H70

Den här studien är en del av samlingen NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Skapare/primärforskare:

Ingmar Skoog - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Beskrivning:

Studien H70 är en av de longitudinella studierna från Göteborg där representativa populationer av äldre har följts över lång tid. (Metadata relaterade till H85, 95+ och Kvinnoundersökningen finns via fliken Relaterade studier.)
H70-undersökningen är en populationsbaserad studie av normgivande åldrande hos 70-åringar, som både fokuserar på medicinska och kognitiva mått. H70-undersökningen startade år 1971 då 973 70-åringar födda 1901/02 rekryterades. Dessa följdes sedan under drygt 30 år. Därefter har ytterligare födelsekohorter av 70-åringar och 75-åringar inkluderats i studien. Samtliga kohorter i studien har följts longitudinellt. H70-studien koordineras av flera forskargrupper, primärt av geriatrik, allmänmedicin och epidemiologi.

De undersökningsmetoder som använts har varit samma för samtliga studier, och för att resultaten ska kunna jämföras över tid har uppföljningarna varit så identiska som möjligt. Undersökningen omfattar psykiatrisk intervju, somatiska undersökningar, tester av sjukgymnast, anhörigintervju, blodprov med omfattande laboratorieanalyser samt psykologtest. Vidare ingår

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Ingmar Skoog - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Identifierare:

SND-ID: EXT 0203

Syfte:

Det ursprungliga syftet var:
1. Att bidra med kunskap om det normala åldrandet och om normala förhållanden i åldersgruppen
2. Att göra en undersökning av sociala och medicinska förhållanden i populationen
3. Att generera data för planering av äldrevård samt
4. Att erbjuda deltagarna en grundlig medicinsk undersökning

Beskrivning:

Studien H70 är en av de longitudinella studierna från Göteborg där representativa populationer av äldre har följts över lång tid. (Metadata relaterade till H85, 95+ och Kvinnoundersökningen finns via fliken Relaterade studier.)
H70-undersökningen är en populationsbaserad studie av normgivande åldrande hos 70-åringar, som både fokuserar på medicinska och kognitiva mått. H70-undersökningen startade år 1971 då 973 70-åringar födda 1901/02 rekryterades. Dessa följdes sedan under drygt 30 år. Därefter har ytterligare födelsekohorter av 70-åringar och 75-åringar inkluderats i studien. Samtliga kohorter i studien har följts longitudinellt. H70-studien koordineras av flera forskargrupper, primärt av geriatrik, allmänmedicin och epidemiologi.

De undersökningsmetoder som använts har varit samma för samtliga studier, och för att resultaten ska kunna jämföras över tid har uppföljningarna varit så identiska som möjligt. Undersökningen omfattar psykiatrisk intervju, somatiska undersökningar, tester av sjukgymnast, anhörigintervju, blodprov med omfattande laboratorieanalyser samt psykologtest. Vidare ingår

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1971 — pågående

Instrument:

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborg

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Analysenhet:

Population:

Den ursprungliga populationen bestod av ett representativt urval av 70-åriga män och kvinnor födda 1901/1902 och boende i Göteborg 1971/1972, som sedan följts longitudinellt. Fler kohorter av 70-åringar och även 75-åringar har inkluderats i studien.

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval
Deltagarna har huvudsakligen valts ut genom ett representativt, systematiskt urval från befolkningsregistret.

Kontaktperson för frågor om data:

Ingmar Skoog

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog:

Tillgänglig dokumentation:

Studieöversikt: Ålder vid studie per år och födelsekokort (Engelska)

Studieöversikt: Ålder vid undersökningsår per födelsekohort (Svenska)

H70 1971, formulär 1-3, Hembesök (Svenska)

H70 1971, formulär 5-7, Somatisk anamnes A,B,C (Svenska)

H70 1971, formulär 8-9, Somatisk status A,B (Svenska)

H70 1971, formulär 10, Ögon (Svenska)

H70 1971, formulär 13, Hörsel (Svenska)

H70 1971, formulär 14, Övrigt på pol (Svenska)

H70 1971, formulär 17, Röntgen (Svenska)

H70 1971, formulär 24, Psykiatriskt A,B,C (Svenska)

H70 1971, formulär 31, Tidigare sjukdomar (Svenska)

H70 1971, formulär 40, Kosthistorik (Svenska)

H70 1971, formulär 11-12, Tandundersökning A,B (Svenska)

H70 1971, formulär 15-16, Labformulär A,B (Svenska)

H70 1971, formulär 18-19, 32-33, Dietistformulär A,C,D,E (Svenska)

