Skånes ekonomisk-demografiska databas (SEDD)

Den här studien är en del av samlingen SwedPop

Skapare/primärforskare:

Martin Dribe - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Patrick Svensson - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Tommy Bengtsson - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Beskrivning:

Skånes ekonomisk-demografiska databas (SEDD) innehåller demografiska och socioekonomiska data från 1600-talet till idag. Informationen är hämtad ifrån nio stycken rurala socknar i Skåne (Ekeby, Frillestad, Halmstad, Hässlunda, Hög, Kågeröd, Kävlinge, Sireköpinge och Stenestad) samt från en tätort (Helsingborg), där kyrkböckernas uppgifter om individers födslar, dödsfall och giftermål länkats samman för att rekonstruera familjer och familjeförhållanden. Databasen är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Landsarkivet i Lund och Centrum för Ekonomisk Demografi vid Lunds universitet. Samarbetet har resulterat i en händelsedatabas (tillgänglig via Landsarkivet) och en forskningsdatabas. Beskrivningen nedan rör forskningsdatabasen som innehåller fem församlingar i Skåne: Halmstad, Hög, Kågeröd, Kävlinge och Sireköpinge.

I dagsläget innehåller forskningsdatabasen data för 104 000 individer från 1646 fram till år 1968, som kompletterats med information från SCB för perioden fram till 2011. Individer följs från födsel eller inflyttning till död eller utflyttning. För närvarande excerperas även dat

... Visa mer..

Ämnesområde:

DEMOGRAFI OCH BEFOLKNING, inkomst, egendom och investeringar/sparande, HÄLSA, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Övrig annan lantbruksvetenskap, Samhällsvetenskap, Ekonomisk historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Martin Dribe - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Patrick Svensson - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Tommy Bengtsson - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: EXT 0156

Beskrivning:

Skånes ekonomisk-demografiska databas (SEDD) innehåller demografiska och socioekonomiska data från 1600-talet till idag. Informationen är hämtad ifrån nio stycken rurala socknar i Skåne (Ekeby, Frillestad, Halmstad, Hässlunda, Hög, Kågeröd, Kävlinge, Sireköpinge och Stenestad) samt från en tätort (Helsingborg), där kyrkböckernas uppgifter om individers födslar, dödsfall och giftermål länkats samman för att rekonstruera familjer och familjeförhållanden. Databasen är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Landsarkivet i Lund och Centrum för Ekonomisk Demografi vid Lunds universitet. Samarbetet har resulterat i en händelsedatabas (tillgänglig via Landsarkivet) och en forskningsdatabas. Beskrivningen nedan rör forskningsdatabasen som innehåller fem församlingar i Skåne: Halmstad, Hög, Kågeröd, Kävlinge och Sireköpinge.

I dagsläget innehåller forskningsdatabasen data för 104 000 individer från 1646 fram till år 1968, som kompletterats med information från SCB för perioden fram till 2011. Individer följs från födsel eller inflyttning till död eller utflyttning. För närvarande excerperas även dat

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1983 — pågående

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Population:

Familjer i tio skånska socknar på arton- och nittonhundratalet

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Icke-sannolikhetsurval

Ämnesområde:

DEMOGRAFI OCH BEFOLKNING, inkomst, egendom och investeringar/sparande, HÄLSA, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Övrig annan lantbruksvetenskap, Samhällsvetenskap, Ekonomisk historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publicerad: 2015-09-15
Senast uppdaterad: 2019-02-06