Kontrastförstärkt ultraljud av carotisplack

SND-ID: EXT 0210

Skapare/primärforskare

Göran Bergström

Beskrivning

Studiens data är insamlade mellan 2009-2013 och består av bilder (in vivo) och dataanalyser av asymptomatiska och symptomatiska karotida aterosklerosplack.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicin

Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Göteborg

Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2009 – 2013

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Västra Götalands län

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset
Kontrastförstärkt ultraljud av carotisplack

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Stillbild

Skapare/primärforskare

Göran Bergström

Tidsperiod(er) som undersökts

2009 – 2013

Publicerad: 2016-11-11
Senast uppdaterad: 2017-06-26