Mammarkohorten

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Göran Hallmans - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Beskrivning

MA - Mammography Screening Cohort

Prover och data är insamlade i anslutning till mammografiscreening, 1995-2006. Blodprovsamlingen består främst av EDTA- och heparin-blod fördelat till plasma, erytrocyter och buffy coat och för en andel finns även DNA extraherat. Kohorten består av kvinnor, 18-82 år, varav 95% återfinns inom åldersintervallet 48-70 år.

Enkätdata finns att koppla till blodproverna.

Antal individer: 28 800
Antal individer med upprepade prover: 14 600
Antal provtillfällen: 54 000

Syfte:

Prospektivt insamlad kohort (kvinnor) för alla sjukdomsområden.

Skapare/primärforskare

Göran Hallmans - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Identifierare

SND-ID: EXT 0176

Beskrivning

MA - Mammography Screening Cohort

Prover och data är insamlade i anslutning till mammografiscreening, 1995-2006. Blodprovsamlingen består främst av EDTA- och heparin-blod fördelat till plasma, erytrocyter och buffy coat och för en andel finns även DNA extraherat. Kohorten består av kvinnor, 18-82 år, varav 95% återfinns inom åldersintervallet 48-70 år.

Enkätdata finns att koppla till blodproverna.

Antal individer: 28 800
Antal individer med upprepade prover: 14 600
Antal provtillfällen: 54 000

Syfte:

Prospektivt insamlad kohort (kvinnor) för alla sjukdomsområden.

Tidsperiod(er) som undersökts

1995 — 2006

Analysenhet

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Kontakt för frågor om data

Ladda ner metadata

Mammarkohorten

Skapare/primärforskare

Göran Hallmans - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995 — 2006

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995 — 2006

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Publicerad: 2015-04-29
Senast uppdaterad: 2020-01-17