H85

Den här studien är en del av samlingen NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Skapare/primärforskare:

Ingmar Skoog - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Beskrivning:

Studien H85 är en av de longitudinella studierna från Göteborg där representativa populationer av äldre har följts över lång tid. (Information om studierna H70, 95+ och Kvinnoundersökningen finns via fliken Relaterade studier.)

H85-studien koordineras gemensamt av flera forskargrupper men bedrivs huvudsakligen vid enheten för neuropsykiatrisk epidemiologi - EPINEP. 1986-87 inbjöds alla 85-åringar i Göteborg födda 1 juli 1901 till 30 juni 1902 till en hälsoundersökning av vilka hälften undersöktes av psykiatriker (n=494). Uppföljande studier har gjorts vid 88-, 90-, 92-, 95-, 97-, 99-, 100-, 101-, 102-, 103-, 104- och 105 års ålder, med svarsfrekvens mellan 65-80 %. Ytterligare en kohort av 85-åringar födda 1 juli 1923 till 30 juni 1924 undersöktes mellan 2008-2010 och har därefter följts longitudinellt. En kommande studie av 85-åringar födda 1930 är planerad år 2015.

Studierna omfattar psykiatrisk, social och somatisk undersökning, psykometriska tester, personlighetsundersökning, funktionsbedömning, DNA-analyser, laboratorieundersökningar, datortomografi av hjärna och likvorundersökning.

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Skapare/primärforskare:

Ingmar Skoog - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Identifierare:

SND-ID: EXT 0204

Beskrivning:

Studien H85 är en av de longitudinella studierna från Göteborg där representativa populationer av äldre har följts över lång tid. (Information om studierna H70, 95+ och Kvinnoundersökningen finns via fliken Relaterade studier.)

H85-studien koordineras gemensamt av flera forskargrupper men bedrivs huvudsakligen vid enheten för neuropsykiatrisk epidemiologi - EPINEP. 1986-87 inbjöds alla 85-åringar i Göteborg födda 1 juli 1901 till 30 juni 1902 till en hälsoundersökning av vilka hälften undersöktes av psykiatriker (n=494). Uppföljande studier har gjorts vid 88-, 90-, 92-, 95-, 97-, 99-, 100-, 101-, 102-, 103-, 104- och 105 års ålder, med svarsfrekvens mellan 65-80 %. Ytterligare en kohort av 85-åringar födda 1 juli 1923 till 30 juni 1924 undersöktes mellan 2008-2010 och har därefter följts longitudinellt. En kommande studie av 85-åringar födda 1930 är planerad år 2015.

Studierna omfattar psykiatrisk, social och somatisk undersökning, psykometriska tester, personlighetsundersökning, funktionsbedömning, DNA-analyser, laboratorieundersökningar, datortomografi av hjärna och likvorundersökning.

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1986 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborg

Analysenhet:

Population:

Den ursprungliga populationen bestod av ett representativt urval av 85-åriga män och kvinnor födda 1901/1902 och boende i Göteborg 1986/1987, som sedan följts longitudinellt. Fler kohorter av 85-åringar har inkluderats i studien.

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval

Kontakt för frågor om data:

Ingmar Skoog

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog:

Tillgänglig dokumentation:

