Sömn och hälsa hos kvinnor

SND-ID: EXT 0174

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Eva Lindberg - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Beskrivning

Tidigare forskning om sömnapnésyndrom har framför allt utförts bland män, och manliga patienter är fortfarande överrepresenterade på sömnkliniker. Den här studien startade år 2000 med ett frågeformulär som skickades till slumpvis utvalda kvinnor boende i Uppsala. Enkäten besvarade av totalt 7 051 kvinnor. Av dem som besvarade formuläret fick 400 kvinnor genomgå kliniska undersökningar, inklusive antropometriska variabler, blodprovstagning, nattlig andningsregistrering, och peroral glukosbelastning. Tio år senare, år 2010, följdes alla deltagare upp med ett frågeformulär. De deltagare som vid baslinjeundersökningen genomgick en nattlig andningsregistrering inbjöds till en ny identisk undersökning. Förutom de mätningar som gjordes vid baslinjen, utfördes även spirometri och ultraljudsundersökning av halspulsådern vid uppföljningen. Data har även inhämtats från nationella register avseende dödsorsak, sjukdomsdiagnoser, receptbelagda läkemedel och arbetsolycksfall.
Viktiga resultat från denna studie är att förekomsten av sömnapnésyndrom är mycket vanligt i en kvinnlig befolkning, där 50 % uppfylle

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicinska vetenskaper

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Geografisk täckning
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Franklin KA, Sahlin C, Stenlund H, Lindberg E. Sleep apnoea is a common occurrence in females. Eur Respir J. 2013 Mar;41(3):610-5. doi: 10.1183/09031936.00212711. Epub 2012 Aug 16.
Läs fulltext

Theorell-Haglöw J, Berne C, Janson C, Sahlin C, Lindberg E. Associations between short sleep duration and central obesity in women. Sleep. 2010 May;33(5):593-8.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset
Sömn och Hälsa hos kvinnor

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Eva Lindberg - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-04-01–2000-07-31
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Laboratorieobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002–2004
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002–2004
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp
... Visa mer..

Kontakt för frågor om data

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Publicerad: 2015-04-29
Senast uppdaterad: 2020-01-17