Recollection of repeated dental visits

SND-ID: EXT 0200

Beskrivning

Skapare/primärforskare

Pär-Anders Granhag - Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen orcid

Rebecca Willén - Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen

Beskrivning

Dental care patients (n=95) participated in a quasi-experiment during 2012 in Sweden. The respondents were interviewed twice about dental visits they had made between 2002 and 2012. For verification purposes, the narratives were compared to the dental records. The data can be reused to further analyse memory for repeated events. It can be used as experimental data (including both interviews) or as single interview data (including data from only the first interview).

Syfte:

Studiens främsta syfte är att undersöka hur man kan underlätta för vuxna målsägare att minnas och på ett specifikt sätt berätta om de upprepade händelser de rapporterar att de utsatts för.Samt att undersöka om olika minnesmått påverkas olika av potentiellt inverkande faktorer.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Finansiering

  • Finansiär: Brottsoffermyndigheten
  • Diarienummer hos finansiär: 252107824
Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Göteborg - dnr 1007-11

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Tandvårdspatienter

Tidsperiod(er) som undersökts

2012

Geografisk täckning
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Willén, R. M. (2015). Recollection of repeated events: Difficulties and possibilities. Department of Psychology, University of Gothenburg, Sweden.
Läs fulltext

Willén, R.M., Granhag, P.A., Strömwall, L.A., & Fisher, R.P. (2015). Facilitating particularisation of repeated similar events with context-specific cues. Scandinavian Journal of Psychology, 56, 28-37. DOI: <https://doi.org/10.1111/sjop.12180>
Fulltext via Göteborgs universitet

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2017-09-26