Malmö Offspring Study - Malmö Familjestudie

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se) , Swedish Diet Cohort Consortium (SDCC)

Skapare/primärforskare:

Olle Melander - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Peter M Nilsson - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Beskrivning:

Styrgruppen för Malmö Offspring Study:
Peter Nilsson, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, enheten för internmedicin
Olle Melander, Lunds universitet, Medicinska Fakulteten
Jan Nilsson, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper
Gunnar Engström, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Margaretha Persson, Skånes universitetssjukhus, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Marju Orho-Melander, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, avdelningen för diabetes och kardiovaskulär sjukdom - genetisk epidemiologi


I Malmö Offspring Study bjuds ett antal barn och barnbarn till deltagare i den tidigare befolkningsstudien Malmö Kost Cancer in att delta. Barnen är idag i 50-55-årsåldern och barnbarnen är ca 20-30 år gamla. Sedan våren 2013 har cirka 2500 individer undersökts i MOS och målsättningen är att undersöka 5000-6000 individer fram till 2020.

I Malmö finns en lång tradition av större befolkningsstudier. De största är Malmö Förebyggande Medicin och Malmö Kost Cancer som sammanlagt har engagerat

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet

Skapare/primärforskare:

Olle Melander - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Peter M Nilsson - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Identifierare:

SND-ID: EXT 0202

Beskrivning:

Styrgruppen för Malmö Offspring Study:
Peter Nilsson, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, enheten för internmedicin
Olle Melander, Lunds universitet, Medicinska Fakulteten
Jan Nilsson, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper
Gunnar Engström, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Margaretha Persson, Skånes universitetssjukhus, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö
Marju Orho-Melander, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, avdelningen för diabetes och kardiovaskulär sjukdom - genetisk epidemiologi


I Malmö Offspring Study bjuds ett antal barn och barnbarn till deltagare i den tidigare befolkningsstudien Malmö Kost Cancer in att delta. Barnen är idag i 50-55-årsåldern och barnbarnen är ca 20-30 år gamla. Sedan våren 2013 har cirka 2500 individer undersökts i MOS och målsättningen är att undersöka 5000-6000 individer fram till 2020.

I Malmö finns en lång tradition av större befolkningsstudier. De största är Malmö Förebyggande Medicin och Malmö Kost Cancer som sammanlagt har engagerat

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

2013 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Skåne

Analysenhet:

Population:

Barn och barnbarn till den tidigare befolkningsstudien Malmö Kost Cancer.

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval

Data innefattar personuppgifter:

Ja

Etikprövning:

Lund — dnr 2012/594

Kontakt för frågor om data:

Olle Melander

Ingår i samling hos SND:

Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Swedish Diet Cohort Consortium (SDCC)

Ladda ner metadata:

Malmö Offspring Study - Malmö Familjestudie

Skapare/primärforskare:

Olle Melander - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Peter M Nilsson - Lunds universitet, Medicinska Fakulteten

Beskrivning:

Studien innefattar data som samlas in via fysiska mätningar, blodprovstagning, sockertoleranstest (OGTT), tekniska undersökningar, undersökning av minne samt snabbhetstest, frågeformulär, kostregistrering, urinprov samt avföringsprov.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2013 — pågående

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

45 %

Publicerad: 2017-02-07
Senast uppdaterad: 2018-03-12