SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe - Wave 1

Den här studien är en del av samlingen SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa

Skapare/primärforskare

Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Axel Börsch-Supan - SHARE ERIC, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Beskrivning

SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe är en tvärvetenskaplig och multinationell paneldatabas, som består av mikrodata om hälsa, socioekonomisk status och sociala och familjenätverk av tusentals individer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner.

Citera som:
Börsch-Supan, A. (2019). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 1. Release version: 7.0.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w1.700

Syfte:

Syftet med SHARE är att öka förståelsen för konsekvenserna av den åldrande befolkningen.

Skapare/primärforskare

Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Axel Börsch-Supan - SHARE ERIC, Munich Center for the Economics of Aging (MEA)

Identifierare

SND-ID: EXT 0147

DOI: https://doi.org/10.6103/SHARE.w1.700

Alternativ titel

SHARE Wave 1

Beskrivning

SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe är en tvärvetenskaplig och multinationell paneldatabas, som består av mikrodata om hälsa, socioekonomisk status och sociala och familjenätverk av tusentals individer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner.

Citera som:
Börsch-Supan, A. (2019). Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) Wave 1. Release version: 7.0.0. SHARE-ERIC. Data set. DOI: 10.6103/SHARE.w1.700

Syfte:

Syftet med SHARE är att öka förståelsen för konsekvenserna av den åldrande befolkningen.

Tidsperiod(er) som undersökts

2004 — 2006

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Israel, Italien, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Tyskland, Österrike

Geografisk beskrivning: 12 europeiska länder (inkl. Israel)

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Analysenhet

Population

Personer i åldern 50 år eller äldre och deras (yngre) partner bosatta i något SHARE land

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Finansiering

Finansiär: Europeiska Unionen

Finansiär: Tysklands federala utbildnings- och forskningsdepartement

Finansiär: US National Institute on Aging

Publicerad: 2015-05-15
Senast uppdaterad: 2020-09-23