H85_1986_Form01_Hembesök_I.pdf

H85_1986_Form02_Hembesök_II.pdf

H85_1986_Form03_Hembesök_III.pdf

H85_1986_Form04_Läkemedel.pdf

H85_1986_Form05_SomatiskAnamnesA.pdf

H85_1986_Form06_SomatiskAnamnesB.pdf

H85_1986_Form07_SomatiskAnamnesC.pdf

H85_1986_Form08_SomatiskStatusA.pdf

H85_1986_Form09_SomatiskStatusB.pdf

H85_1986_Form13.pdf

H85_1986_Form14_ÖvrigtPåPol_.pdf

H85_1986_Form15_LabformulärAB.pdf

H85_1986_Form17_Röntgen_.pdf

H85_1986_Form20.pdf

H85_1986_Form25.pdf

H85_1986_Form26_.pdf

H85_1986_Form27.pdf

H85_1986_Form29_Psykiatrisk.pdf

H85_1986_Form30_EKG.pdf

H85_1986_Form63_Ledstatus.pdf

H85_1986_Form82_Benmineralbestämning.pdf

H85_1986_Form83_Benmineralbestämning.pdf

H85_1986_Form91_Funktionstatus.pdf

H85_1986_Form92_Funktionstatus.pdf

H85_1986_Form93_MiljöTrafik.pdf

H85_1986_DemensSkattningskalor.pdf

H85_1986_MMSE.pdf

H85_1986_ValueLabels.pdf

H85_1986_Variables.pdf

H88_1989_Psykiatriskt_Form25.pdf

H90_1991_Psykiatriskt_Form25.pdf

H85_2008_ADL.pdf

H85_2008_Anhörigformulär.pdf

H85_2008_AttitydTillMat.pdf

H85_2008_Energi.pdf

H85_2008_Eysenk.pdf

H85_2008_Form04_Lakemedel.pdf

H85_2008_Form25_Psykiatriskt.pdf

H85_2008_GAF .pdf

H85_2008_GBS_skala.pdf

H85_2008_GBSskala.pdf

H85_2008_Kasam.pdf

H85_2008_Psykolog.pdf

H85_2008_SocialaFrågor.pdf

H85_2008_Somatik.pdf

H85_2008_Undersökningsformulär.pdf

H92_1993_AnhörigForm.pdf

H92_1993_PsykiatrisktForm.pdf

H88_2011_ADL.pdf

H88_2011_Anhörigformulär.pdf

H88_2011_AttitydTillMat.pdf

H88_2011_GAF.pdf

H88_2011_GBSskala.pdf

H88_2011_Psykiatriskt_Formulär25.pdf

H88_2011_SocialaFrågor.pdf

H88_2011_Somatik.pdf

H88_2011_Undersökningsformulär.pdf

H90_2013_ADL.pdf

H90_2013_Anhörigformulär.pdf

H90_2013_Form04_Lakemedel.pdf

H90_2013_GBSskala.pdf

H90_2013_Psykiatrisktformulär25.pdf

H90_2013_Psykologformulär.pdf

H90_2013_SocialaFrågor.pdf

H90_2013_SomatikFormulär.pdf

H90_2013_Undersökningsformulär.pdf

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Liebetrau M, Steen B, Skoog I. Depression as a risk factor for the incidence of first-ever stroke in 85-year-olds. Stroke 2008;39:1960-1965.

Aevarsson O, Svanborg A, Skoog I. Seven-year survival after age 85 years. Relation to Alzheimer disease and vascular dementia. Arch Neurol 1998;55:1226-1232.

Skoog I, Vanmechelen E, Andreasson L-A, Palmertz B, Davidsson P, Hesse C, Blennow K. A population-based study of tau protein and ubiquitin in cerebrospinal fluid in 85-year-olds: relation to severity of dementia and cerebral atrophy, but not to the apolipoprotein E4 allele. Neurodegeneration 1995;4:433-442.

Skoog I, Hesse C, Fredman P, Andreasson L-A, Palmertz B, Blennow K. Apolipoprotein E in cerebrospinal fluid in 85-year-olds. Relation to dementia, apolipoprotein E polymorphism, cerebral atrophy, and white-matter lesions. Arch Neurol 1997; 54: 267-272.

Skoog I, Steen B, Persson G, Nilsson L, Aevarsson O, Larsson L, Östling S. A 15-year longitudinal cross-sectional population study on sleep in the elderly. Facts and research in gerontology 1993;7:137-146.

Skoog I, Nilsson L, Landahl S, Steen B. Mental disorders and the use of psychotropic drugs in an 85-year-old urban population. Int Psychogeriatrics 1993;5:33-48.

Skoog I, Andreasson L-A, Palmertz B, Lernfeldt B, Landahl S, Steen B, Svanborg A. Vascular factors and dementia in 85-year-olds. In: Bergener M, Brocklehurst JC, Finkel SI (eds). Aging, Health, and Healing. New York: Springer Publishing Company Inc 1995; 49-55.

Skoog I, Nilsson L, Svanborg A. The authors reply: A population-based study of dementia in 85-year-olds. N Engl J Med 1993;329:363.

Skoog I, Palmertz B, Andreasson L-A. The prevalence of white matter lesions on computed tomography of the brain in demented and non-demented 85-year-olds. J Geriatr Psychiatry Neurol 1994;7:169-175.

Östling S, Johansson B, Skoog I. Cognitive test performance in relation to psychotic symptoms and paranoid ideation in non-demented 85-year-olds. Psychol Med 2004;34:443-450.

Sacuiu S, Sjögren M, Gustafson D, Skoog I. Prodromal cognitive signs of dementia in 85-year-olds using four sources of information. Neurology 2005;65:1894-1900.

Palsson S, Aevarsson O, Skoog I. Depression, cerebral atrophy, cognitive performance and incidence of dementia. Population study of 85-year-olds. Brit J Psychiatr 1999;174:249-253.

Östling S, Gustafson D, Blennow K, Börjesson-Hanson A, Waern M. Psychotic symptoms in a population-based sample of 85-year-old individuals with dementia. J Geriatr Psychiatry Neurol. 2011 Mar;24(1):3-8.

Nilsson L, Persson G, Skoog I. Unik Svensk undersökning i Göteborg 85-åringar positiva till sexundersökningar. Ottar 1988;113-118.

Hellström L, Milsom I, Ekelund P, Skoog I. The influence of dementia on the prevalence of urinary and faecal incontinence in 85-year old men and women. Archives of Gerontology and Geriatrics 1994;19:11-20.

Skoog I. Sex and Swedish 85-year-olds. N Engl J Med 1996;334:1140-1141.

