En doftstudie från det europeiska nätverket för hud och epidemiologi-EDEN fragrance study

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Åke Svensson - Region Skåne, Hudkliniken, Malmö

Ewa Wallin - Region Skåne, Hudkliniken, Malmö

Beskrivning

Kontaktallergier mot parfymer ser ut att gå mot en ökande trend och det finns endast begränsad information om dessa allergier hos den allmänna befolkningen. EDEN-kohorten är en del av ett europeiskt samarbete och undersökningen har utförts i fem olika länder (Sverige, Italien, Tyskland, Nederländerna och Portugal) från augusti 2008 till oktober 2011.
Totalt har mer än 12 000 personer från dessa fem länder fått svara på frågor och ca 3000 av dessa har även lapptestats olika parfymliknande ämnen. Från Sverige deltog 2069 individer. Frågorna berörde områden som yrke, rökning, antropometriska data, tidigare erfarenheter av utslag, tidigare reaktioner mot olika produkter som innehåller parfymer, t.ex. hudkrämer, deodoranter, smink, tvättmedel m.fl. eller om man tidigare har undvikit dessa produkter p.g.a. hudproblem.

Syfte:

Att bestämma förekomst och svårighetsgrad av kontaktallergi mot dofter och andra sensibilisatorer i den allmänna befolkningen i Europa.

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Åke Svensson - Region Skåne, Hudkliniken, Malmö

Ewa Wallin - Region Skåne, Hudkliniken, Malmö

Identifierare

SND-ID: EXT 0151

Beskrivning

Kontaktallergier mot parfymer ser ut att gå mot en ökande trend och det finns endast begränsad information om dessa allergier hos den allmänna befolkningen. EDEN-kohorten är en del av ett europeiskt samarbete och undersökningen har utförts i fem olika länder (Sverige, Italien, Tyskland, Nederländerna och Portugal) från augusti 2008 till oktober 2011.
Totalt har mer än 12 000 personer från dessa fem länder fått svara på frågor och ca 3000 av dessa har även lapptestats olika parfymliknande ämnen. Från Sverige deltog 2069 individer. Frågorna berörde områden som yrke, rökning, antropometriska data, tidigare erfarenheter av utslag, tidigare reaktioner mot olika produkter som innehåller parfymer, t.ex. hudkrämer, deodoranter, smink, tvättmedel m.fl. eller om man tidigare har undvikit dessa produkter p.g.a. hudproblem.

Syfte:

Att bestämma förekomst och svårighetsgrad av kontaktallergi mot dofter och andra sensibilisatorer i den allmänna befolkningen i Europa.

Tidsperiod(er) som undersökts

2008-08 — 2011-10

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Malmö

Analysenhet

Population

Drygt 2000 individer boende i Malmö.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval

Etikprövning

Lund — dnr 351/2006 komplettering 2008/96

Kontakter för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Rossi M, Coenraads PJ, Diepgen T, Svensson Å, Elsner P, Gonçalo M, Bruze M, Naldi L. Design and feasibility of an international study assessing the prevalence of contact allergy to fragrances in the general population: the European Dermato-Epidemiology Network Fragrance Study. Dermatology. 2010;221(3):267-75. doi: 10.1159/000319757.

Naldi L, Cazzaniga S, Goncalo M, Diepgen T, Bruze M, Elsner P, Coenraads PJ, Svensson A, Bertuccio P, Ofenloch R, EDEN Fragrance Study Group. Prevalence of self-reported skin complaints and avoidance of common daily life consumer products in selected European Regions. JAMA Dermatol 2014;150:154-63. oi: 10.1001/jamadermatol.2013.7932.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

EDEN-Sverige

Skapare/primärforskare

Åke Svensson - Region Skåne, Hudkliniken, Malmö

Ewa Wallin - Region Skåne, Hudkliniken, Malmö

Beskrivning

Antal deltagare från Sverige var 2069 individer.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-08 — 2011-10

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2008-08 — 2011-10

Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

2069

Publicerad: 2015-03-05
Senast uppdaterad: 2020-05-05