Kungsholmsprojektet

Den här studien är en del av samlingen NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Skapare/primärforskare:

Laura Fratiglioni - Karolinska institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Beskrivning:

Kungsholmsprojektet bedrevs mellan åren 1987 och 2000. Det var en befolkningsstudie om åldrandet med omkring 2 500 medverkande personer. Projektet, som drevs av Äldrecentrum i samarbete med Karolinska institutet, är nu avslutat men data från Kungsholmsprojektet används fortfarande inom forskningen. De som inbjöds att delta i projektet var personer bosatta i Kungsholmens församling år 1987 och födda 1912 eller tidigare, därav projektnamnet.
Undersökning vart tredje år
Vid varje undersökningstillfälle, fem tillfällen med minst tre års mellanrum, fick deltagarna träffa sjuksköterska, läkare och psykolog. Sjuksköterskan samlade in sociala data och mätte funktionsförmåga, tog blodtryck och blodprover. En anhörig eller annan närstående person fick delta i en så kallad anhörigintervju. Läkarundersökningen bestod av en omfattande medicinsk och neurologisk undersökning. Psykologen gjorde bland annat olika minnestester.

Skapare/primärforskare:

Laura Fratiglioni - Karolinska institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Identifierare:

SND-ID: EXT 0209

Syfte:

Att identifiera riskfaktorer för olika sjukdomar har varit ett av de främsta målen med Kungsholmsprojektet. Ett annat har varit att hitta faktorer som leder till ett bra åldrande.

Beskrivning:

Kungsholmsprojektet bedrevs mellan åren 1987 och 2000. Det var en befolkningsstudie om åldrandet med omkring 2 500 medverkande personer. Projektet, som drevs av Äldrecentrum i samarbete med Karolinska institutet, är nu avslutat men data från Kungsholmsprojektet används fortfarande inom forskningen. De som inbjöds att delta i projektet var personer bosatta i Kungsholmens församling år 1987 och födda 1912 eller tidigare, därav projektnamnet.
Undersökning vart tredje år
Vid varje undersökningstillfälle, fem tillfällen med minst tre års mellanrum, fick deltagarna träffa sjuksköterska, läkare och psykolog. Sjuksköterskan samlade in sociala data och mätte funktionsförmåga, tog blodtryck och blodprover. En anhörig eller annan närstående person fick delta i en så kallad anhörigintervju. Läkarundersökningen bestod av en omfattande medicinsk och neurologisk undersökning. Psykologen gjorde bland annat olika minnestester.

Tidsperiod(er) som undersökts:

1987-10-31 — 2000-12-31

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-10-31 — 2000-12-31

Datainsamlare: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-10-31 — 2000-12-31

Datainsamlare: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Stockholms län

Geografisk beskrivning: Kungsholmen församling i Stockholm

Analysenhet:

Population:

Personer födda 1912 eller tidigare

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Etikprövning:

Stockholm —Dnr: 87:148

Studie kopplad till biobank:

Ja

Publikationer

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Dataset EXT 0209-001

Kungsholmen födda 1912 eller tidigare

Beskrivning:

Vid baslinjeundersökningen, som genomfördes 1987-89, deltog 1810 personer födda 1912 eller tidigare. Dessa följdes sedan upp var tredje år; 1991-93, 1994-96, 1997-98 samt 1999-2000.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1987 — 2000

Antal individer/objekt:

1810

Dataset EXT 0209-002

Kungsholmen födda 1915

Beskrivning:

Vid uppföljningen 1991-93 togs en ny kohort födda 1915 in. Dessa följdes till 2000.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1991 — 2000

Antal individer/objekt:

123

Dataset EXT 0209-003

St Göran födda 1902 eller tidigare

Beskrivning:

Vid uppföljningen 1991-93 togs en ny kohort födda 1902 eller tidigare in. Dessa följdes till 2000.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1991 — 2000

Antal individer/objekt:

323