H70 1971, formulär 35-37, Somatometri A,B,C (Svenska)

H75 1976, formulär 1-4, Undersökningsformulär för hembesök 1,2,3,4 (Svenska)

H75 1976, formulär 5, Somatisk status A, allmäntillstånd (Svenska)

H75 1976, formulär 6, Somatisk status, urin (Svenska)

H75 1976, formulär 10, Ögonanamnes (Svenska)

H75 1976, formulär 13, Hörsel (Svenska)

H75 1976, formulär 14, Övrigt på pol (Svenska)

H75 1976, formulär 7-9, Somatisk anamnes A,B,C (Svenska)

H75 1976, formulär 11-12, Tandundersökning (Svenska)

H75 1976, formulär 15-16, Labformulär (Svenska)

H75 1976, formulär 18-19, Dietistformulär A,B (Svenska)

H75 1976, formulär 17, Röntgen (Svenska)

H75 1976, formulär 18, Alkohol (Svenska)

H75 1976, formulär 20, EKG (Svenska)

H75 1976, formulär 20, Psykologiskt formulär (Svenska)

H75 1976, formulär 21 (Svenska)

H75 1976, formulär 22, Aktiviteter (Svenska)

H75 1976, formulär 24-26, 28, Psykiatrisk anamnes A,B,C,D (Svenska)

H75 1976, Rörlighetsstatus (Svenska)

H75 1976, Summering frågor (Svenska)

H75 1976, Summering frågor 2 (Svenska)

H75 1976, Vårdtyngd (Svenska)

H75 1976, Dygnsurin (Svenska)

H79 1980, Alla formulär (Svenska)

H79 1980, formulär 1-3, Hembesök (Svenska)

H79 1980, formulär 4, Läkemedel (Svenska)

H79 1980, formulär 6, Neurologstatus (Svenska)

H79 1980, formulär 5-7, Somatisk anamnes A,B,C (Svenska)

H79 1980, formulär 8-9, Somatisk status A,B (Svenska)

H79 1980, formulär 10, Ögon (Svenska)

H79 1980, formulär 11, Tandundersökning (Svenska)

H79 1980, formulär 13, Hörsel (Svenska)

H79 1980, formulär 14, Övrigt på pol (Svenska)

H79 1980, formulär 15, Labformulär A (Svenska)

H79 1980, formulär 16, Labformulär B (Svenska)

H79 1980, formulär 17, Röntgen (Svenska)

H79 1980, formulär 18-19, Dietistformulär A,B (Svenska)

H79 1980, formulär 24, Psykiatriskt (Svenska)

H79 1980, formulär 30, EKG (Svenska)

H79 1980, formulär 31, Tidigare sjukdomar (Svenska)

H79 1980, formulär 35-36, Kroppmätningar (Svenska)

H79 1980, formulär 37, Kroppskomposition (Svenska)

H79 1980, formulär 38, Stimulerad blandsaliv (Svenska)

H79 1980, formulär 39, Stimulerad parotissaliv (Svenska)

H79 1980, formulär 40, Kosthistorik (Svenska)

H79 1980, formulär 42, Slemhinne (Svenska)

H79 1980, formulär 60, Rygg (Svenska)

H79 1980, formulär 63, Ledstatus (Svenska)

H79 1980, formulär 64, Röntgen (Svenska)

H79 1980, formulär 65, Trafik (Svenska)

H79 1980, formulär 65, Yrsel (Svenska)

H79 1980, formulär 93, Trafikmedlens tillgänglighet (Svenska)

H79 1980, Intelligens, minne (Svenska)

H79 1980, LT formulär (Svenska)

H79 1980, Minnesfrågor kodblankett (Svenska)

H79 1980, Vårdtyngd (Svenska)

H79 1980, formulär 32-34, Dietistformulär C,D,E (Svenska)

H79 1980, formulär 61-62, Leder A,B (Svenska)

H79 1980, formulär 82-83, Benmineralsbestämning (Svenska)

H79 1980, formulär 91-92, Funktionsstatus (Svenska)

H70 2000, formulär 1, Sjuksköterskeformulär (Svenska)

H70 2000, formulär 2, Deltagarformulär (Svenska)

H70 2000, formulär 3, Kostvanor (Svenska)

H70 2000, formulär 4, Läkemedelskonsumtion (Svenska)

H70 2000, formulär 4, Socialt nätverk (Svenska)

H70 2000, formulär 5, Läkarundersökning (Svenska)

H70 2000, formulär 5, Munhälsa, livskvalitet (Svenska)

