SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe - Wave 1

SND-ID: EXT 0147

Den här studien är en del av samlingen SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa

Beskrivning Data och dokumentation

Alternativ titel

SHARE Wave 1

Skapare/primärforskare

Axel Börsch-Supan - SHARE ERIC, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Beskrivning

SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe är en tvärvetenskaplig och multinationell paneldatabas, som består av mikrodata om hälsa, socioekonomisk status och sociala och familjenätverk av tusentals individer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner.

Citera som:
Börsch-Supan, A. (2019). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 1. Release version: 7.0.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w1.700

Syfte:

Syftet med SHARE är att öka förståelsen för konsekvenserna av den åldrande befolkningen.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

SHARE ERIC

Finansiering 1

  • Finansiär: Europeiska Unionen

Finansiering 2

  • Finansiär: Tysklands federala utbildnings- och forskningsdepartement

Finansiering 3

  • Finansiär: US National Institute on Aging
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner bosatta i något SHARE land

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2004–2006

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Israel, Italien, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Tyskland, Österrike

Geografisk beskrivning: 12 europeiska länder (inkl. Israel)

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer
Dataset
SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe - Wave 1

Skapare/primärforskare

Axel Börsch-Supan - SHARE ERIC, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2015-05-15
Senast uppdaterad: 2021-11-03