QoG OECD Data

Den här studien är en del av samlingen Quality of Government

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, Quality of Government Institute

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Staffan Kumlin - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Stefan Dahlberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Rothstein - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Anna Khomenko - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Richard Svensson - Göteborgs universitet, Quality of Government Institute

Beskrivning:

QoG-institutet är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sammanlagt är det ungefär 30 forskare som bedriver internationell forskning om orsaker till och konsekvenserna av korruption och samhällsstyrningens kvalitet.

Forskningen fokuserar på det teoretiska och empiriska problemet hur politiska institutioner av hög kvalitet kan skapas och upprätthållas, samt studerar effekterna av samhällsstyrningens kvalitet på ett antal olika politikområden, som exempelvis hälsa, miljö, socialpolitik och fattigdom.

QoG OECD datamängden innehåller ungefär 1300 variabler från cirka 75 olika datakällor . Datamängden innehåller OECD medlemmar och kännetecknas av hög datatäckning såväl geografiskt som över tid.

I QoG OECD Cross-Section datamängden är i första hand data från 2012 inkluderad. Om data saknas för 2012 så har data för 2013 inkluderats, och därefter data från 2011 o.s.v. upp till maximalt +/- 3 år.

I QoG OECD Time-Series datamängden är data från 1946 till 2015 inkluderad och

... Visa mer..

Ämnesområde:

regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Quality of Government Institute

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, Quality of Government Institute

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Staffan Kumlin - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Stefan Dahlberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Rothstein - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Anna Khomenko - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Richard Svensson - Göteborgs universitet, Quality of Government Institute

Identifierare:

SND-ID: EXT 0208

Beskrivning:

QoG-institutet är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sammanlagt är det ungefär 30 forskare som bedriver internationell forskning om orsaker till och konsekvenserna av korruption och samhällsstyrningens kvalitet.

Forskningen fokuserar på det teoretiska och empiriska problemet hur politiska institutioner av hög kvalitet kan skapas och upprätthållas, samt studerar effekterna av samhällsstyrningens kvalitet på ett antal olika politikområden, som exempelvis hälsa, miljö, socialpolitik och fattigdom.

QoG OECD datamängden innehåller ungefär 1300 variabler från cirka 75 olika datakällor . Datamängden innehåller OECD medlemmar och kännetecknas av hög datatäckning såväl geografiskt som över tid.

I QoG OECD Cross-Section datamängden är i första hand data från 2012 inkluderad. Om data saknas för 2012 så har data för 2013 inkluderats, och därefter data från 2011 o.s.v. upp till maximalt +/- 3 år.

I QoG OECD Time-Series datamängden är data från 1946 till 2015 inkluderad och

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1946 — 2015

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: OECD länder

Lägsta geografiska enhet:

Land

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Länder

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde:

regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Citeringskrav:

Teorell, Jan, Staffan Kumlin, Stefan Dahlberg, Sören Holmberg, Bo Rothstein, Anna Khomenko & Richard Svensson. 2016. The Quality of Government OECD Dataset, version Jan16. University of Gothenburg: The Quality of Government Institute, http://www.qog.pol.gu.se doi:10.18157/QoGOECDJan16

Dataset 1

The QoG OECD Cross-Section Data

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, Quality of Government Institute

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Staffan Kumlin - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Stefan Dahlberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Rothstein - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Anna Khomenko - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Richard Svensson - Göteborgs universitet, Quality of Government Institute

Beskrivning:

I QoG OECD Cross-Section datamängden är i första hand data från 2012 inkluderad. Om data saknas för 2012 så har data för 2013 inkluderats, och därefter data från 2011 o.s.v. upp till maximalt +/- 3 år.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2012

Dataset 2

The QoG OECD Time-Series Data

Skapare/primärforskare:

Göteborgs universitet, Quality of Government Institute

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Staffan Kumlin - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Stefan Dahlberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Bo Rothstein - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Anna Khomenko - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Richard Svensson - Göteborgs universitet, Quality of Government Institute

Beskrivning:

Citera som:
Teorell, Jan, Staffan Kumlin, Stefan Dahlberg, Sören Holmberg, Bo Rothstein, Anna Khomenko & Richard Svensson. 2016. The Quality of Government OECD Dataset, version Jan16. University of Gothenburg: The Quality of Government Institute, http://www.qog.pol.gu.se doi:10.18157/QoGOECDJan16

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1946 — 2015

Publicerad: 2020-05-08