H70 2000, formulär 7, Hörsel (Svenska)

H70 2000, formulär 9, ADL (Svenska)

H70 2000, formulär 9b, Fysisk aktivitet (Svenska)

H70 2000, formulär 10, Vattenkastningsproblem (Svenska)

H70 2000, formulär 10b, Undersökningsformulär 1-3 (Svenska)

H70 2000, formulär 20, Sammanställning av psykologisk undersökning (Svenska)

H70 2000, Fobiformulär (Svenska)

H70 2000, Sömnfrågor (Svenska)

H70 2000, formulär 25, Psykiatrisk (Svenska)

H70 2000, formulär 25b, Rökning (Svenska)

H70 2000, formulär 27, Anhörig (Svenska)

H70 2000, formulär 99, Hälsoundersökning (Svenska)

H70 2000, formulär 99, Hälsoundersökningen bortfall (Svenska)

H70 2000, GAF-självskattning (Svenska)

H70 2000, Hälsoenkät (Svenska)

H70 2000, Smärta (Svenska)

H70 2000, Tandläkardel A,B (Svenska)

H75 2005, formulär 00 (Svenska)

H75 2005, formulär 1, Sjuksköterskeformulär (Svenska)

H75 2005, formulär 2a, Deltagarformulär (Svenska)

H75 2005, formulär 3, Hälsoenkät (Svenska)

H75 2005, formulär 4, Läkemedelskonsumtion (Svenska)

H75 2005, formulär 5, Läkarundersökning (Svenska)

H75 2005, formulär 8, ADL (Svenska)

H75 2005, formulär 8b, IPA (Svenska)

H75 2005, formulär 9, Funktionstester (Svenska)

H75 2005, formulär 13, Hörsel, balans (Svenska)

H75 2005, formulär 20, Psykologisk (Svenska)

H75 2005, Anhörig (Svenska)

H75 2005, Ärftlighetsfrågor (Svenska)

H75 2005, Fobi (Svenska)

H75 2005, Socialt nätverk (Svenska)

H75 2005, Sömnformulär (Svenska)

H75 2005, Tandläkardel (Svenska)

H75 2005, Tandläkare (Svenska)

H75 2005, Tandvård (Svenska)

H75 2005, Gångtest (Svenska)

H75 2005, HAD-skalan (Svenska)

H75 2005, Hereditet (Svenska)

H75 2005, HLOC (Svenska)

H75 2005, KASAM (Svenska)

H75 2005, Munhälsa, livskvalitet (Svenska)

H75 2005, OHQoL (Svenska)

H75 2005, Personlighet (Svenska)

H75 2005, formulär 25-25b, Psykiatriskt formulär (Svenska)

H75 2005, formulär 2b, Deltagarformulär (Svenska)

H79 2009, GBS-skalan (Svenska)

H79 2009, GAF-skalan (Svenska)

H79 2009, Undersökningsformulär 1,2,3 (Svenska)

H79 2009, Alla formulär utom psyk (Svenska)

H79 2009, Alla formulär (Svenska)

H79 2009, Anhörigformulär (Svenska)

H79 2009, Attityd till mat (Svenska)

H79 2009, Balansformulär (Svenska)

H79 2009, Funktion (Svenska)

H79 2009, Hälsoenkät (Svenska)

H79 2009, formulär 04, Läkemedel (Svenska)

H79 2009, formulär 25, Psykiatriskt (Svenska)

H79 2009, Psykologisk (Svenska)

H79 2009, Självskattning (Svenska)

H79 2009, Sociala Frågor (Svenska)

H79 2009, Somatik (Svenska)

H79 2009, Undersökningsformulär (Svenska)

H79 2009, Psykiatriska formulär (Svenska)

H79 2009, SRB1 Uppg 1-15 (Svenska)

H79 2009, SRB1 Uppgift Del 2, 1-15 (Svenska)

H79 2009, SRB1 Övningsexempel (Svenska)

H79 2009, Variabellista (Svenska)

H81 1982, formulär 1, Hembesök (Svenska)

H81 1982, formulär 2, Hembesök (Svenska)

H81 1982, formulär 3, Hembesök (Svenska)

H81 1982, formulär 5, Somatisk anamnes A (Svenska)

H81 1982, formulär 6, Somatisk anamnes B (Svenska)

H81 1982, formulär 7, Somatisk anamnes C (Svenska)

H81 1982, formulär 8, Somatisk status A (Svenska)

H81 1982, formulär 9, Somatisk status B (Svenska)

H81 1982, formulär 10, Ögon (Svenska)

