Uppsala Abdominalt Aorta Aneurysm

SND-ID: EXT 0170

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Anders Wanhainen - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Beskrivning

Den primära orsaken till abdominellt aortaaneurysm (AAA) är fortfarande okänd. Studien är en prospektiv populationsbaserad fall-kontrollstudie som syftar till att hitta biomarkörer som orsakar och utvecklar sjukdomen och därmed hitta medicinska alternativ för behandling. Studien syftar också till att undersöka hur personer med eller utan AAA upplever sin hälsa. Hälsorelaterad livskvalitet mäts med frågeformulären RAND-36, EQ-5D och en sjukdomsspecifik enkät.

Syfte:

Bukaortaaneurysm - Etiologiska och patofysiologiska studier samt effekter på livskvaliteten.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval

Tidsperiod(er) som undersökts

2006-01-01 – pågående

Geografisk täckning
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Svensjö S, Björck M, Gürtelschmid M, Djavani Gidlund K, Hellberg A, Wanhainen A. Low prevalence of abdominal aortic aneurysm among 65-year-old Swedish men indicates a change in the epidemiology of the disease. Circulation. 2011 Sep 6;124(10):1118-23. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.030379. Epub 2011 Aug 15.
Läs fulltext

Svensjö S, Björck M, Wanhainen A. Editor's choice: five-year outcomes in men screened for abdominal aortic aneurysm at 65 years of age: a population-based cohort study. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2014 Jan;47(1):37-44. doi: 10.1016/j.ejvs.2013.10.007. Epub 2013 Oct 23.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset
Adominellt aortaaneurysm screeningkohorten

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Wanhainen - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006–pågående
  • Datakälla: Biologiska prover

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006–pågående
  • Datakälla: Biologiska prover

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2015-04-30
Senast uppdaterad: 2020-01-17