Skånes ekonomisk-demografiska databas (SEDD)

Den här studien är en del av samlingen SwedPop

Skapare/primärforskare

Martin Dribe - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Patrick Svensson - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Tommy Bengtsson - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Beskrivning

Skånes ekonomisk-demografiska databas (SEDD) innehåller demografiska och socioekonomiska data från 1600-talet till idag. Informationen är hämtad ifrån nio stycken rurala socknar i Skåne (Ekeby, Frillestad, Halmstad, Hässlunda, Hög, Kågeröd, Kävlinge, Sireköpinge och Stenestad) samt från en tätort (Helsingborg), där kyrkböckernas uppgifter om individers födslar, dödsfall och giftermål länkats samman för att rekonstruera familjer och familjeförhållanden. Databasen är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Landsarkivet i Lund och Centrum för Ekonomisk Demografi vid Lunds universitet. Samarbetet har resulterat i en händelsedatabas (tillgänglig via Landsarkivet) och en forskningsdatabas. Beskrivningen nedan rör forskningsdatabasen som innehåller fem församlingar i Skåne: Halmstad, Hög, Kågeröd, Kävlinge och Sireköpinge.

I dagsläget innehåller forskningsdatabasen data för 104 000 individer från 1646 fram till år 1968, som kompletterats med information från SCB för perioden fram till 2011. Individer följs från födsel eller inflyttning till död eller utflyttning. För närvarande excerperas även dat

... Visa mer..

Ämnesområde

DEMOGRAFI (POPULATION, VITALSTATISTIK OCH FOLKRÄKNINGAR), Inkomster, egendom och investeringar/sparande, HÄLSA, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Övrig annan lantbruksvetenskap, Samhällsvetenskap, Ekonomisk historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Martin Dribe - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Patrick Svensson - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Tommy Bengtsson - Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen

Identifierare

SND-ID: EXT 0156

Beskrivning

Skånes ekonomisk-demografiska databas (SEDD) innehåller demografiska och socioekonomiska data från 1600-talet till idag. Informationen är hämtad ifrån nio stycken rurala socknar i Skåne (Ekeby, Frillestad, Halmstad, Hässlunda, Hög, Kågeröd, Kävlinge, Sireköpinge och Stenestad) samt från en tätort (Helsingborg), där kyrkböckernas uppgifter om individers födslar, dödsfall och giftermål länkats samman för att rekonstruera familjer och familjeförhållanden. Databasen är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Landsarkivet i Lund och Centrum för Ekonomisk Demografi vid Lunds universitet. Samarbetet har resulterat i en händelsedatabas (tillgänglig via Landsarkivet) och en forskningsdatabas. Beskrivningen nedan rör forskningsdatabasen som innehåller fem församlingar i Skåne: Halmstad, Hög, Kågeröd, Kävlinge och Sireköpinge.

I dagsläget innehåller forskningsdatabasen data för 104 000 individer från 1646 fram till år 1968, som kompletterats med information från SCB för perioden fram till 2011. Individer följs från födsel eller inflyttning till död eller utflyttning. För närvarande excerperas även dat

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

1983 — pågående

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Population

Familjer i tio skånska socknar på arton- och nittonhundratalet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

DEMOGRAFI (POPULATION, VITALSTATISTIK OCH FOLKRÄKNINGAR), Inkomster, egendom och investeringar/sparande, HÄLSA, HISTORIA (CESSDA Topic Classification)
Övrig annan lantbruksvetenskap, Samhällsvetenskap, Ekonomisk historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publicerad: 2015-09-15
Senast uppdaterad: 2019-02-06