Hjärtvänliga Västmanland - Gränslös Hälsa

SND-ID: EXT 0165

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Jerzy Leppert - Uppsala universitet, Centrum för klinisk forskning, Västerås

Beskrivning

I avsikt att minska dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar i länet genomförde Landstinget Västmanland under åren 1990-1999 projektet ”Hjätvänliga Västmanland - Gränslös hälsa” (engelska: Westmannia Cardiovascular Risk Factors Study - WICTORY), där samtliga män och kvinnor i Västmanland som under dessa år fyllde 40 eller 50 år erbjöds en hälsoundersökning. Erbjudandet gick ut till drygt 51000 personer, varav drygt 34400 (60%) deltog i undersökningen.

Syftet med WICTORY-projektet är att följa upp denna hälsoundersökning genom att undersöka sambandet mellan traditionella riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom mätta vid hälsoundersökningen och död/dödsorsak samt sjukdomsdiagnoser som inträffat efter genomgången hälsoundersökning. Kompletterande data tas även fram och samband mäts med hälsovariabler mätta vid tidpunkter före hälsoundersökningen, såsom vid födelse och mönstring.

En uppföljning av deltagarna görs genom registerkörningar där uppgifter om död/dödsorsaker och sjukhusvård efter undersökningsdatum införskaffas. Risken för förtida död och/eller insjuknande beräknas därefter genom statistisk

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1989 – pågående

Geografisk täckning
Publikationer

Åtkomst till data via

Kontakt

Andreas Rosenblad

andreas.rosenblad@ltv.se

Dataset
Hjärtvänliga Västmanland - Gränslös Hälsa

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jerzy Leppert - Uppsala universitet, Centrum för klinisk forskning, Västerås

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-11-01–2000-03-20
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-11-01–2000-03-20
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Kontakt för frågor om data

Andreas Rosenblad

andreas.rosenblad@ltv.se

Publicerad: 2015-04-29
Senast uppdaterad: 2020-01-17