Kvinnors livsstil och hälsa (WLH)

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare:

Elisabete Weiderpass Vainio - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Beskrivning:

P-piller, användning av hormonersättningsbehandling, matvanor och andra livsstilsfaktorer påverkar risken för cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och andra kroniska sjukdomar hos unga kvinnor. År 1991 skickades ett omfattande frågeformulär till 96 000 svenska kvinnor i åldern 29-49 år. Cirka 50 000 kvinnor besvarade enkäten som ger detaljerad information om en rad olika livsstilsfaktorer med fokus på användning av p-piller, kost, exponering av UV-ljus, och reproduktiva faktorer. Denna studie är strikt samordnad med en liknande studie bland 60 000 unga kvinnor i Norge; bortsett från delen som avser diet är enkäterna identiska och gemensamma analyser har genomförts.

Under 2003 skickades en andra enkät till alla kvinnor för att uppdatera informationen om livsstilsfaktorer, hormonella faktorer, och för att bedöma den psykiska hälsan. För närvarande pågår analyser för flera livsstilsfaktorer och cancer i bröst, ovarium, livmoder, kolorektal, hud, melanom, lymfom, samt kardiovaskulära händelser (hjärtinfarkt, blödnings-och ischemisk stroke), psykiatriska sjukdomar, sömnstörningar och generell dödlighe

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Skapare/primärforskare:

Elisabete Weiderpass Vainio - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Identifierare:

SND-ID: EXT 0153

Beskrivning:

P-piller, användning av hormonersättningsbehandling, matvanor och andra livsstilsfaktorer påverkar risken för cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och andra kroniska sjukdomar hos unga kvinnor. År 1991 skickades ett omfattande frågeformulär till 96 000 svenska kvinnor i åldern 29-49 år. Cirka 50 000 kvinnor besvarade enkäten som ger detaljerad information om en rad olika livsstilsfaktorer med fokus på användning av p-piller, kost, exponering av UV-ljus, och reproduktiva faktorer. Denna studie är strikt samordnad med en liknande studie bland 60 000 unga kvinnor i Norge; bortsett från delen som avser diet är enkäterna identiska och gemensamma analyser har genomförts.

Under 2003 skickades en andra enkät till alla kvinnor för att uppdatera informationen om livsstilsfaktorer, hormonella faktorer, och för att bedöma den psykiska hälsan. För närvarande pågår analyser för flera livsstilsfaktorer och cancer i bröst, ovarium, livmoder, kolorektal, hud, melanom, lymfom, samt kardiovaskulära händelser (hjärtinfarkt, blödnings-och ischemisk stroke), psykiatriska sjukdomar, sömnstörningar och generell dödlighe

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1991 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Uppsala sjukvårdsregion

Analysenhet:

Population:

Svenska kvinnor i åldrarna 29-49 år.

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Kontakt för frågor om data:

Elisabete Weiderpass Vainio

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Titus-Ernstoff L, Thörn M, Tosteson T, Brahme E, Yuen J, Baron J, et al. The accuracy of skin self-examination for atypical nevi. Epidemiology 1996 Nov;7(6):619-23.

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

Kvinnors livsstil och hälsa (WLH) - 1991

Skapare/primärforskare:

Elisabete Weiderpass Vainio - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Beskrivning:

Vid baslinjemätningen 1991 skickades formulär till 96 000 svenska kvinnor i åldern 29-49 år. Formuläret besvarades av 49 259 kvinnor.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991 — 1992

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1991 — 1992

Antal individer/objekt:

49259

Dataset 2

Kvinnors livsstil och hälsa (WLH) - 2003

Skapare/primärforskare:

Elisabete Weiderpass Vainio - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Beskrivning:

Deltagarna som medverkade vid baslinjemätningen följdes upp under år 2003.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003 — 2004

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

2003 — 2004

Publicerad: 2015-04-13
Senast uppdaterad: 2017-03-08