H81 1982, formulär 14 Övrigt på pol (Svenska)

H81 1982, formulär 15, Lab form A (Svenska)

H81 1982, formulär 16, Lab form B (Svenska)

H81 1982, formulär 17, Röntgen (Svenska)

H81 1982, formulär 24, Psykiatriskt A (Svenska)

H81 1982, formulär 25, Psykiatriskt B (Svenska)

H81 1982, formulär 30, EKG (Svenska)

H81 1982, formulär 31, Tidigare sjukdomar (Svenska)

H83 1984, formulär 1, Hembesök (Svenska)

H83 1984, formulär 2, Hembesök (Svenska)

H83 1984, formulär 3, Hembesök (Svenska)

H83 1984, formulär 4, Hembesök (Svenska)

H83 1984, formulär 5, Somatisk anamnes A (Svenska)

H83 1984, formulär 6, Somatisk anamnes B (Svenska)

H83 1984, formulär 7, Somatisk anamnes C (Svenska)

H83 1984, formulär 8, Somatisk status A (Svenska)

H83 1984, formulär 9, Somatisk status B (Svenska)

H83 1984, formulär 14, Övrigt på pol (Svenska)

H83 1984, formulär 15, Labformulär A (Svenska)

H83 1984, formulär 25, Psykiatriskt (Svenska)

H83 1984, formulär 31, Tidigare sjukdomar (Svenska)

H83 1984, formulär 82, Benmineralbestämning (Svenska)

H83 1984, formulär 83, Benmineralbestämning (Svenska)

H83 1984, Rörelsestatus (Svenska)

H83 1984, Vårdtyngd (Svenska)

H75 1981, formulär 1, Hembesök (Svenska)

H75 1981, formulär 2, Hembesök (Svenska)

H75 1981, formulär 3, Hembesök 3 (Svenska)

H75 1981, formulär 4, Läkemedel (Svenska)

H75 1981, formulär 5, Somatisk anamnes A (Svenska)

H75 1981, formulär 6, Somatisk anamnes B (Svenska)

H75 1981, formulär 7, Somatisk anamnes C (Svenska)

H75 1981, formulär 8, Somatisk status A (Svenska)

H75 1981, formulär 9, Somatisk status B (Svenska)

H75 1981, formulär 10, Ögon (Svenska)

H75 1981, formulär 11, Tandundersökning (Svenska)

H75 1981, formulär 13, Hörsel (Svenska)

H75 1981, formulär 14, Övrigt på pol (Svenska)

H75 1981, formulär 15, Labformulär A (Svenska)

H75 1981, formulär 16, Labformulär B (Svenska)

H75 1981, formulär 18, Dietistformulär A (Svenska)

H75 1981, formulär 20, Minnesfrågor kodblankett (Svenska)

H75 1981, formulär 30, EKG (Svenska)

H75 1981, formulär 31, Tidigare sjukdomar (Svenska)

H75 1981, formulär 37, Dygnsurin (Svenska)

H75 1981, formulär 39, Stimulerad parotissaliv (Svenska)

H75 1981, formulär 60, Rygg (Svenska)

H75 1981, formulär 61, Rygg A (Svenska)

H75 1981, formulär 62, Leder B (Svenska)

H75 1981, formulär 63, Ledstatus (Svenska)

H75 1981, formulär 64, Röntgen (Svenska)

H75 1981, formulär 83, Benmineralsbestämning (Svenska)

H75 1981, formulär 91, Muskelfunktion (Svenska)

H75 1981, formulär 93, Muskelfunktion (Svenska)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Rinder L, Roupe S, Steen B, Svanborg A. Seventy-year-old people in Gothenburg. A population study in an industrialized Swedish city. Acta Med Scand. 1975 Nov;198(5):397-407.

Nilsson L, Persson G. H70 Hälsoundersökning av 70-åringar i Göteborg. Mentalt hälsotillstånd. Läkartidn 1980;77:3757-3759.

Persson G. Life event ratings in relation to sex and marital status in a 70-year-old urban population. Acta Psychiatr Scand 1980;62:112-118.

Persson G. Personality dimensions in a 70-year-old urban population. Norms for the MNT scales and sex and age relations. Acta Psychiatr Scand 1980;62:476-485.

Persson G. Prevalence of mental disorders in a 70-year-old urban population. Acta Psychiatr Scand 1980;62:119-139.

Persson G. Psychogenic needs in a 70-year-old population. Norms for the CMPS and sex and age relations. Acta Psychiatr Scand 1980;62:464-475.

