QoG EQI Data

SND-ID: EXT 0211

Den här studien är en del av samlingen Quality of Government

Skapare/primärforskare

Victor Lapuente Gine - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lewis Dijkstra - European Commission, DG for Regional and Urban Policy, Economic Analysis Unit

Bo Rothstein - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Nicholas Charron - Göteborgs universitet, Quality of Government Institute

Beskrivning

QoG-institutet är ett oberoende forskningsinstitut som tillhör Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Sammanlagt är det ungefär 30 forskare som bedriver internationell forskning om orsaker till och konsekvenserna av korruption och samhällsstyrningens kvalitet.

Forskningen fokuserar på det teoretiska och empiriska problemet hur politiska institutioner av hög kvalitet kan skapas och upprätthållas, samt studerar effekterna av samhällsstyrningens kvalitet på ett antal olika politikområden, som exempelvis hälsa, miljö, socialpolitik och fattigdom.

QoG EU EQI Data är resultatet av en undersökning om korruption och samhällsstyrning på regional nivå inom EU och är en av de mest kompletta kvantitativa studier inom detta område. Studien genomfördes 2010 som en del i EU-kommissionens ”Cohesion Report” som ges ut var tredje år och 2013 som del av ANTICORRP. Alla de 28 länder som 2010 var medlemmar i EU, samt 172 så kallade NUTS 1 och NUTS 2 regioner, ingår i undersökningen 2010. Undersökningen 2013 inkluderade ytterligare två länder (EU-kandidater): Serbien och Turkiet samt ett ant

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Quality of Government Institute

Finansiering

  • Finansiär: Europeiska Unionen
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Regioner i 28 EU-länder och två EU-kandidater

Tidsperiod(er) som undersökts

2009 – 2010

2013 – 2013

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: EU

Lägsta geografiska enhet

Region

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Dataset
The QoG EQI Data (2010 & 2013)

Beskrivning

QoG EU EQI Data är resultatet av en undersökning om korruption och samhällsstyrning på regional nivå inom EU och är en av de mest kompletta kvantitativa studier inom detta område. Studien genomfördes 2010 som en del i EU-kommissionens ”Cohesion Report” som ges ut var tredje år och 2013 som del av ANTICORRP. Alla de 28 länder som 2010 var medlemmar i EU, samt 172 så kallade NUTS 1 och NUTS 2 regioner, ingår i undersökningen 2010. Undersökningen 2013 inkluderade ytterligare två länder (EU-kandidat

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Victor Lapuente Gine - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lewis Dijkstra - European Commission, DG for Regional and Urban Policy, Economic Analysis Unit

Bo Rothstein - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Nicholas Charron - Göteborgs universitet, Quality of Government Institute

Publicerad: 2017-01-13
Senast uppdaterad: 2019-12-16