PIVUS - Prospective Investigation of the Vasculature in Uppsala Seniors

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se) , Swedish Diet Cohort Consortium (SDCC)

Skapare/primärforskare

Lars Lind - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Beskrivning

PIVUS-studien startade 2001 med ett slumpmässigt urval av 1000 individer i åldern 70 år, boende i Uppsala. Det primära syftet var att undersöka den prediktiva kraften i olika mätningar av endotelfunktion och arteriell efterlevnad.

Syfte:

Att studera uppkomsten av atheroscleros och dess följdsjukdomar.

Skapare/primärforskare

Lars Lind - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Identifierare

SND-ID: EXT 0162

Beskrivning

PIVUS-studien startade 2001 med ett slumpmässigt urval av 1000 individer i åldern 70 år, boende i Uppsala. Det primära syftet var att undersöka den prediktiva kraften i olika mätningar av endotelfunktion och arteriell efterlevnad.

Syfte:

Att studera uppkomsten av atheroscleros och dess följdsjukdomar.

Tidsperiod(er) som undersökts

2001 — pågående

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Uppsala kommun

Analysenhet

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Swedish Diet Cohort Consortium (SDCC)

Ladda ner metadata

PIVUS

Skapare/primärforskare

Lars Lind - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Beskrivning

Vid baslinjemätningen, 2001-2003, deltog 1016 70-åringar. Dessa följdes upp vid 75- och 85-års ålder.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Laboratorieexperiment

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Deltagande laboratorieobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Antal individer/objekt

1016

Publicerad: 2015-04-19
Senast uppdaterad: 2020-01-17