Kungsholmsprojektet

SND-ID: EXT 0209

Den här studien är en del av samlingen NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Laura Fratiglioni - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Beskrivning

Kungsholmsprojektet bedrevs mellan åren 1987 och 2000. Det var en befolkningsstudie om åldrandet med omkring 2 500 medverkande personer. Projektet, som drevs av Äldrecentrum i samarbete med Karolinska institutet, är nu avslutat men data från Kungsholmsprojektet används fortfarande inom forskningen. De som inbjöds att delta i projektet var personer bosatta i Kungsholmens församling år 1987 och födda 1912 eller tidigare, därav projektnamnet.
Undersökning vart tredje år
Vid varje undersökningstillfälle, fem tillfällen med minst tre års mellanrum, fick deltagarna träffa sjuksköterska, läkare och psykolog. Sjuksköterskan samlade in sociala data och mätte funktionsförmåga, tog blodtryck och blodprover. En anhörig eller annan närstående person fick delta i en så kallad anhörigintervju. Läkarundersökningen bestod av en omfattande medicinsk och neurologisk undersökning. Psykologen gjorde bland annat olika minnestester.

Syfte:

Att identifiera riskfaktorer för olika sjukdomar har varit ett av de främsta målen med Kungsholmsprojektet. Ett annat har varit att hitta faktorer som leder till ett bra åldran

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Stockholm - dnr 87:148

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer födda 1912 eller tidigare

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1987-10-31–2000-12-31

Studie kopplad till biobank

Ja

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Stockholms län

Geografisk beskrivning: Kungsholmen församling i Stockholm

Publikationer

Åtkomst till data via

Dataset 1
Kungsholmen födda 1912 eller tidigare

Beskrivning

Vid baslinjeundersökningen, som genomfördes 1987-89, deltog 1810 personer födda 1912 eller tidigare. Dessa följdes sedan upp var tredje år; 1991-93, 1994-96, 1997-98 samt 1999-2000.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Laura Fratiglioni - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Tidsperiod(er) som undersökts

1987–2000

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-10-31–2000-12-31
 • Datainsamlare: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
 • Datakälla: Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-10-31–2000-12-31
 • Datainsamlare: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

1810

Dataset 2
Kungsholmen födda 1915

Beskrivning

Vid uppföljningen 1991-93 togs en ny kohort födda 1915 in. Dessa följdes till 2000.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Laura Fratiglioni - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Tidsperiod(er) som undersökts

1991–2000

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-10-31–2000-12-31
 • Datainsamlare: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
 • Datakälla: Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-10-31–2000-12-31
 • Datainsamlare: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

123

Dataset 3
St Göran födda 1902 eller tidigare

Beskrivning

Vid uppföljningen 1991-93 togs en ny kohort födda 1902 eller tidigare in. Dessa följdes till 2000.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Laura Fratiglioni - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Tidsperiod(er) som undersökts

1991–2000

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-10-31–2000-12-31
 • Datainsamlare: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
 • Datakälla: Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Intervju
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-10-31–2000-12-31
 • Datainsamlare: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

323

Publicerad: 2016-11-01
Senast uppdaterad: 2020-01-31