LifeGene

SND-ID: EXT 0172

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Nancy Pedersen - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Beskrivning

LifeGene är en prospektiv kohortstudie med longitudinella uppföljningar, vars mål är att samla in och tillgängliggöra data och prover från 250 000 svenskar. Bakom LifeGene står sex svenska universitet med sina medicinska fakulteter. Karolinska Institutet är värd för projektet och har en ledande och koordinerande funktion. De övriga medverkande universiteten är: Lunds universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Uppsala universitet och Umeå universitet.

Deltagarna i LifeGene får svara på en omfattande webbaserad enkät som täcker ett brett spektrum av hälsa och hälsorelaterade åtgärder, symtom, livsstil och miljöexponeringar. Vid ett LifeGene Testcenter mäts bland annat deltagarnas längd, vikt, blodtryck, fettfördelning i kroppen (BMI) och lungfunktion. Dessutom lämnas blod- och urinprov.

Rekrytering sker antingen via brevutskick (vuxna i åldern 18-50 år) i områden nära LifeGene testcenter (hittills i Alingsås, Stockholm och Umeå), genom inbjudan av en LifeGene deltagare, eller genom spontan självregistrering. Vuxna deltagare kan bjuda in sina barn eller andra hushållsmedlemmar

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Den totala befolkningen i Sverige.

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Sverige

Publikationer

Almqvist C, Adami HO, Franks PW, Groop L, Ingelsson E, Kere J, Lissner L, Litton JE, Maeurer M, Michaëlsson K, Palmgren J, Pershagen G, Ploner A, Sullivan PF, Tybring G, Pedersen NL. LifeGene--a large prospective population-based study of global relevance. Eur J Epidemiol. 2011 Jan;26(1):67-77. doi: 10.1007/s10654-010-9521-x. Epub 2010 Nov 21.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset
LifeGene

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Nancy Pedersen - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Tidsperiod(er) som undersökts

2009 – pågående

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Datorbaserad observation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009–pågående
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009–pågående
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009–pågående
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar, Befolkningsgrupp, Biologiska prover
... Visa mer..

Kontakt för frågor om data

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Publicerad: 2015-04-29
Senast uppdaterad: 2020-01-17