Kontrastförstärkt ultraljud av carotisplack

Skapare/primärforskare

Göran Bergström

Beskrivning

Studiens data är insamlade mellan 2009-2013 och består av bilder (in vivo) och dataanalyser av asymptomatiska och symptomatiska karotida aterosklerosplack.

Skapare/primärforskare

Göran Bergström

Identifierare

SND-ID: EXT 0210

Beskrivning

Studiens data är insamlade mellan 2009-2013 och består av bilder (in vivo) och dataanalyser av asymptomatiska och symptomatiska karotida aterosklerosplack.

Tidsperiod(er) som undersökts

2009 — 2013

Geografisk utbredning

Etikprövning

Göteborg

Kontakt för frågor om data

Ladda ner metadata

Kontrastförstärkt ultraljud av carotisplack

Skapare/primärforskare

Göran Bergström

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Stillbild

Tidsperiod(er) som undersökts

2009 — 2013

Publicerad: 2016-11-11
Senast uppdaterad: 2017-06-26