PIVUS - Prospective Investigation of the Vasculature in Uppsala Seniors

SND-ID: EXT 0162

Den här studien är en del av samlingen Swedish Diet Cohort Consortium (SDCC) , Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Lars Lind - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Beskrivning

PIVUS-studien startade 2001 med ett slumpmässigt urval av 1000 individer i åldern 70 år, boende i Uppsala. Det primära syftet var att undersöka den prediktiva kraften i olika mätningar av endotelfunktion och arteriell efterlevnad.

Syfte:

Att studera uppkomsten av atheroscleros och dess följdsjukdomar.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicinska vetenskaper

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2001 – pågående

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Uppsala kommun

Publikationer

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset
PIVUS

Beskrivning

Vid baslinjemätningen, 2001-2003, deltog 1016 70-åringar. Dessa följdes upp vid 75- och 85-års ålder.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lars Lind - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Laboratorieexperiment
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001–pågående
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover
... Visa mer..

Antal individer/objekt

1016

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Swedish Diet Cohort Consortium (SDCC)

Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Publicerad: 2015-04-19
Senast uppdaterad: 2020-01-17