QoG OECD Data

SND-ID: EXT 0208

Den här studien är en del av samlingen Quality of Government

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Staffan Kumlin - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Stefan Dahlberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Rothstein - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

... Visa mer..

Beskrivning

QoG-institutet är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sammanlagt är det ungefär 30 forskare som bedriver internationell forskning om orsaker till och konsekvenserna av korruption och samhällsstyrningens kvalitet.

Forskningen fokuserar på det teoretiska och empiriska problemet hur politiska institutioner av hög kvalitet kan skapas och upprätthållas, samt studerar effekterna av samhällsstyrningens kvalitet på ett antal olika politikområden, som exempelvis hälsa, miljö, socialpolitik och fattigdom.

QoG OECD datamängden innehåller ungefär 1300 variabler från cirka 75 olika datakällor . Datamängden innehåller OECD medlemmar och kännetecknas av hög datatäckning såväl geografiskt som över tid.

I QoG OECD Cross-Section datamängden är i första hand data från 2012 inkluderad. Om data saknas för 2012 så har data för 2013 inkluderats, och därefter data från 2011 o.s.v. upp till maximalt +/- 3 år.

I QoG OECD Time-Series datamängden är data från 1946 till 2015 inkluderad och

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Länder

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
OECD länder

Tidsperiod(er) som undersökts

1946–2015

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: OECD länder

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Citeringskrav

Teorell, Jan, Staffan Kumlin, Stefan Dahlberg, Sören Holmberg, Bo Rothstein, Anna Khomenko & Richard Svensson. 2016. The Quality of Government OECD Dataset, version Jan16. University of Gothenburg: The Quality of Government Institute, http://www.qog.pol.gu.se doi:10.18157/QoGOECDJan16
Dataset 1
The QoG OECD Cross-Section Data

Beskrivning

I QoG OECD Cross-Section datamängden är i första hand data från 2012 inkluderad. Om data saknas för 2012 så har data för 2013 inkluderats, och därefter data från 2011 o.s.v. upp till maximalt +/- 3 år.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Staffan Kumlin - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Stefan Dahlberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Rothstein - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

2012

Dataset 2
The QoG OECD Time-Series Data

Beskrivning

Citera som:
Teorell, Jan, Staffan Kumlin, Stefan Dahlberg, Sören Holmberg, Bo Rothstein, Anna Khomenko & Richard Svensson. 2016. The Quality of Government OECD Dataset, version Jan16. University of Gothenburg: The Quality of Government Institute, http://www.qog.pol.gu.se doi:10.18157/QoGOECDJan16

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Staffan Kumlin - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Stefan Dahlberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Rothstein - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

1946–2015

Publicerad: 2020-05-08