Respiratory Health In Northern Europe

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Christer Janson - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Beskrivning

The Respiratory Health in Northern Europe (RHINE) är en uppföljningsstudie av deltagare från sju nordeuropeiska center som deltog i European Community Respiratory Health Survey (ECRHS) steg I. Målgruppen för RHINE studien var alla deltagare (n = 21802 ) från Reykjavik på Island, Bergen i Norge, Umeå, Uppsala och Göteborg i Sverige, Århus i Danmark och Tartu i Estland som deltog i steg 1 i ECRHS (svarsfrekvens 83,7%). De utvalda deltagarna skickades en postenkät 1999-2001. Totalt svarade 16191 (74,3%) på den utskickade enkäten. Denna enkät innehåller frågor om luftvägssymptom, astma, rinit, bronkit, rökning, inomhusmiljö, yrkesexponering, exponering tidigt i livet och sömnstörningar.

En del av denna population ingår som en del av ECRHS II
ECRHS II är en uppföljande studie av deltagare från 14 länder som deltog i den kliniska fasen av ECRHS I. Studien finansieras av Europeiska kommissionen, liksom andra finansieringskällor, som en del av deras Quality of Life Programme. Deltagarna besvarade en detaljerad strukturerad intervju om symptom, exponering för kända eller misstänkta riskfaktorer för as

... Visa mer..

Skapare/primärforskare

Christer Janson - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Identifierare

SND-ID: EXT 0164

Beskrivning

The Respiratory Health in Northern Europe (RHINE) är en uppföljningsstudie av deltagare från sju nordeuropeiska center som deltog i European Community Respiratory Health Survey (ECRHS) steg I. Målgruppen för RHINE studien var alla deltagare (n = 21802 ) från Reykjavik på Island, Bergen i Norge, Umeå, Uppsala och Göteborg i Sverige, Århus i Danmark och Tartu i Estland som deltog i steg 1 i ECRHS (svarsfrekvens 83,7%). De utvalda deltagarna skickades en postenkät 1999-2001. Totalt svarade 16191 (74,3%) på den utskickade enkäten. Denna enkät innehåller frågor om luftvägssymptom, astma, rinit, bronkit, rökning, inomhusmiljö, yrkesexponering, exponering tidigt i livet och sömnstörningar.

En del av denna population ingår som en del av ECRHS II
ECRHS II är en uppföljande studie av deltagare från 14 länder som deltog i den kliniska fasen av ECRHS I. Studien finansieras av Europeiska kommissionen, liksom andra finansieringskällor, som en del av deras Quality of Life Programme. Deltagarna besvarade en detaljerad strukturerad intervju om symptom, exponering för kända eller misstänkta riskfaktorer för as

... Visa mer..

Analysenhet

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Kontakt för frågor om data

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Gunnbjörnsdóttir MI, Franklin KA, Norbäck D, Björnsson E, Gislason D, Lindberg E, Svanes C, Omenaas E, Norrman E, Jõgi R, Juel Jensen E, Dahlman-Höglund A, Janson C; RHINE Study Group. Prevalence and incidence of respiratory symptoms in relationship to indoor dampness: the RHINE study. Thorax 2006; 61:221-225.
Läs fulltext

Modig L, Torén K, Janson C, Järvholm B, Forsberg B. Vehicle exhausts outside the home and onset of asthma among adults. A prospective cohort study. Eur Respir J 2009; 33: 1258-1264
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Respiratory Health In Northern Europe

Skapare/primärforskare

Christer Janson - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990 — 2010

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991 — 2012

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991 — 2012

Datakälla: Befolkningsgrupp

Publicerad: 2015-04-23
Senast uppdaterad: 2020-01-17