H85

Den här studien är en del av samlingen NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Skapare/primärforskare:

Ingmar Skoog - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Beskrivning:

Studien H85 är en av de longitudinella studierna från Göteborg där representativa populationer av äldre har följts över lång tid. (Information om studierna H70, 95+ och Kvinnoundersökningen finns via fliken Relaterade studier.)

H85-studien koordineras gemensamt av flera forskargrupper men bedrivs huvudsakligen vid enheten för neuropsykiatrisk epidemiologi - EPINEP. 1986-87 inbjöds alla 85-åringar i Göteborg födda 1 juli 1901 till 30 juni 1902 till en hälsoundersökning av vilka hälften undersöktes av psykiatriker (n=494). Uppföljande studier har gjorts vid 88-, 90-, 92-, 95-, 97-, 99-, 100-, 101-, 102-, 103-, 104- och 105 års ålder, med svarsfrekvens mellan 65-80 %. Ytterligare en kohort av 85-åringar födda 1 juli 1923 till 30 juni 1924 undersöktes mellan 2008-2010 och har därefter följts longitudinellt. En kommande studie av 85-åringar födda 1930 är planerad år 2015.

Studierna omfattar psykiatrisk, social och somatisk undersökning, psykometriska tester, personlighetsundersökning, funktionsbedömning, DNA-analyser, laboratorieundersökningar, datortomografi av hjärna och likvorundersökning.

Skapare/primärforskare:

Ingmar Skoog - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Identifierare:

SND-ID: EXT 0204

Syfte:

Att undersöka frekvens av, samt vilka faktorer som är av betydelse för utveckling av psykisk- och somatisk sjukdom i en population följd longitudinellt från 85 års ålder

Beskrivning:

Studien H85 är en av de longitudinella studierna från Göteborg där representativa populationer av äldre har följts över lång tid. (Information om studierna H70, 95+ och Kvinnoundersökningen finns via fliken Relaterade studier.)

H85-studien koordineras gemensamt av flera forskargrupper men bedrivs huvudsakligen vid enheten för neuropsykiatrisk epidemiologi - EPINEP. 1986-87 inbjöds alla 85-åringar i Göteborg födda 1 juli 1901 till 30 juni 1902 till en hälsoundersökning av vilka hälften undersöktes av psykiatriker (n=494). Uppföljande studier har gjorts vid 88-, 90-, 92-, 95-, 97-, 99-, 100-, 101-, 102-, 103-, 104- och 105 års ålder, med svarsfrekvens mellan 65-80 %. Ytterligare en kohort av 85-åringar födda 1 juli 1923 till 30 juni 1924 undersöktes mellan 2008-2010 och har därefter följts longitudinellt. En kommande studie av 85-åringar födda 1930 är planerad år 2015.

Studierna omfattar psykiatrisk, social och somatisk undersökning, psykometriska tester, personlighetsundersökning, funktionsbedömning, DNA-analyser, laboratorieundersökningar, datortomografi av hjärna och likvorundersökning.

Tidsperiod(er) som undersökts:

1986 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborg

Analysenhet:

Population:

Den ursprungliga populationen bestod av ett representativt urval av 85-åriga män och kvinnor födda 1901/1902 och boende i Göteborg 1986/1987, som sedan följts longitudinellt. Fler kohorter av 85-åringar har inkluderats i studien.

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval
Deltagarna har huvudsakligen valts ut genom ett representativt, systematiskt urval från befolkningsregistret.

