Riksmarschkohorten

SND-ID: EXT 0166

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Ylva Trolle Lagerros - Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

Rino Bellocco - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Beskrivning

I samband med Cancerfondens Riksmarsch 1997 fyllde 43 880 svenskar i ett detaljerat 36-sidigt frågeformulär om livsstil och hälsa en sk prospektiv kohortstudie. Deltagarna gav samtidigt sitt samtycke till framtida uppföljning medelst samkörningar med de högkvalitativa svenska befolknings- och hälsoregistren. Kohorten, unik i sitt slag med tanke på detaljrikedomen för både exponering och utfall, har tillräckligt med fall för att ge den statistiska styrka som behövs för att kunna studera livsstilens betydelse och dess association för många av våra vanligaste sjukdomar. Målet är att kunna omsätta kunskapen vi får fram, till rekommendationer och förebyggande åtgärder.

Syfte:

I september 1997 organiserade den svenska Cancerfonden ett nationellt insamlingsevent, Riksmarschen, som pågick under fyra dagar i nästan 3 600 städer och byar runt om i landet. I samband med detta etablerades Riksmarschkohorten, the National March Cohort. Kohorten består av 43 880 män och kvinnor som deltog i Riksmarschen för att stödja för den svenska Cancerfonden. Med ett 36-sidigt frågeformulär om livsstil, kan exponerin

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicin, Solna

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Populationen består av kvinnor och män i Sverige över 18 års ålder.

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval
Geografisk täckning
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Yang F, Trolle Lagerros Y, Bellocco R, Adami HO, Fang F, Pedersen NL, Wirdefeldt K. Physical activity and risk of Parkinson's disease in the Swedish National March Cohort. Brain. 2015 Feb;138(Pt 2):269-75. doi: 10.1093/brain/awu323. Epub 2014 Nov 18.
Läs fulltext

Lagerros YT, Bellocco R, Adami HO, Nyrén O. Measures of physical activity and their correlates: the Swedish National March Cohort. Eur J Epidemiol. 2009;24(4):161-9. doi: 10.1007/s10654-009-9327-x. Epub 2009 Mar 18.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Ylva Trolle Lagerros

ylva.trolle@ki.se

Dataset
Riksmarschkohorten

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Ylva Trolle Lagerros - Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

Rino Bellocco - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-09-11–1997-09-14
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

43880

Kontakt för frågor om data

Ylva Trolle Lagerros

ylva.trolle@ki.se

Publicerad: 2015-04-28
Senast uppdaterad: 2020-01-17