LifeGene

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare:

Nancy Pedersen - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Beskrivning:

LifeGene är en prospektiv kohortstudie med longitudinella uppföljningar, vars mål är att samla in och tillgängliggöra data och prover från 250 000 svenskar. Bakom LifeGene står sex svenska universitet med sina medicinska fakulteter. Karolinska Institutet är värd för projektet och har en ledande och koordinerande funktion. De övriga medverkande universiteten är: Lunds universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Uppsala universitet och Umeå universitet.

Deltagarna i LifeGene får svara på en omfattande webbaserad enkät som täcker ett brett spektrum av hälsa och hälsorelaterade åtgärder, symtom, livsstil och miljöexponeringar. Vid ett LifeGene Testcenter mäts bland annat deltagarnas längd, vikt, blodtryck, fettfördelning i kroppen (BMI) och lungfunktion. Dessutom lämnas blod- och urinprov.

Rekrytering sker antingen via brevutskick (vuxna i åldern 18-50 år) i områden nära LifeGene testcenter (hittills i Alingsås, Stockholm och Umeå), genom inbjudan av en LifeGene deltagare, eller genom spontan självregistrering. Vuxna deltagare kan bjuda in sina barn eller andra hushållsmedlemmar

... Visa mer..

Ämnesområde:

HÄLSA (CESSDA:s ämnesklassificering)

Skapare/primärforskare:

Nancy Pedersen - Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Identifierare:

SND-ID: EXT 0172

Syfte:

Lifegene är en prospektiv kohortstudie med longitudinell uppföljning. Målet är att samla in och tillgängliggöra data och prover från 250 000 svenskar.

Beskrivning:

LifeGene är en prospektiv kohortstudie med longitudinella uppföljningar, vars mål är att samla in och tillgängliggöra data och prover från 250 000 svenskar. Bakom LifeGene står sex svenska universitet med sina medicinska fakulteter. Karolinska Institutet är värd för projektet och har en ledande och koordinerande funktion. De övriga medverkande universiteten är: Lunds universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Uppsala universitet och Umeå universitet.

Deltagarna i LifeGene får svara på en omfattande webbaserad enkät som täcker ett brett spektrum av hälsa och hälsorelaterade åtgärder, symtom, livsstil och miljöexponeringar. Vid ett LifeGene Testcenter mäts bland annat deltagarnas längd, vikt, blodtryck, fettfördelning i kroppen (BMI) och lungfunktion. Dessutom lämnas blod- och urinprov.

Rekrytering sker antingen via brevutskick (vuxna i åldern 18-50 år) i områden nära LifeGene testcenter (hittills i Alingsås, Stockholm och Umeå), genom inbjudan av en LifeGene deltagare, eller genom spontan självregistrering. Vuxna deltagare kan bjuda in sina barn eller andra hushållsmedlemmar

... Visa mer..

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Sverige

Analysenhet:

Population:

Den totala befolkningen i Sverige.

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde:

HÄLSA (CESSDA:s ämnesklassificering)

Kontaktperson för frågor om data:

Kicki Kjaergaard

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Almqvist C, Adami HO, Franks PW, Groop L, Ingelsson E, Kere J, Lissner L, Litton JE, Maeurer M, Michaëlsson K, Palmgren J, Pershagen G, Ploner A, Sullivan PF, Tybring G, Pedersen NL. LifeGene--a large prospective population-based study of global relevance. Eur J Epidemiol. 2011 Jan;26(1):67-77. doi: 10.1007/s10654-010-9521-x. Epub 2010 Nov 21.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

LifeGene

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Datorbaserad observation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Övrigt

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2009

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar, Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Tidsperiod(er) som undersökts:

2009 — pågående