Medborgarundersökningen 2002-2003

Den här studien är en del av samlingen Medborgarundersökningarna

Skapare/primärforskare:

Anders Westholm - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Karin Borevi - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Per Strömblad - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Medborgarundersökningen 2002-2003 (MBU02-03) är en uppföljning av de medborgarundersökningar som genomfördes 1987 och 1997 (SND 0474, SND 0796) . Undersökningarna syftar till att studera medborgarnas möjligheter till att påverka sin egen situation samt att delta i det samhälleliga beslutsfattandet.

Studien genomfördes under hösten 2002 till och med våren 2003, under ledning av forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Fältarbetet genomfördes av Statistiska centralbyrån. Undersökningen är finansierad av Integrationspolitiska maktutredningen och projektet Demokratins mekanismer.

Datamaterialet består främst av intervjuer, i första hand genom besök i den intervjuades hem. Urvalet baseras på ungefär 2000 individer bosatta i Sverige och har en svarsfrekvens på 59,5 procent (något lägre än tidigare års undersökningar).

Data finns att beställa hos det tyska dataarkivet GESIS. Länk finns längre ner i katalogposten.

Syfte:

Syftar till att studera medborgarnas möjligheter att påverka sin egen situation samt att delta i det samhälleliga beslutsfattandet.

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Anders Westholm - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Karin Borevi - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Per Strömblad - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: EXT 0207

DOI: 10.4232/1.4492

Alternativ titel:

MBU02-03

Beskrivning:

Medborgarundersökningen 2002-2003 (MBU02-03) är en uppföljning av de medborgarundersökningar som genomfördes 1987 och 1997 (SND 0474, SND 0796) . Undersökningarna syftar till att studera medborgarnas möjligheter till att påverka sin egen situation samt att delta i det samhälleliga beslutsfattandet.

Studien genomfördes under hösten 2002 till och med våren 2003, under ledning av forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Fältarbetet genomfördes av Statistiska centralbyrån. Undersökningen är finansierad av Integrationspolitiska maktutredningen och projektet Demokratins mekanismer.

Datamaterialet består främst av intervjuer, i första hand genom besök i den intervjuades hem. Urvalet baseras på ungefär 2000 individer bosatta i Sverige och har en svarsfrekvens på 59,5 procent (något lägre än tidigare års undersökningar).

Data finns att beställa hos det tyska dataarkivet GESIS. Länk finns längre ner i katalogposten.

Syfte:

Syftar till att studera medborgarnas möjligheter att påverka sin egen situation samt att delta i det samhälleliga beslutsfattandet.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2002 — 2003

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 18 och äldre, bosatta i Sverige

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Kontaktperson för frågor om data:

Anders Westholm

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Esaiasson, Peter and Anders Westholm, red. 2006. Deltagandets mekanismer: Det politiska engagemangets orsaker och konsekvenser. Stockholm:Liber.
Libris Liber Swepub Lärosätets databas

van Deth, Jan W., José Ramón Montero and Anders Westholm, red. 2007. Citizenship and Involvement in European Democracies: A Comparative Analysis. London: Routledge
Libris Google Books

Myrberg, Gunnar. 2007. Medlemmar och medborgare:Föreningsdeltagande och politiskt engagemang i det etnifierade samhället. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis
Libris Google Books

Vem röstar och varför?: en analys av valdeltagandet i 2002 års kommunfullmäktigeval, Fritzes offentliga publikationer, Stockholm, 2003. http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/25/ec27873d.pdf
Libris Regeringskansliet

Westholm, Anders, 'Den etniska integrationens dimensioner', Statsvetenskaplig Tidskrift., 111:1, s. 91-97, 2009
Swepub Lärosätets databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Medborgarundersökningen 2002-2003

Skapare/primärforskare:

Anders Westholm - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Karin Borevi - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Per Strömblad - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002 — 2003

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Publicerad: 2016-06-30