Persson G. Relation between early parental death and life event ratings among 70-year-olds. A test of a sensitization theory. Acta Psychiatr Scand 1980;62:392-397.

Persson G. Sexuality in a 70-year-old urban population. J Psychosom Res 1980;24:335-342.

Berg S, Mellström D, Persson G, Svanborg A. Loneliness in the Swedish aged. J Gerontol 1981;36:342-349.

Persson G. Five-year mortality in a 70-year-old urban population in relation to psychiatric diagnosis, personality, sexuality and early parental death. Acta Psychiatr Scand 1981;64:244-253.

Nilsson L. Mental diseases in an urban population examined at the age of 70 and 5 years later. Nordisk Gerontologisk Tidskrift, Norsam-Nyt Suppl 1982;42-43.

Nilsson LV. Prevalence of mental disorders in a 70-year-old urban sample. A cohort comparison. J Clin Exp Gerontology 1983;5:101-120.

Persson G, Nilsson LV, Svanborg A. Personality and sexuality in relation to an index of gonadal steroid hormone balance in a 70-year-old population. J Psychosom Res 1983;27:469-477.

Nilsson LV, Persson G. Prevalence of mental disorders in an urban sample examined at 70, 75 and 79 years of age. Acta Psychiatr Scand 1984;69:519-527.

Nilsson LV. Incidence of severe dementia in an urban sample followed from 70 to 79 years of age. Acta Psychiatr Scand 1984;70:478-486.

Frändin K, Grimby G, Mellström D, Svanborg A. Walking habits and health-related factors in a 70-year-old population. Gerontology 1991; 37: 281-8.

Persson G, Svanborg A. Marital coital activity in men at the age of 75: relation to somatic, psychiatric, and social factors at the age of 70. A prospective study on a representative material. J Am Geriatr Soc 1992;40:439-444.

Sonn U, Frändin K, Grimby G. Instrumental activities of daily living related to impairments and functional limitations in 70-year-olds and changes between 70 and 76 years of age. Scand J Rehab Med 1995; 27: 119-28.

Palsson SP, Östling S, Skoog I. The incidence of first-onset depression in a population followed from the age of 70 to 85. Psychol Med 2001;31:1159-1168.

Ruitenberg A, Skoog I, Ott A, Aevarsson O, Witteman JC, Lernfelt B, van Harskamp F, Hofman A, Breteler MMB. Blood Pressure and Risk of Dementia: Results from the Rotterdam Study and the Gothenburg H-70 Study. Dement Geriatr Cogn Disord 2001;12:33-39.

Silveira E, Skoog I, Sundh V, Allebeck P, Steen B. Health and well-being among 70-year-old migrants living in Sweden – results from the H70 gerontological and geriatric population studies in Göteborg. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2002;37:13-22.

Bergh I, Steen G, Waern M, Sjöström B, Odén A, Steen B. Pain and depressive symptoms in 70-year old men and women: A Swedish population study. Journal of pain and symptom management 2003;26:903-912.

Guo X, Matousek M, Sonn U, Skoog I, Björkelund C, Steen B. A longitudinal study on changes of movement performance and their relation to medical conditions in a female population followed from age 70 to 78. Arch Gerontol Geriatr 2003;36:127-140.

Skoog I. Psychiatric epidemiology of old age: the H70 study - the NAPE Lecture 2003. Acta Psychiatr Scand. 2004;109:4-18.

Liebetrau M, Hamann GF, Skoog I. White matter lesions as a risk factor for stroke and dementia. Nervenarzt 2005;76:708-715.

Rockwood K, Mitnitski A, Song X, Steen B, Skoog I. Long-term risks of death and institutionalisation of elderly people in relation to deficit accumulation at age 70. J Am Ger Soc 2006;54:975-979.

Östling S, Pálsson S, Skoog I. The incidence of first-onset psychotic symptoms and paranoid ideation in a representive population sample followed from age 70 to 90 years. Relation to mortality and later development of dementia. Int J Geriatr Psychiatry 2007;22:520-528.

Beckman N, Waern M, Gustafson D, Skoog I. Secular trends in self reported sexual activity and satisfaction in Swedish 70 year olds: cross sectional survey of four populations, 1971-2001. Brit Med J 2008; 337:151–154.

Duberstein PR, Palsson SP, Waern M, Skoog I. Personality and risk for depression in a birth cohort of 70-year-olds followed for 15 years. Psychological Medicine 2008;38:663-671.

Karlsson B, Klenfeldt IF, Sigstrom R, Waern M, Ostling S, Gustafson D, Skoog I. Prevalence of social phobia in non-demented elderly from a swedish population study. Am J Geriatr Psychiatry 2009;17:127-135.

