Youth in Europe Study (YES!)

Skapare/primärforskare:

Frank Kalter - Universität Mannheim

Beskrivning:

Ungdomar i Europa (Youth in Europe Study, YES!) heter enkätstudien inom projektet "Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries" (CILS4EU). Det är ett internationellt forskningsprojekt som görs i Sverige, England, Holland och Tyskland. Studien omfattar flera områden, såsom: Skola, Hälsa, Vänner, Familj, Fritid och Uppfattningar och åsikter.

Studien omfattar ungefär 5 000 elever i varje land, totalt cirka 19 000 elever. Den svenska delen bygger på ett urval om cirka 130 grundskolor. Studien är i grunden longitudinell och eftersom ett av syftena är att studera gymnasievalet följdes den första studien med elever i åttonde klass 2011 upp av en 2012 (när eleverna går i nionde klass) samt ytterligare en år 2013 (när respondenterna går första året på gymnasiet eller har börjat arbeta, alternativt har annan sysselsättning), samt senast år 2016.

Studien är ett samarbete mellan Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet och universiteten i Mannheim, Utrecht, Tilburg och Oxford.

Syfte:

Syftet med undersökningen är att svara på frågor om ungdomars levnad

... Visa mer..

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Pedagogik, Lärande, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
HÄLSA, barn, UTBILDNING, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, ungdomar, minoriteter (CESSDA Topic Classification)

Ansvarig institution/enhet:

Stockholms universitet

Skapare/primärforskare:

Frank Kalter - Universität Mannheim

Medverkande:

Jan O. Jonsson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Universität Mannheim

Universiteit Utrecht

Universiteit van Tilburg

University of Oxford

Identifierare:

SND-ID: EXT 0177

Alternativ titel:

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU)

Beskrivning:

Ungdomar i Europa (Youth in Europe Study, YES!) heter enkätstudien inom projektet "Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries" (CILS4EU). Det är ett internationellt forskningsprojekt som görs i Sverige, England, Holland och Tyskland. Studien omfattar flera områden, såsom: Skola, Hälsa, Vänner, Familj, Fritid och Uppfattningar och åsikter.

Studien omfattar ungefär 5 000 elever i varje land, totalt cirka 19 000 elever. Den svenska delen bygger på ett urval om cirka 130 grundskolor. Studien är i grunden longitudinell och eftersom ett av syftena är att studera gymnasievalet följdes den första studien med elever i åttonde klass 2011 upp av en 2012 (när eleverna går i nionde klass) samt ytterligare en år 2013 (när respondenterna går första året på gymnasiet eller har börjat arbeta, alternativt har annan sysselsättning), samt senast år 2016.

Studien är ett samarbete mellan Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet och universiteten i Mannheim, Utrecht, Tilburg och Oxford.

Syfte:

Syftet med undersökningen är att svara på frågor om ungdomars levnad

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

2010 — 2016

Instrument:

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland

Geografisk beskrivning: 4 europeiska länder

Lägsta geografiska enhet:

Land

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Skolelever i klass 8, klass 9 (året därpå) och första året på gymnasiet eller de som har börjat arbeta efter klass 9 (i den tredje omgången av studien)

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval

Finansiering:

NORFACE

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Pedagogik, Lärande, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
HÄLSA, barn, UTBILDNING, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, ungdomar, minoriteter (CESSDA Topic Classification)

Contacts for questions about the data:

Frank Kalter

Jan O. Jonsson

Ladda ner metadata:

Publicerad: 2016-05-11
Senast uppdaterad: 2020-05-05