QoG OECD Dataset

SND-ID: EXT 0208

Den här studien är en del av samlingen Quality of Government

Skapare/primärforskare

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Staffan Kumlin - Oslo universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Aksel Sundström - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Rothstein - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

... Visa mer..

Beskrivning

QoG-institutet är ett oberoende forskningsinstitut vid Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Det huvudsakliga syftet med vår forskning är att besvara den teoretiska och empiriska frågan hur politiska institutioner av hög kvalitet kan skapas och upprätthållas.

För att uppnå detta syfte tillgängliggör vi jämförande data om QoG och dess korrelationer till allmänheten. För att åstadkomma detta har vi sammanställt flera datamängder som bygger på ett antal fritt tillgängliga datakällor, inklusive aggregerad data på individnivå.

QoG OECD Dataset fokuserar uteslutande på OECD:s medlemsländer. De har en hög datatäckning vad gäller geografi och tid med variabler relaterade till Quality of Government.

I QoG OECD Cross-Section dataset ingår data från omkring 2018. Data från 2018 är prioriterat, men där inga uppgifter finns tillgängliga från 2018 för ett specifikt så ingår data för 2019. Om inga uppgifter finns tillgängliga för 2019 så ingår data för 2017 och så vidare upp till max +/- 3 år.
I QoG OECD Time-Series dataset ingår data från 1946 till 2021 och analysenheten är land-år

... Visa mer..

Språk

Engelska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

QoG-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Länder

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
OECD länder

Tidsperiod(er) som undersökts

1946 – 2021

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: OECD länder

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Åtkomst till data via

Dataset 1
The QoG OECD Cross-Section Data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

QoG OECD Dataset fokuserar uteslutande på OECD:s medlemsländer. De har en hög datatäckning vad gäller geografi och tid med variabler relaterade till Quality of Government.

I QoG OECD Cross-Section dataset ingår data från omkring 2018. Data från 2018 är prioriterat, men där inga uppgifter finns tillgängliga från 2018 för ett specifikt så ingår data för 2019. Om inga uppgifter finns tillgängliga för 2019 så ingår data för 2017 och så vidare upp till max +/- 3 år.

Citering

Teorell, Jan, Staffan Kumlin, Aksel Sundström, Sören Holmberg, Bo Rothstein, Natalia Alvarado Pachon & Cem Mert Dalli. 2022. The Quality of Government OECD Dataset, version Jan22. University of Gothenburg: The Quality of Government Institute, http://www.qog.pol.gu.se doi:10.18157/qogoecdjan22

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Staffan Kumlin - Oslo universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Rothstein - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Aksel Sundström - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

2015 – 2021

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Datakälla: Geografiskt område
Dataset 2
The QoG OECD Time-Series Data

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

QoG OECD Dataset fokuserar uteslutande på OECD:s medlemsländer. De har en hög datatäckning vad gäller geografi och tid med variabler relaterade till Quality of Government.

I QoG OECD Time-Series dataset ingår data från 1946 till 2021 och analysenheten är land-år (t.ex. Sverige-1946, Sverige-1947 och så vidare).

Citering

Teorell, Jan, Staffan Kumlin, Aksel Sundström, Sören Holmberg, Bo Rothstein, Natalia Alvarado Pachon & Cem Mert Dalli. 2022. The Quality of Government OECD Dataset, version Jan22. University of Gothenburg: The Quality of Government Institute, http://www.qog.pol.gu.se doi:10.18157/qogoecdjan22

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Staffan Kumlin - Oslo universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Rothstein - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Göteborgs universitet, QoG-institutet rorId

Tidsperiod(er) som undersökts

1946 – 2021

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Datakälla: Geografiskt område
Publicerad: 2020-05-08
Senast uppdaterad: 2022-05-03