Uppsala Abdominalt Aorta Aneurysm

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Anders Wanhainen - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Beskrivning

Den primära orsaken till abdominellt aortaaneurysm (AAA) är fortfarande okänd. Studien är en prospektiv populationsbaserad fall-kontrollstudie som syftar till att hitta biomarkörer som orsakar och utvecklar sjukdomen och därmed hitta medicinska alternativ för behandling. Studien syftar också till att undersöka hur personer med eller utan AAA upplever sin hälsa. Hälsorelaterad livskvalitet mäts med frågeformulären RAND-36, EQ-5D och en sjukdomsspecifik enkät.

Syfte:

Bukaortaaneurysm - Etiologiska och patofysiologiska studier samt effekter på livskvaliteten.

Skapare/primärforskare

Anders Wanhainen - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Identifierare

SND-ID: EXT 0170

Beskrivning

Den primära orsaken till abdominellt aortaaneurysm (AAA) är fortfarande okänd. Studien är en prospektiv populationsbaserad fall-kontrollstudie som syftar till att hitta biomarkörer som orsakar och utvecklar sjukdomen och därmed hitta medicinska alternativ för behandling. Studien syftar också till att undersöka hur personer med eller utan AAA upplever sin hälsa. Hälsorelaterad livskvalitet mäts med frågeformulären RAND-36, EQ-5D och en sjukdomsspecifik enkät.

Syfte:

Bukaortaaneurysm - Etiologiska och patofysiologiska studier samt effekter på livskvaliteten.

Tidsperiod(er) som undersökts

2006-01-01 — pågående

Analysenhet

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval

Kontakt för frågor om data

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Svensjö S, Björck M, Gürtelschmid M, Djavani Gidlund K, Hellberg A, Wanhainen A. Low prevalence of abdominal aortic aneurysm among 65-year-old Swedish men indicates a change in the epidemiology of the disease. Circulation. 2011 Sep 6;124(10):1118-23. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.030379. Epub 2011 Aug 15.
Läs fulltext

Svensjö S, Björck M, Wanhainen A. Editor's choice: five-year outcomes in men screened for abdominal aortic aneurysm at 65 years of age: a population-based cohort study. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2014 Jan;47(1):37-44. doi: 10.1016/j.ejvs.2013.10.007. Epub 2013 Oct 23.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Adominellt aortaaneurysm screeningkohorten

Skapare/primärforskare

Anders Wanhainen - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006

Datakälla: Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006

Datakälla: Biologiska prover

Publicerad: 2015-04-30
Senast uppdaterad: 2020-01-17