Sigström R, Skoog I, Sacuiu S, Karlsson B, Fredén Klenfeldt I, Waern M, Gustafson D, Östling S. The prevalence of psychotic symptoms and paranoid ideation in a non-demented population sample of 70- 82 year olds. Int J Ger Psychiatry 2009;24:1413-1419.

Sacuiu S, Gustafson D, Johansson B, Thorvaldsson V, Berg S, Sjögren M, Guo X, Östling S, Skoog I. The pattern of cognitive symptoms predicts time to dementia onset. Alz & Dem 2009;5:199-206.

Karlsson B, Sigström R, Waern M, Östling S, Gustafson D, Skoog I. The Prognosis and Incidence of Social Phobia in an Elderly Population. A 5-Year Follow-up. Acta Psych Scand 2010; 122:4-10.

Sacuiu S, Gustafson D, Sjögren M, Guo X, Östling S, Johansson B, Skoog I. Secular changes in cognitive predictors of dementia and mortality in 70-year-olds. Neurology 2010;75(9):779-85.

Olesen PJ, Gustafson DR, Simoni M, Pantoni L, Ostling S, Guo X, Skoog I. Temporal Lobe Atrophy and White Matter Lesions are Related to Major Depression over 5 years in the Elderly. Neuropsychopharmacology 2010;35(13):2638-45.

Sigström R, Ostling S, Karlsson B, Waern M, Gustafson D, Skoog I. A population-based study on phobic fears and DSM-IV specific phobia in 70-year olds. J Anxiety Disord. 2011;25(1):148-53. .

Hörder H, Skoog I, Frändin K. Health-related quality of life in relation to walking habits and fitness: a population-based study of 75-year-olds. Qual Life Res. 2013 Aug;22(6):1213-23. doi: 10.1007/s11136-012-0267-7. Epub 2012 Sep 22.

Kern S, Skoog I, Ostling S, Kern J, Börjesson-Hanson A. Does low-dose acetylsalicylic acid prevent cognitive decline in women with high cardiovascular risk? A 5-year follow-up of a non-demented population-based cohort of Swedish elderly women. BMJ Open. 2012 Oct 3;2(5). doi:pii: e001288. 10.1136/bmjopen-2012-001288. Print 2012. PubMed PMID: 23035037; PubMed Central PMCID: PMC3488756.

Fredén Klenfeldt I, Karlsson B, Sigström R, Waern M, Östling S, Marlow T, Gustafson D, Skoog I. Prevalence of Obsessive-compulsive Disorder in Relation to Depression and Cognition in an Elderly Population. Am J Geriatr Psychiatry. 2014 Mar;22(3):301-8. doi: 10.1016/j.jagp.2012.09.004. Epub 2013 Mar 13.

Lak V, Guo X, Skoog I. Secular trends in lung function and its relation to survival in Swedish 75-year olds 1976-2006. Age Ageing. 2012 Nov;41(6):735-40.

Mosallanezhad Z, Hörder H, Salavati M, Nilsson-Wikmar L, Frändin K. Physical activity and physical functioning in Swedish and Iranian 75-year-olds – a comparison. Arch Gerontol Geriatr 2012; 55(2): 422-30.

Nilsson J, Östling S, Waern M, Karlsson B, Sigström R, Guo X, Skoog I. The 1-Month Prevalence of Generalized Anxiety Disorder According to DSM-IV, DSM-V, and ICD-10 Among Nondemented 75-Year-Olds in Gothenburg, Sweden. Am J Geriatr Psychiatry. 2012 Nov;20(11):963-72. doi: 10.1097/JGP.0b013e318252e749.

Thorvaldsson V, Skoog I, Hofer SM, Börjesson-Hanson A, Ostling S, Sacuiu S, Johansson B. Nonlinear blood pressure effects on cognition in old age: separating between-person and within-person associations. Psychol Aging. 2012 Jun;27(2):375-83. Epub 2011 Oct 10.

Billstedt E, Waern M, Duberstein P, Marlow T, Hellström T, Östling S, Skoog I. Secular changes in personalty: study of 75-year-olds examined in 1976-1977 and 2005-2006. In J Geriatr Psychiatry 2013;28(3):298-304.

Sjöberg L, Östling S, Waern M, Falk H, Skoog I. Secular changes in the relation between depression and social factors. A study of two birth cohorts of Swedish septuagenarians followed for 5 years. J Affect Disord. 2013 Sep 5;150(2):245-52. doi: 10.1016/j.jad.2013.04.002. Epub 2013 Apr 30.

