Uppsala Abdominalt Aorta Aneurysm

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare:

Anders Wanhainen - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Beskrivning:

Den primära orsaken till abdominellt aortaaneurysm (AAA) är fortfarande okänd. Studien är en prospektiv populationsbaserad fall-kontrollstudie som syftar till att hitta biomarkörer som orsakar och utvecklar sjukdomen och därmed hitta medicinska alternativ för behandling. Studien syftar också till att undersöka hur personer med eller utan AAA upplever sin hälsa. Hälsorelaterad livskvalitet mäts med frågeformulären RAND-36, EQ-5D och en sjukdomsspecifik enkät.

Syfte:

Bukaortaaneurysm - Etiologiska och patofysiologiska studier samt effekter på livskvaliteten.

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Skapare/primärforskare:

Anders Wanhainen - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Identifierare:

SND-ID: EXT 0170

Beskrivning:

Den primära orsaken till abdominellt aortaaneurysm (AAA) är fortfarande okänd. Studien är en prospektiv populationsbaserad fall-kontrollstudie som syftar till att hitta biomarkörer som orsakar och utvecklar sjukdomen och därmed hitta medicinska alternativ för behandling. Studien syftar också till att undersöka hur personer med eller utan AAA upplever sin hälsa. Hälsorelaterad livskvalitet mäts med frågeformulären RAND-36, EQ-5D och en sjukdomsspecifik enkät.

Syfte:

Bukaortaaneurysm - Etiologiska och patofysiologiska studier samt effekter på livskvaliteten.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2006-01-01 — pågående

Analysenhet:

Urvalsmetod:

Icke-sannolikhetsurval

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Svensjö S, Björck M, Gürtelschmid M, Djavani Gidlund K, Hellberg A, Wanhainen A. Low prevalence of abdominal aortic aneurysm among 65-year-old Swedish men indicates a change in the epidemiology of the disease. Circulation. 2011 Sep 6;124(10):1118-23. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.030379. Epub 2011 Aug 15.
Läs fulltext

Svensjö S, Björck M, Wanhainen A. Editor's choice: five-year outcomes in men screened for abdominal aortic aneurysm at 65 years of age: a population-based cohort study. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2014 Jan;47(1):37-44. doi: 10.1016/j.ejvs.2013.10.007. Epub 2013 Oct 23.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Adominellt aortaaneurysm screeningkohorten

Skapare/primärforskare:

Anders Wanhainen - Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006

Datakälla: Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006

Datakälla: Biologiska prover

Publicerad: 2015-04-30
Senast uppdaterad: 2020-01-17