Malmö Offspring Study - Malmö Familjestudie

SND-ID: EXT 0202

Den här studien är en del av samlingen Swedish Diet Cohort Consortium (SDCC) , Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Olle Melander - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Peter M Nilsson - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Beskrivning

Styrgruppen för Malmö Offspring Study:
Peter Nilsson, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, enheten för internmedicin
Olle Melander, Lunds universitet, Medicinska Fakulteten
Jan Nilsson, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper
Gunnar Engström, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Margaretha Persson, Skånes universitetssjukhus, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Marju Orho-Melander, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, avdelningen för diabetes och kardiovaskulär sjukdom - genetisk epidemiologi


I Malmö Offspring Study bjuds ett antal barn och barnbarn till deltagare i den tidigare befolkningsstudien Malmö Kost Cancer in att delta. Barnen är idag i 50-55-årsåldern och barnbarnen är ca 20-30 år gamla. Sedan våren 2013 har cirka 2500 individer undersökts i MOS och målsättningen är att undersöka 5000-6000 individer fram till 2020.

I Malmö finns en lång tradition av större befolkningsstudier. De största är Malmö Förebyggande Medicin och Malmö Kost Cancer som sammanlagt har engagerat

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Kodnyckel existerar

Ja

Etikprövning

Lund - dnr 2012/594

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Barn och barnbarn till den tidigare befolkningsstudien Malmö Kost Cancer.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

2013 – pågående

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Skåne

Publikationer

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset
Malmö Offspring Study - Malmö Familjestudie

Beskrivning

Studien innefattar data som samlas in via fysiska mätningar, blodprovstagning, sockertoleranstest (OGTT), tekniska undersökningar, undersökning av minne samt snabbhetstest, frågeformulär, kostregistrering, urinprov samt avföringsprov.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Olle Melander - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Peter M Nilsson - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Tidsperiod(er) som undersökts

2013 – pågående

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

45%

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Swedish Diet Cohort Consortium (SDCC)

Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Publicerad: 2017-02-07
Senast uppdaterad: 2018-03-12