Mammarkohorten

SND-ID: EXT 0176

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Göran Hallmans - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Beskrivning

MA - Mammography Screening Cohort

Prover och data är insamlade i anslutning till mammografiscreening, 1995-2006. Blodprovsamlingen består främst av EDTA- och heparin-blod fördelat till plasma, erytrocyter och buffy coat och för en andel finns även DNA extraherat. Kohorten består av kvinnor, 18-82 år, varav 95% återfinns inom åldersintervallet 48-70 år.

Enkätdata finns att koppla till blodproverna.

Antal individer: 28 800
Antal individer med upprepade prover: 14 600
Antal provtillfällen: 54 000

Syfte:

Prospektivt insamlad kohort (kvinnor) för alla sjukdomsområden.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Enheten för biobanksforskning (EBF)

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1995 – 2006

Geografisk täckning
Publikationer

Åtkomst till data via

Kontakt

Åsa Ågren

asa.agren@umu.se

Dataset
Mammarkohorten

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göran Hallmans - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995–2006
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995–2006
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Kontakt för frågor om data

Åsa Ågren

asa.agren@umu.se

Publicerad: 2015-04-29
Senast uppdaterad: 2020-01-17