Palsson S, Johansson B, Berg S, Skoog I. A population study on the influence of depression on neuropsychological functioning in 85-year-olds. Acta Psychiatr Scand 2000;101:185-193.

Olesen PJ, Guo X, Gustafson D, Börjesson-Hanson A, Sacuíu S, Eckerström C, Bigler ED, Skoog I. A population-based study on the influence of brain atrophy on 20-year survival after age 85. Neurology 2011;76(10):879-86

Liebetrau M, Steen B, Hamann GF, Skoog I. Silent and symptomatic infarcts on cranial computerized tomography in relation to dementia and mortality. A populationbased study in 85-year-olds. Stroke 2004;35:1816-1820.

Skoog I, Hesse C, Aevarsson O, Landahl S, Wahlström J, Fredman P, Blennow K. A population study of Apo E genotype at the age of 85: relation to dementia, cerebrovascular disease and mortality. J Neurol Neurosur Psychiatr 1998;64:37-43.

Skoog I, Berg S, Johansson B, Palmertz B, Andreasson L-A. The influence of white matter lesions on neuropsychological functioning in demented and non-demented 85-year-olds. Acta Neurol Scand 1996;93:142-148.

Skoog I. Mental disorders in the elderly. A population study in 85-year-olds. Thesis, University of Gothenburg, 1993.
Läs fulltext

Skoog I, Aevarsson O, Beskow J, Larsson L, Palsson S, Waern M, Landahl S, Östling, S. Suicidal feelings in a population sample of non-demented 85-year-olds. Am J Psychiatry 1996;153:1015-1020.

Liebetrau M, Steen B, Skoog I. Stroke in 85-year-olds. Prevalence, incidence, risk factors and relation to mortality and dementia. Stroke 2003;34:2617-2622.

Skoog I. The prevalence of psychotic, depressive and anxiety syndromes in demented and non-demented 85-year-olds. Int J Geriatric Psychiatry 1993;8:247-253.

Johansson C, Skoog I. A population-based study on the association between dementia and hip fractures in 85-year-olds. Aging Clin Exp Res 1996;8:189-196.

Skoog I. Andresson L-A, Palmertz B, Landahl S, Lernfelt B. A population-based study on blood pressure and brain atrophy in 85-year-olds. Hypertension 1998; 32: 404-409.

Skoog I, Davidsson P, Aevarsson O, Vanderstichele H, Vammechelen E, Blennow K. Cerebrospinal Fluid Beta-Amyloid 42 Is Reduced before the Onset of Sporadic Dementia: A Population-Based Study in 85-Year-Olds. Dement geriatr Cogn Disord 2003;15:169-176.

Skoog I, Nilsson L, Palmertz B, Andreasson L-A, Svanborg A. A population-based study of dementia in 85-year-olds. N Engl J Med 1993; 328:153-158

Skoog I, Wallin A, Fredman P, Hesse C, Aevarsson O, Karlsson I, Gottfries CG, Blennow K. A population-study on blood-brain barrier function in 85-year-olds. Relation to Alzheimer’s disease and vascular dementia. Neurology 1998;50:966-971.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

H85, kohort 1: 85-åringar födda 1901/02

Skapare/primärforskare:

Ingmar Skoog - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Beskrivning:

Vid baslinjemätningens hälsoundersökning år 1986/87 inbjöds alla 85-åringar i Göteborg födda 1 juli 1901 till 30 juni 1902 till en hälsoundersökning, hälften av dessa undersöktes av psykiatriker (n=494). Deltagarna har följts upp vid 88-, 90-, 92-, 95-, 97, 99-, 100-, 101, 102- 103- , 104- och 105-års ålder. Svarsfrekvensen har omfattat omkring 65-80%. Studiens undersökningar har genomförts år 1986/87, 1989, 1991, 1993, 1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, och år 2006.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Insamlingsmetod:

Ett representativt, systematiskt urval av 85-åringar drogs från befolkningsregistret genom att välja ut dem som var födda mellan 1 juli 1901 och 30 juni 1902 på datum som slutade med 2, 5 eller 8.

Dataset 2

H85, kohort 2: 85-åringar födda 1923/24

Skapare/primärforskare:

Ingmar Skoog - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Beskrivning:

Ytterligare en kohort 85-åringar födda mellan 1 juli 1923 till och med 30 juni 1924 bjöds in till att delta i studien. Baslinjemätningens undersökning genomfördes under 2008-2010. Antalet deltagare vid baslinjemätningen var 572, vilket motsvarade en svarsfrekvens på omkring 60 %. Deltagarna har därefter följts upp vid 88- och 90 års ålder. Studiens undersökningar har genomförts år 2008-2010, 2011 och 2013.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Dataset 3

H85, kohort 3: 85-åringar födda 1930

Skapare/primärforskare:

Ingmar Skoog - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Beskrivning:

En kommande studie av 85-åringar födda 1930 är planerad år 2015.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Publicerad: 2015-04-22
Senast uppdaterad: 2016-09-27