Youth in Europe Study (YES!)

SND-ID: EXT 0177

Alternativ titel

Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU)

Skapare/primärforskare

Frank Kalter - Universität Mannheim

Beskrivning

Ungdomar i Europa (Youth in Europe Study, YES!) heter enkätstudien inom projektet "Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries" (CILS4EU). Det är ett internationellt forskningsprojekt som görs i Sverige, England, Holland och Tyskland. Studien omfattar flera områden, såsom: Skola, Hälsa, Vänner, Familj, Fritid och Uppfattningar och åsikter.

Studien omfattar ungefär 5 000 elever i varje land, totalt cirka 19 000 elever. Den svenska delen bygger på ett urval om cirka 130 grundskolor. Studien är i grunden longitudinell och eftersom ett av syftena är att studera gymnasievalet följdes den första studien med elever i åttonde klass 2011 upp av en 2012 (när eleverna går i nionde klass) samt ytterligare en år 2013 (när respondenterna går första året på gymnasiet eller har börjat arbeta, alternativt har annan sysselsättning), samt senast år 2016.

Studien är ett samarbete mellan Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet och universiteten i Mannheim, Utrecht, Tilburg och Oxford.

Syfte:

Syftet med undersökningen är att svara på frågor om ungdomars levnad

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Medverkande

Jan O. Jonsson - Stockholms universitet, Institutet för social forskning

Universität Mannheim

Universiteit Utrecht

Universiteit van Tilburg

University of Oxford

Finansiering

  • Finansiär: NORFACE
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Skolelever i klass 8, klass 9 (året därpå) och första året på gymnasiet eller de som har börjat arbeta efter klass 9 (i den tredje omgången av studien)

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval

Tidsperiod(er) som undersökts

2010 – 2016

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland

Geografisk beskrivning: 4 europeiska länder

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

UTBILDNING, HÄLSA, ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING, Ungdomar, Barn, Minoriteter (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Pedagogik, Lärande, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

ungdom, ungdomskultur

Publikationer
Publicerad: 2016-05-11
Senast uppdaterad: 2020-05-05