Kungsholmsprojektet

SND-ID: EXT 0209

Den här studien är en del av samlingen NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Skapare/primärforskare

Laura Fratiglioni - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Beskrivning

Kungsholmsprojektet bedrevs mellan åren 1987 och 2000. Det var en befolkningsstudie om åldrandet med omkring 2 500 medverkande personer. Projektet, som drevs av Äldrecentrum i samarbete med Karolinska institutet, är nu avslutat men data från Kungsholmsprojektet används fortfarande inom forskningen. De som inbjöds att delta i projektet var personer bosatta i Kungsholmens församling år 1987 och födda 1912 eller tidigare, därav projektnamnet.
Undersökning vart tredje år
Vid varje undersökningstillfälle, fem tillfällen med minst tre års mellanrum, fick deltagarna träffa sjuksköterska, läkare och psykolog. Sjuksköterskan samlade in sociala data och mätte funktionsförmåga, tog blodtryck och blodprover. En anhörig eller annan närstående person fick delta i en så kallad anhörigintervju. Läkarundersökningen bestod av en omfattande medicinsk och neurologisk undersökning. Psykologen gjorde bland annat olika minnestester.

Syfte:

Att identifiera riskfaktorer för olika sjukdomar har varit ett av de främsta målen med Kungsholmsprojektet. Ett annat har varit att hitta faktorer som leder till ett bra åldran

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Ansvarig institution/enhet

Stiftelsen Stockholms län Äldrecentrum

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Pseudonymiserade data

Kodnyckel existerar

Ja

Etikprövning

Stockholm - dnr 87:148

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer födda 1912 eller tidigare

Studiedesign

Observationsstudie

Kohortstudie

Kohortstudie: Prospektiv

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1987-10-31 – 2000-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Stockholms län

Geografisk beskrivning: Kungsholmen församling i Stockholm

Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Maria Wahlberg

maria.wahlberg@ki.se

Dataset 1
Kungsholmen födda 1912 eller tidigare

Beskrivning

Vid baslinjeundersökningen, som genomfördes 1987-89, deltog 1810 personer födda 1912 eller tidigare. Dessa följdes sedan upp var tredje år; 1991-93, 1994-96, 1997-98 samt 1999-2000.
I detta dataset finns variabler från fas I, II, III, IV, V och VI.

Se detaljer på http://www.kungsholmenprojct.se

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Laura Fratiglioni - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Tidsperiod(er) som undersökts

1987 – 2000

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-10-31–2000-12-31
 • Datainsamlare: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
 • Datakälla: Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-10-31–2000-12-31
 • Datainsamlare: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Dataset 2
Kungsholmen födda 1915

Beskrivning

Vid uppföljningen 1991-93 togs en ny kohort födda 1915 in. 123 personer följdes till 2000.
I detta dataset finns variabler från fas III, IV, V och VI.

Se detaljer på http://www.kungsholmenprojct.se

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Laura Fratiglioni - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Tidsperiod(er) som undersökts

1991-01-01 – 2000-01-01

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-10-31–2000-12-31
 • Datainsamlare: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
 • Datakälla: Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-10-31–2000-12-31
 • Datainsamlare: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Dataset 3
St Göran födda 1902 eller tidigare

Beskrivning

Vid uppföljningen 1991-93 togs en ny kohort födda 1902 eller tidigare in. 323 personer följdes till 2000.
I detta dataset finns variabler från fas III, IV, V och VI.

Se detaljer på http://www.kungsholmenprojct.se

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Laura Fratiglioni - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Tidsperiod(er) som undersökts

1991-01-01 – 2000-01-01

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-10-31–2000-12-31
 • Datainsamlare: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
 • Datakälla: Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-10-31–2000-12-31
 • Datainsamlare: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Publicerad: 2016-11-01
Senast uppdaterad: 2022-03-07