Generations and Gender Programme (GGP)

Den här studien är en del av samlingen NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Skapare/primärforskare:

Elizabeth Thomson - Stockholms universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

The Generations and Gender Programme (GGP) är en samhällsvetenskaplig forskningsinfrastruktur som tillhandahåller data på mikro- och makronivå som framtagits för att förbättra kunskapsbasen för det samhällsvetenskapliga fältet. Infrastrukturen drivs av flertalet institutioner med tradition inom forskning som berör befolkningsfrågor, familjeförändringar och undersökningsmetodik.

Studien har utförts i två omgångar (wave 1 och wave 2). Hittills har 19 länder genomfört åtminstone en "wave" med i genomsnitt 9.000 respondenter per land. Vad som är unikt med The Generations and Gender Programme är att studien täcker stora delar av i Central- och Östeuropa. Alla respondenterna är i åldern 18-79 år och intervjuas vart 3 år för att förändringar i familjelivet ska kunna registreras. Programmets främsta mål är att tillhandahålla uppgifter som kan bidra till ökad förståelse för demografisk och social utveckling och de bakomliggande faktorer som påverkar utvecklingen, med särskild hänsyn till förhållandet mellan barn och föräldrar (generationer) och mellan partners (genus). Ett brett spektrum av ämnen såso

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Elizabeth Thomson - Stockholms universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: EXT 0212

Syfte:

Generations and Gender Programme syftar till att förbättra förståelsen av demografiska och sociala förändringar och de faktorer som påverkar dem. GGP är i synnerhet viktig för studier av relationer mellan barn och föräldrar (generationer) och mellan par (kön).

Beskrivning:

The Generations and Gender Programme (GGP) är en samhällsvetenskaplig forskningsinfrastruktur som tillhandahåller data på mikro- och makronivå som framtagits för att förbättra kunskapsbasen för det samhällsvetenskapliga fältet. Infrastrukturen drivs av flertalet institutioner med tradition inom forskning som berör befolkningsfrågor, familjeförändringar och undersökningsmetodik.

Studien har utförts i två omgångar (wave 1 och wave 2). Hittills har 19 länder genomfört åtminstone en "wave" med i genomsnitt 9.000 respondenter per land. Vad som är unikt med The Generations and Gender Programme är att studien täcker stora delar av i Central- och Östeuropa. Alla respondenterna är i åldern 18-79 år och intervjuas vart 3 år för att förändringar i familjelivet ska kunna registreras. Programmets främsta mål är att tillhandahålla uppgifter som kan bidra till ökad förståelse för demografisk och social utveckling och de bakomliggande faktorer som påverkar utvecklingen, med särskild hänsyn till förhållandet mellan barn och föräldrar (generationer) och mellan partners (genus). Ett brett spektrum av ämnen såso

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

2001 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Georgien, Japan, Ungern, Österrike, Tjeckien, Tyskland, Litauen, Estland, Norge, Bulgarien, Italien, Belgien, Frankrike, Nederländerna, Rumänien, Ryssland, Polen, Australien

Geografisk beskrivning: Wave 1 utfördes i 19 länder. Wave 2 utfördes i 12 länder.

Lägsta geografiska enhet:

Land

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 18-79 år och bosatta i någon av de 19 länder som ingår i urvalet

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Urvalet stratifierades proportionellt utefter respondenternas kön, ålder och om de bodde i en storstad eller på landsbygden.

Citeringskrav:

Generations and Gender Programme (year). Generations and Gender Contextual Database. Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (distributor).

Publikationer

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).