Kontrastförstärkt ultraljud av carotisplack

SND-ID: EXT 0210

Skapare/primärforskare

Göran Bergström

Beskrivning

Studiens data är insamlade mellan 2009-2013 och består av bilder (in vivo) och dataanalyser av asymptomatiska och symptomatiska karotida aterosklerosplack.
Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Göteborg

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2009 – 2013

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Västra Götalands län

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Åtkomst till data via

Dataset
Kontrastförstärkt ultraljud av carotisplack

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Stillbild

Skapare/primärforskare

Göran Bergström

Tidsperiod(er) som undersökts

2009 – 2013

Publicerad: 2016-11-11
Senast uppdaterad: 2017-06-26