Kvinnors livsstil och hälsa (WLH)

SND-ID: EXT 0153

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Elisabete Weiderpass Vainio - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Beskrivning

P-piller, användning av hormonersättningsbehandling, matvanor och andra livsstilsfaktorer påverkar risken för cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och andra kroniska sjukdomar hos unga kvinnor. År 1991 skickades ett omfattande frågeformulär till 96 000 svenska kvinnor i åldern 29-49 år. Cirka 50 000 kvinnor besvarade enkäten som ger detaljerad information om en rad olika livsstilsfaktorer med fokus på användning av p-piller, kost, exponering av UV-ljus, och reproduktiva faktorer. Denna studie är strikt samordnad med en liknande studie bland 60 000 unga kvinnor i Norge; bortsett från delen som avser diet är enkäterna identiska och gemensamma analyser har genomförts.

Under 2003 skickades en andra enkät till alla kvinnor för att uppdatera informationen om livsstilsfaktorer, hormonella faktorer, och för att bedöma den psykiska hälsan. För närvarande pågår analyser för flera livsstilsfaktorer och cancer i bröst, ovarium, livmoder, kolorektal, hud, melanom, lymfom, samt kardiovaskulära händelser (hjärtinfarkt, blödnings-och ischemisk stroke), psykiatriska sjukdomar, sömnstörningar och generell dödlighe

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svenska kvinnor i åldrarna 29-49 år.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1991 – pågående

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Uppsala sjukvårdsregion

Publikationer

Titus-Ernstoff L, Thörn M, Tosteson T, Brahme E, Yuen J, Baron J, et al. The accuracy of skin self-examination for atypical nevi. Epidemiology 1996 Nov;7(6):619-23.

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Kvinnors livsstil och hälsa (WLH) - 1991

Beskrivning

Vid baslinjemätningen 1991 skickades formulär till 96 000 svenska kvinnor i åldern 29-49 år. Formuläret besvarades av 49 259 kvinnor.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Elisabete Weiderpass Vainio - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Tidsperiod(er) som undersökts

1991 – 1992

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991–1992
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

49259

Dataset 2
Kvinnors livsstil och hälsa (WLH) - 2003

Beskrivning

Deltagarna som medverkade vid baslinjemätningen följdes upp under år 2003.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Elisabete Weiderpass Vainio - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Tidsperiod(er) som undersökts

2003 – 2004

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003–2004
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Kontakt för frågor om data

Elisabete Weiderpass Vainio

elisabete.weiderpass.vainio@ki.se

Publicerad: 2015-04-13
Senast uppdaterad: 2017-03-08