitt nuvarande demokratiska styrelseskick, och som bildats senast 31:e december 2010. Totalt ingår 640 olika koalitions-, enpartis- och partiobundna regeringar i datasetet.

Tidsperiod(er) som undersökts:

1940 — 2010

Lägsta geografiska enhet:

Land

Högsta geografiska enhet:

Land

Population:

640 regeringar (samlings-, enparti- och partipoltiskt obundna)

Finansiering:

Riksbankens jubileumsfond —In2007-0149:1-E

Kontaktperson för frågor om data:

Torbjörn Bergman

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Andersson, Staffan (2015). “Storbritannien”, i Anckar, Carsten och Thomas Denk (2015). Komparativ politik: nio politiska system, Lund: Studentlitteratur.

Ausderan, Jacob Thomas, ”International Conflict and the Strategic Selection of Foreign Policy Advisors” (2013). Diss. The Florida State University.
Läs fulltext

Benoit, Kenneth och Thomas Däubler (2014). "Putting Text in Context: How to Estimate Better Left-Right Positions by Scaling Party Manifesto Data using Item Response Theory." Prepared for the “Mapping Policy Preferences from Texts” Konferens, maj 15-16, 2014, Berlin.

Bergman, Torbjörn, Alejandro Ecker, och Wolfgang C. Müller. "How Parties Govern: Political Parties and the Internal Organization of Government." i Müller, Wolfgang C. och Hanne Marthe Narud, (red.) Party governance and party democracy. New York: Springer. 33-50.

Bergman, Torbjörn, Svante Ersson, och Johan Hellström. "Government formation and breakdown in Western and Central Eastern Europe." Comparative European Politics (2013).

Bergman, Torbjörn, och Johan Hellström. "Country-specific configurations and constants in cross-national variable analysis." Den 42:e ECPR-Workshopen, 10-15 april 2014, Universidad de Salamanca, Spanien: Artikel framtagen för workshop om parlamentarismens utveckling och politiska konsekvenser 2014.

Buzogány, Aron och Sabine Kropp, (2013). ”Koalitionen von Parteien”, i Niedermeyer, Oskar (red.) Handbuch partaienforschung. Wiesbaden: Springer Fachmedien.

Döring, Holger och Schwander, Hanna (kommande). "Revisiting the left cabinet share: How to measure the partisan profile of governments in welfare state research".
Läs fulltext

Ecker, Alejandro, Konstantin Glinitzer, och Thomas M. Meyer. "Corruption performance voting and the electoral context." European Political Science Review: 1-22.

Heller, Maiko Isabelle (2013). ”Context matters: How outside opinions affect the manifestation of common-pool problems in government spending”. EPSA 2013 Annual General Conference Paper 425.

Hübscher, Evelyne och Thomas Sattler, "Fiscal Consolidation Under Electoral Risk" (July 23, 2014).

Hübscher, Evelyne. ”The politics of fiscal consolidation revisited”. Journal of Public Policy, doi:10.1017/S0143814X15000057.

Jenny, Marcelo, Müller, Wolfgang C., Bradbury, Jonathan, Eder, Nikolaus och Ilonszki, Gabriella (2014). ”MPs' inter-party contacts and the operation of party democracy”, i Deschouwer, Kris & Depauw, Sam (red.) Representing the people: A survey among members of statewide and sub-state parliaments. New York: Oxford University Press.

Laver, Michael och Kenneth Benoit (2014). "The Basic Arithmetic of Legislative Decisions." American Journal of Political Science

Mölder, Martin. (2014) "Coherence of Coalition Governments Across Types of Parliamentarism." 42nd ECPR Joint Sessions of Workshops in Salamanca, Spanien 10-15 april 2014.

Mölder, Martin. (2014) ”From Ideological Distance to Programmatic Overlap: A Non-Spatial Measure of Party Policy Difference.” ECPR General Conference in Glasgow, 3-6 september 2014.

Müller, Wolfgang C., "Governments and Bureaucracies" i Daniele Caramani (red.), Comparative Politics. Oxford: Oxford University Press, 3:e upplagan, 2014, pp. 131-149.

Nyblade, Benjamin (2013). ”Government formation in parliamentary democracies”, i Müller, Wolfgang C. och Hanne Marthe Narud, (red.) Party governance and party democracy. New York: Springer

Schleiter, Petra, och Tavits, Margit. ”The Electoral Benefits of Opportunistic Election Timing” (2014). Under arbete, University of Oxford.

Saalfeld, Thomas (2013). ”Economic Performance, Political Institutions and Cabinet Durability in 28 European Parliamentary Democracies, 1945-2011”, i Müller, Wolfgang C. & Hanne Marthe Narud, (red.) Party governance and party democracy. New York: Springer

Saalfeld, Thomas. "Executive-legislative relations in Europe." Magone, José M., red. Routledge Handbook of European Politics (2014): 346.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

European Representative Democracy Data Archive

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar