Kontrastförstärkt ultraljud av carotisplack

Skapare/primärforskare:

Göran Bergström

Beskrivning:

Studiens data är insamlade mellan 2009-2013 och består av bilder (in vivo) och dataanalyser av asymptomatiska och symptomatiska karotida aterosklerosplack.

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för medicin

Skapare/primärforskare:

Göran Bergström

Identifierare:

SND-ID: EXT 0210

Beskrivning:

Studiens data är insamlade mellan 2009-2013 och består av bilder (in vivo) och dataanalyser av asymptomatiska och symptomatiska karotida aterosklerosplack.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2009 — 2013

Geografisk utbredning:

Etikprövning:

Göteborg

Kontakt för frågor om data:

Ola Hjelmgren

Ladda ner metadata:

Kontrastförstärkt ultraljud av carotisplack

Skapare/primärforskare:

Göran Bergström

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Stillbild

Tidsperiod(er) som undersökts:

2009 — 2013

Publicerad: 2016-11-11
Senast uppdaterad: 2017-06-26