Respiratory Health In Northern Europe

SND-ID: EXT 0164

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Christer Janson - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Beskrivning

The Respiratory Health in Northern Europe (RHINE) är en uppföljningsstudie av deltagare från sju nordeuropeiska center som deltog i European Community Respiratory Health Survey (ECRHS) steg I. Målgruppen för RHINE studien var alla deltagare (n = 21802 ) från Reykjavik på Island, Bergen i Norge, Umeå, Uppsala och Göteborg i Sverige, Århus i Danmark och Tartu i Estland som deltog i steg 1 i ECRHS (svarsfrekvens 83,7%). De utvalda deltagarna skickades en postenkät 1999-2001. Totalt svarade 16191 (74,3%) på den utskickade enkäten. Denna enkät innehåller frågor om luftvägssymptom, astma, rinit, bronkit, rökning, inomhusmiljö, yrkesexponering, exponering tidigt i livet och sömnstörningar.

En del av denna population ingår som en del av ECRHS II
ECRHS II är en uppföljande studie av deltagare från 14 länder som deltog i den kliniska fasen av ECRHS I. Studien finansieras av Europeiska kommissionen, liksom andra finansieringskällor, som en del av deras Quality of Life Programme. Deltagarna besvarade en detaljerad strukturerad intervju om symptom, exponering för kända eller misstänkta riskfaktorer för as

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicinska vetenskaper

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Geografisk täckning
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Gunnbjörnsdóttir MI, Franklin KA, Norbäck D, Björnsson E, Gislason D, Lindberg E, Svanes C, Omenaas E, Norrman E, Jõgi R, Juel Jensen E, Dahlman-Höglund A, Janson C; RHINE Study Group. Prevalence and incidence of respiratory symptoms in relationship to indoor dampness: the RHINE study. Thorax 2006; 61:221-225.
Läs fulltext

Modig L, Torén K, Janson C, Järvholm B, Forsberg B. Vehicle exhausts outside the home and onset of asthma among adults. A prospective cohort study. Eur Respir J 2009; 33: 1258-1264
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset
Respiratory Health In Northern Europe

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Christer Janson - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990–2010
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991–2012
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991–2012
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2015-04-23
Senast uppdaterad: 2020-01-17