Waern M, Marlow T, Östling S, Morin J, Skoog I. Secular changes in at-risk drinking in Sweden: Birth cohort comparisons in 75-year-old men and women 1976-2006. Age Ageing. 2014 Mar;43(2):228-34. doi: 10.1093/ageing/aft136. Epub 2013 Sep 25.

Wiberg P, Waern M, Billstedt E, Östling S, Skoog I. Secular trends in the prevalence of dementia and depression in Swedish septugenarians 1976- 2006. Psychol Med. 2013 Dec;43(12):2627-34. doi: 10.1017/S0033291713000299. Epub 2013 Mar 12.

Zhi X, Joas E, Waern M, Östling S, Börjesson-Hanson A, Skoog I. Prevalence of cardiovascular disorders and risk factors in two 75-year-olds birth cohorts examined in 1976-77 and 2005-06. Aging Clin Exp Res. 2013 Aug;25(4):377-83. doi: 10.1007/s40520-013-0058-1. Epub 2013 Jun 4.

Landahl S, Lindblad B, Roupe S, Steen B, Svanborg A. Digitalis therapy in a 70-year-old population. Acta Med Scand. 1977;202(6):437-43.

Steen B, Isaksson B, Svanborg A. Intake of energy and nutrients and meal habits in 70-year-old males and females in Gothenburg, Sweden. A population study. Acta Med Scand Suppl. 1977;611:39-86.

Steen B, Bruce A, Isaksson B, Lewin T, Svanborg A. Body composition in 70-year-old males and females in Gothenburg, Sweden. A population study. Acta Med Scand Suppl. 1977;611:87-112.

Landahl S, Jagenburg R, Svanborg A. Blood components in a 70-year-old population. Clin Chim Acta. 1981 May;112(3):301-14.

Mellström D, Rundgren A, Jagenburg R, Steen B, Svanborg A. Tobacco smoking, ageing and health among the elderly: a longitudinal population study of 70-year-old men and an age cohort comparison. Age Ageing. 1982 Feb;11(1):45-58.

Nilsson-Ehle H, Jagenburg R, Landahl S, Svanborg A, Westin J. Haematological abnormalities and reference intervals in the elderly. A cross-sectional comparative study of three urban Swedish population samples aged 70, 75 and 81 years. Acta Med Scand. 1988;224(6):595-604.

Nilsson-Ehle H, Jagenburg R, Landahl S, Svanborg A, Westin J. Decline of blood haemoglobin in the aged: a longitudinal study of an urban Swedish population from age 70 to 81. Br J Haematol. 1989 Mar;71(3):437-42.

Nilsson-Ehle H, Jagenburg R, Landahl S, Svanborg A. Blood haemoglobin declines in the elderly: implications for reference intervals from age 70 to 88. Eur J Haematol. 2000 Nov;65(5):297-305.

Nilsson L, Skoog I. H-70 - de äldres hälsa. Fler resultat från projektet: Psykiska störningar. Läkartidningen 1989;86:2773-2774.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Dataset EXT 0203-001

H70, kohort 1: 70-åringar födda 1901/02

Beskrivning:

Vid baslinjemätningens hälsoundersökning år 1971/72 deltog 973 individer (449 män och 524 kvinnor) vilket motsvarade en svarsfrekvens på totalt 84 %. Deltagarna har följts upp vid 75-, 79-, 81-, 82-, 83-, 85-, 88-, 90-, 92-, 95-, 97-, 99-, 100-, och 101 års ålder. Studiens undersökningar har genomförts år 1971-72, 1976-77, 1980, 1982-83, 1984-85, 1986-87, 1989-90, 1991, 1993, 1996, 1998, 2000, 2001, 2002.

I samband med några undersökningar utökades urvalet med nya deltagare, som inte tidigare d

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Insamlingsmetod:

Ett representativt, systematiskt urval av 70-åringar drogs från befolkningsregistret genom att välja ut dem som var födda mellan 1 juli 1901 och 30 juni 1902 på datum som slutade med 2, 5 eller 8. Deltagarna tilldelades nummer från 1 till 5 för att underlätta subsampling. Deltagarna skickades först ett brev där de erbjöds en hälsoundersökning. Den första delen av datainsamlingen skedde sedan genom hembesök av en sjuksköterska som då genomförde en intervju med deltagaren samt utförde enklare observationer. Vid hembesöket bestämdes tid för undersökning på sjukhus som inkluderande fysiologiska tester, provtagning samt ytterligare intervjuer. Även data från officiella register samlades in.

