SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe - Wave 1

Den här studien är en del av samlingen SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa

Identifierare:

SND-ID: EXT 0147

Alternativ titel:

SHARE Wave 1

Syfte:

Syftet med SHARE är att öka förståelsen för konsekvenserna av den åldrande befolkningen.

Beskrivning:

SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe är en tvärvetenskaplig och multinationell paneldatabas, som består av mikrodata om hälsa, socioekonomisk status och sociala och familjenätverk av tusentals individer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2004 — 2006

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Schweiz, Tyskland, Österrike, Danmark, Grekland, Italien, Spanien, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Israel

Geografisk beskrivning: 12 europeiska länder (inkl. Israel)

Lägsta geografiska enhet:

Land

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner bosatta i något SHARE land

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Finansiering:

Europeiska Unionen

US National Institute on Aging

Tysklands federala utbildnings- och forskningsdepartement