Kontaktperson för frågor om data:

Ingmar Skoog

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog:

Tillgänglig dokumentation:

H85 1986, formulär 1, Hembesök (Svenska)

H85 1986, formulär 2, Hembesök (Svenska)

H85 1986, formulär 3, Hembesök (Svenska)

H85 1986, formulär 4, Läkemedel (Svenska)

H85 1986, formulär 5, Somatisk anamnes A (Svenska)

H85 1986, formulär 6, Somatisk anamnes B (Svenska)

H85 1986, formulär 7, Somatisk anamnes C (Svenska)

H85 1986, formulär 8, Somatisk status A (Svenska)

H85 1986, formulär 9, Somatisk status B (Svenska)

H85 1986, formulär 13, Hörsel (Svenska)

H85 1986, formulär 14, Övrigt på pol (Svenska)

H85 1986, formulär 15, Labformulär A,B (Svenska)

H85 1986, formulär 17, Röntgen (Svenska)

H85 1986, formulär 20, Psykologiska undersökningar (Svenska)

H85 1986, formulär 25, Psykiatriskt (Svenska)

H85 1986, formulär 26, Psykiatrisk undersökning (Svenska)

H85 1986, formulär 27, Psykiatrisk undersökning (Svenska)

H85 1986, formulär 29, Psykiatrisk undersökning (Svenska)

H85 1986, formulär 30, EKG (Svenska)

H85 1986, formulär 63, Ledstatus (Svenska)

H85 1986, formulär 82, Benmineralbestämning (Svenska)

H85 1986, formulär 83, Benmineralbestämning (Svenska)

H85 1986, formulär 91, Funktionstatus (Svenska)

H85 1986, formulär 92, Funktionstatus (Svenska)

H85 1986, formulär 93, Miljö & Trafik (Svenska)

H85 1986, Demens skattningskalor (Svenska)

H85 1986, Mini mental test (MMT) (Svenska)

H85 1986, Variabler (Svenska)

H85 1986, Variabler (Svenska)

H88 1989, formulär 25, Psykiatriskt (Svenska)

H90 1991, formulär 25, Psykiatriskt (Svenska)

H85 2008, formulär, ADL (Svenska)

H85 2008, formulär, Anhörig (Svenska)

H85 2008, Attityd till mat (Svenska)

H85 2008, formulär, Energi (Svenska)

H85 2008, Personlighetsformulär, Eysenk (Svenska)

H85 2008, formulär 4, Läkemedel (Svenska)

H85 2008, formulär 25, Psykiatriskt (Svenska)

H85 2008, GAF-skalan (Svenska)

H85 2008, GBS-skalan (Svenska)

H85 2008, GBS-skalan (Svenska)

H85 2008, KASAM (Svenska)

H85 2008, Psykolog (Svenska)

H85 2008, Sociala frågor (Svenska)

H85 2008, Somatik (Svenska)

H85 2008, Undersökningsformulär (Svenska)

H92 1993, Anhörigformulär (Svenska)

H92 1993, formulär, Psykiatriskt (Svenska)

H88 2011, formulär, ADL (Svenska)

H88 2011, formulär, Anhörig (Svenska)

H88 2011, Attityd till mat (Svenska)

H88 2011, GAF-skalan (Svenska)

H88 2011, GBS-skalan (Svenska)

H88 2011, formulär 25, Psykiatriskt (Svenska)

H88 2011, Sociala frågor (Svenska)

H88 2011, Somatik (Svenska)

H88 2011, Undersökningsformulär (Svenska)

H90 2013, ADL (Svenska)

H90 2013, formulär, Anhörig (Svenska)

H90 2013, formulär 4, Läkemedel (Svenska)

H90 2013, GBS-skalan (Svenska)

H90 2013, formulär 25, Psykiatriskt (Svenska)

H90 2013, formulär 20, Psykolog (Svenska)

H90 2013, Sociala frågor (Svenska)

H90 2013, formulär, Somatik (Svenska)

H90 2013, Undersökningsformulär (Svenska)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson L, Persson G, Skoog I. Unik Svensk undersökning i Göteborg. 85-åringar positiva till sexundersökningar. Ottar 1988;113-118.

Skoog I, Steen B, Persson G, Nilsson L, Aevarsson O, Larsson L, Östling S. A 15-year longitudinal cross-sectional population study on sleep in the elderly. Facts and research in gerontology 1993;7:137-146.

