Recollection of repeated dental visits

Skapare/primärforskare:

Pär-Anders Granhag - Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen orcid

Rebecca Willén - Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen

Beskrivning:

Dental care patients (n=95) participated in a quasi-experiment during 2012 in Sweden. The respondents were interviewed twice about dental visits they had made between 2002 and 2012. For verification purposes, the narratives were compared to the dental records. The data can be reused to further analyse memory for repeated events. It can be used as experimental data (including both interviews) or as single interview data (including data from only the first interview).

Syfte:

Studiens främsta syfte är att undersöka hur man kan underlätta för vuxna målsägare att minnas och på ett specifikt sätt berätta om de upprepade händelser de rapporterar att de utsatts för.Samt att undersöka om olika minnesmått påverkas olika av potentiellt inverkande faktorer.

Ämnesområde:

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen

Skapare/primärforskare:

Pär-Anders Granhag - Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen orcid

Rebecca Willén - Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: EXT 0200

DOI: 10.7910/DVN/AGZW7E

Beskrivning:

Dental care patients (n=95) participated in a quasi-experiment during 2012 in Sweden. The respondents were interviewed twice about dental visits they had made between 2002 and 2012. For verification purposes, the narratives were compared to the dental records. The data can be reused to further analyse memory for repeated events. It can be used as experimental data (including both interviews) or as single interview data (including data from only the first interview).

Syfte:

Studiens främsta syfte är att undersöka hur man kan underlätta för vuxna målsägare att minnas och på ett specifikt sätt berätta om de upprepade händelser de rapporterar att de utsatts för.Samt att undersöka om olika minnesmått påverkas olika av potentiellt inverkande faktorer.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012

Analysenhet:

Population:

Tandvårdspatienter

Etikprövning:

Göteborg — dnr 1007-11

Finansiering:

Brottsoffermyndigheten — dnr 252107824

Ämnesområde:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Willén, R. M. (2015). Recollection of repeated events: Difficulties and possibilities. Department of Psychology, University of Gothenburg, Sweden.
Läs fulltext

Willén, R.M., Granhag, P.A., Strömwall, L.A., & Fisher, R.P. (2015). Facilitating particularisation of repeated similar events with context-specific cues. Scandinavian Journal of Psychology, 56, 28-37. DOI: <https://doi.org/10.1111/sjop.12180>
Fulltext via Göteborgs universitet

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2017-09-26