Youth in Europe Study (YES!)

Skapare/primärforskare:

Frank Kalter - Universität Mannheim

Beskrivning:

Ungdomar i Europa (Youth in Europe Study, YES!) heter enkätstudien inom projektet "Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries" (CILS4EU). Det är ett internationellt forskningsprojekt som görs i Sverige, England, Holland och Tyskland. Studien omfattar flera områden, såsom: Skola, Hälsa, Vänner, Familj, Fritid och Uppfattningar och åsikter.

Studien omfattar ungefär 5 000 elever i varje land, totalt cirka 19 000 elever. Den svenska delen bygger på ett urval om cirka 130 grundskolor. Studien är i grunden longitudinell och eftersom ett av syftena är att studera gymnasievalet följdes den första studien med elever i åttonde klass 2011 upp av en 2012 (när eleverna går i nionde klass) samt ytterligare en år 2013 (när respondenterna går första året på gymnasiet eller har börjat arbeta, alternativt har annan sysselsättning), samt senast år 2016.

Studien är ett samarbete mellan Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet och universiteten i Mannheim, Utrecht, Tilburg och Oxford.

Skapare/primärforskare:

Frank Kalter - Universität Mannheim

Medverkande:

Jan O. Jonsson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Identifierare:

SND-ID: EXT 0177

Alternativ titel:

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU)

Syfte:

Syftet med undersökningen är att svara på frågor om ungdomars levnadsvillkor och att jämföra dessa mellan länder, t ex:

Vilken roll spelar skola, familj och vänner för ungdomar i Europa?
Hur ser ungdomars fritid ut?
Hur utvecklas utbildningskarriärer för ungdomar med och utan utländsk bakgrund? Vad har de för framtidsplaner vad gäller utbildning och arbete?
Vad kan man göra för att förbättra ungdomars möjligheter till utbildning?

Beskrivning:

Ungdomar i Europa (Youth in Europe Study, YES!) heter enkätstudien inom projektet "Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries" (CILS4EU). Det är ett internationellt forskningsprojekt som görs i Sverige, England, Holland och Tyskland. Studien omfattar flera områden, såsom: Skola, Hälsa, Vänner, Familj, Fritid och Uppfattningar och åsikter.

Studien omfattar ungefär 5 000 elever i varje land, totalt cirka 19 000 elever. Den svenska delen bygger på ett urval om cirka 130 grundskolor. Studien är i grunden longitudinell och eftersom ett av syftena är att studera gymnasievalet följdes den första studien med elever i åttonde klass 2011 upp av en 2012 (när eleverna går i nionde klass) samt ytterligare en år 2013 (när respondenterna går första året på gymnasiet eller har börjat arbeta, alternativt har annan sysselsättning), samt senast år 2016.

Studien är ett samarbete mellan Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet och universiteten i Mannheim, Utrecht, Tilburg och Oxford.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010 — 2016

Instrument:

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien

Geografisk beskrivning: 4 europeiska länder

Lägsta geografiska enhet:

Land

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Skolelever i klass 8, klass 9 (året därpå) och första året på gymnasiet eller de som har börjat arbeta efter klass 9 (i den tredje omgången av studien)

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval

Finansiering:

NORFACE

Kontaktpersoner för frågor om data:

Frank Kalter

Jan O. Jonsson