Skoog I, Nilsson L, Landahl S, Steen B. Mental disorders and the use of psychotropic drugs in an 85-year-old urban population. Int Psychogeriatrics 1993;5:33-48.

Skoog I, Nilsson L, Palmertz B, Andreasson L-A, Svanborg A. A population-based study of dementia in 85-year-olds. N Engl J Med 1993; 328:153-158

Skoog I, Nilsson L, Svanborg A. The authors reply: A population-based study of dementia in 85-year-olds. N Engl J Med 1993;329:363.

Skoog I. The prevalence of psychotic, depressive and anxiety syndromes in demented and non-demented 85-year-olds. Int J Geriatric Psychiatry 1993;8:247-253.

Hellström L, Milsom I, Ekelund P, Skoog I. The influence of dementia on the prevalence of urinary and faecal incontinence in 85-year old men and women. Archives of Gerontology and Geriatrics 1994;19:11-20.

Skoog I, Palmertz B, Andreasson L-A. The prevalence of white matter lesions on computed tomography of the brain in demented and non-demented 85-year-olds. J Geriatr Psychiatry Neurol 1994;7:169-175.

Skoog I, Andreasson L-A, Palmertz B, Lernfeldt B, Landahl S, Steen B, Svanborg A. Vascular factors and dementia in 85-year-olds. In: Bergener M, Brocklehurst JC, Finkel SI (eds). Aging, Health, and Healing. New York: Springer Publishing Company Inc 1995; 49-55.

Skoog I, Vanmechelen E, Andreasson L-A, Palmertz B, Davidsson P, Hesse C, Blennow K. A population-based study of tau protein and ubiquitin in cerebrospinal fluid in 85-year-olds: relation to severity of dementia and cerebral atrophy, but not to the apolipoprotein E4 allele. Neurodegeneration 1995;4:433-442.

Johansson C, Skoog I. A population-based study on the association between dementia and hip fractures in 85-year-olds. Aging Clin Exp Res 1996;8:189-196.

Skoog I, Aevarsson O, Beskow J, Larsson L, Palsson S, Waern M, Landahl S, Östling, S. Suicidal feelings in a population sample of non-demented 85-year-olds. Am J Psychiatry 1996;153:1015-1020.

Skoog I, Berg S, Johansson B, Palmertz B, Andreasson L-A. The influence of white matter lesions on neuropsychological functioning in demented and non-demented 85-year-olds. Acta Neurol Scand 1996;93:142-148.

Skoog I. Sex and Swedish 85-year-olds. N Engl J Med 1996;334:1140-1141.

Skoog I, Hesse C, Fredman P, Andreasson L-A, Palmertz B, Blennow K. Apolipoprotein E in cerebrospinal fluid in 85-year-olds. Relation to dementia, apolipoprotein E polymorphism, cerebral atrophy, and white-matter lesions. Arch Neurol 1997; 54: 267-272.

Aevarsson O, Svanborg A, Skoog I. Seven-year survival after age 85 years. Relation to Alzheimer disease and vascular dementia. Arch Neurol 1998;55:1226-1232.

Skoog I, Hesse C, Aevarsson O, Landahl S, Wahlström J, Fredman P, Blennow K. A population study of Apo E genotype at the age of 85: relation to dementia, cerebrovascular disease and mortality. J Neurol Neurosur Psychiatr 1998;64:37-43.

Skoog I, Wallin A, Fredman P, Hesse C, Aevarsson O, Karlsson I, Gottfries CG, Blennow K. A population-study on blood-brain barrier function in 85-year-olds. Relation to Alzheimer’s disease and vascular dementia. Neurology 1998;50:966-971.

Skoog I. Andresson L-A, Palmertz B, Landahl S, Lernfelt B. A population-based study on blood pressure and brain atrophy in 85-year-olds. Hypertension 1998; 32: 404-409.

Palsson S, Aevarsson O, Skoog I. Depression, cerebral atrophy, cognitive performance and incidence of dementia. Population study of 85-year-olds. Brit J Psychiatr 1999;174:249-253.