Tidsperiod(er) som undersökts:

1971 — 2002

Dataset EXT 0203-002

H70, kohort 2: 70-åringar födda 1906/07

Beskrivning:

Vid baslinjemätningens hälsoundersökning år 1976/77 deltog 1036 individer (474 män och 562 kvinnor) vilket motsvarade en svarsfrekvens på totalt 81 %. Deltagarna har följts upp vid 75-, 79-, och 95 års ålder. Studiens undersökningar har genomförts år 1976, 1981, 1985 och 2001.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Insamlingsmetod:

År 1976-1977 drogs ett representativt, systematiskt urval av 70-åringar från befolkningsregistret genom att välja ut dem som var födda mellan 1 juli 1906 och 30 juni 1907 på datum som slutar med 2, 5 eller 8. Deltagarna skickades först ett brev där de bjöds in till en hälsoundersökning. Insamling av data har därefter gått till på liknande sätt som beskrivs för kohort 1.

Tidsperiod(er) som undersökts:

1976 — 2001

Dataset EXT 0203-003

H70, kohort 3: 70-åringar födda 1911/12

Beskrivning:

Vid baslinjemätningen 1981/82 deltog 619 individer (302 män och 317 kvinnor) vilket motsvarade en svarsfrekvens på totalt 77 %. Deltagarna har följts upp vid 72- och 76-års ålder. Studiens undersökningar har genomförts år 1981, 1983 och 1987.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Insamlingsmetod:

År 1981/1982 drogs ett urval av 70-åringar födda 1911/1912. I denna kohort inkluderades även deltagare från interventionsstudien äldre i Göteborg (IVÄG). Insamling av data har gått till på liknande sätt som beskrivs för kohort 1.

Tidsperiod(er) som undersökts:

1981 — 1987

Dataset EXT 0203-004

H70, kohort 4: 75-åringar födda 1915/16

Beskrivning:

År 1990 inkluderades en kohort 75-åringar i H70-studien. Dessa individer ingick även i den nordiska studien NORA, som är en sidoundersökning av H70. Vid baslinjemätningen 1990 deltog 323 individer (143 män och 180 kvinnor) vilket motsvarade en svarsfrekvens på totalt 72 %. Deltagarna följdes upp vid 80 års ålder. Studiens undersökningar har genomförts år 1990 och 1995.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Insamlingsmetod:

Ett randomiserat urval av 75-åringar i Göteborg gjordes år 1990. Dessa ingick som en kohort i H70-studien samt även i den nordiska studien NORA. Insamling av data har gått till på liknande sätt som beskrivs för kohort 1.

Tidsperiod(er) som undersökts:

1990 — 1995

Dataset EXT 0203-005

H70, kohort 5: 70-åringar födda 1922

Beskrivning:

År 1992 inkluderades ännu en kohort 70-åringar. Vid baslinjeundersökningen 1992/93 deltog 500 individer (201 män och 299 kvinnor), vilket motsvarade en svarsfrekvens på totalt 66 %. Deltagarna har följts upp vid 78-, 83-, och 87-års ålder. Studiens undersökningar har genomförts år 1992, 2000, 2005 och 2009.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Insamlingsmetod:

På samma sätt som tidigare undersökningar i H70 drogs ett representativt, systematiskt urval av 70-åringar från befolkningsregistret. En subgrupp av kvinnorna inkluderades baserat på deltagande i den longitudinella studien Kvinnoundersökningen i Göteborg (dessa kvinnor valdes ut från befolkningsregistret år 1968 och har sedan dess följts upp regelbundet).

Tidsperiod(er) som undersökts:

1992 — pågående

Dataset EXT 0203-006

H70, kohort 6: 70-åringar födda 1930

Beskrivning:

Vid baslinjemätningen 2000/01 deltog 574 individer (243 män och 331 kvinnor) vilket motsvarade en svarsfrekvens på totalt 65 %. Deltagarna i studien har följts upp vid 75- och 79 års ålder. Undersökningar har genomförts år 2000, 2005 och 2009.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Insamlingsmetod:

År 2000/2001 inbjöds alla 70-åringar boende i Göteborg (den 1 september 2000), och födda 1930 på datum 3, 6, 12, 18, 21, 24 och 30, till en hälsoundersökning. En subgrupp av kvinnorna inkluderades baserat på deltagande i den longitudinella studien Kvinnoundersökningen i Göteborg (dessa kvinnor valdes ut från befolkningsregistret år 1968 och har sedan dess följts upp regelbundet).

Tidsperiod(er) som undersökts:

2000 — pågående