Palsson S, Johansson B, Berg S, Skoog I. A population study on the influence of depression on neuropsychological functioning in 85-year-olds. Acta Psychiatr Scand 2000;101:185-193.

Liebetrau M, Steen B, Skoog I. Stroke in 85-year-olds. Prevalence, incidence, risk factors and relation to mortality and dementia. Stroke 2003;34:2617-2622.

Skoog I, Davidsson P, Aevarsson O, Vanderstichele H, Vammechelen E, Blennow K. Cerebrospinal Fluid Beta-Amyloid 42 Is Reduced before the Onset of Sporadic Dementia: A Population-Based Study in 85-Year-Olds. Dement geriatr Cogn Disord 2003;15:169-176.

Liebetrau M, Steen B, Hamann GF, Skoog I. Silent and symptomatic infarcts on cranial computerized tomography in relation to dementia and mortality. A populationbased study in 85-year-olds. Stroke 2004;35:1816-1820.

Östling S, Johansson B, Skoog I. Cognitive test performance in relation to psychotic symptoms and paranoid ideation in non-demented 85-year-olds. Psychol Med 2004;34:443-450.

Sacuiu S, Sjögren M, Gustafson D, Skoog I. Prodromal cognitive signs of dementia in 85-year-olds using four sources of information. Neurology 2005;65:1894-1900.

Liebetrau M, Steen B, Skoog I. Depression as a risk factor for the incidence of first-ever stroke in 85-year-olds. Stroke 2008;39:1960-1965.

Olesen PJ, Guo X, Gustafson D, Börjesson-Hanson A, Sacuíu S, Eckerström C, Bigler ED, Skoog I. A population-based study on the influence of brain atrophy on 20-year survival after age 85. Neurology 2011;76(10):879-86

Östling S, Gustafson D, Blennow K, Börjesson-Hanson A, Waern M. Psychotic symptoms in a population-based sample of 85-year-old individuals with dementia. J Geriatr Psychiatry Neurol. 2011 Mar;24(1):3-8.

Skoog I. Mental disorders in the elderly. A population study in 85-year-olds. Avhandling, Göteborgs Universitet, 1993.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Dataset EXT 0204-001

H85, kohort 1: 85-åringar födda 1901/02

Beskrivning:

Vid baslinjemätningens hälsoundersökning år 1986/87 inbjöds alla 85-åringar i Göteborg födda 1 juli 1901 till 30 juni 1902 till en hälsoundersökning, hälften av dessa undersöktes av psykiatriker (n=494). Deltagarna har följts upp vid 88-, 90-, 92-, 95-, 97, 99-, 100-, 101, 102- 103- , 104- och 105-års ålder. Svarsfrekvensen har omfattat omkring 65-80%. Studiens undersökningar har genomförts år 1986/87, 1989, 1991, 1993, 1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, och år 2006.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Insamlingsmetod:

Ett representativt, systematiskt urval av 85-åringar drogs från befolkningsregistret genom att välja ut dem som var födda mellan 1 juli 1901 och 30 juni 1902 på datum som slutade med 2, 5 eller 8.

Dataset EXT 0204-002

H85, kohort 2: 85-åringar födda 1923/24

Beskrivning:

Ytterligare en kohort 85-åringar födda mellan 1 juli 1923 till och med 30 juni 1924 bjöds in till att delta i studien. Baslinjemätningens undersökning genomfördes under 2008-2010. Antalet deltagare vid baslinjemätningen var 572, vilket motsvarade en svarsfrekvens på omkring 60 %. Deltagarna har därefter följts upp vid 88- och 90 års ålder. Studiens undersökningar har genomförts år 2008-2010, 2011 och 2013.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Dataset EXT 0204-003

H85, kohort 3: 85-åringar födda 1930

Beskrivning:

En kommande studie av 85-åringar födda 1930 är planerad år 2015.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska