Generations and Gender Programme (GGP)

Den här studien är en del av samlingen NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Skapare/primärforskare:

Elizabeth Thomson - Stockholms universitet, Sociologiska institutionen

Gunnar Andersson - Stockholms universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

The Generations and Gender Programme (GGP) är en samhällsvetenskaplig forskningsinfrastruktur som tillhandahåller data på mikro- och makronivå som framtagits för att förbättra kunskapsbasen för det samhällsvetenskapliga fältet. Infrastrukturen drivs av flertalet institutioner med tradition inom forskning som berör befolkningsfrågor, familjeförändringar och undersökningsmetodik.

Studien har utförts i två omgångar (wave 1 och wave 2). Hittills har 19 länder genomfört åtminstone en "wave" med i genomsnitt 9.000 respondenter per land. Vad som är unikt med The Generations and Gender Programme är att studien täcker stora delar av i Central- och Östeuropa. Alla respondenterna är i åldern 18-79 år och intervjuas vart 3 år för att förändringar i familjelivet ska kunna registreras. Programmets främsta mål är att tillhandahålla uppgifter som kan bidra till ökad förståelse för demografisk och social utveckling och de bakomliggande faktorer som påverkar utvecklingen, med särskild hänsyn till förhållandet mellan barn och föräldrar (generationer) och mellan partners (genus). Ett brett spektrum av ämnen såso

... Visa mer..

Ämnesområde:

Ansvarig institution/enhet:

Stockholms universitet

Skapare/primärforskare:

Elizabeth Thomson - Stockholms universitet, Sociologiska institutionen

Gunnar Andersson - Stockholms universitet, Sociologiska institutionen

Medverkande:

Förenta Nationerna, United Nations Economic Commission for Europe

Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute

Identifierare:

SND-ID: EXT 0212

Beskrivning:

The Generations and Gender Programme (GGP) är en samhällsvetenskaplig forskningsinfrastruktur som tillhandahåller data på mikro- och makronivå som framtagits för att förbättra kunskapsbasen för det samhällsvetenskapliga fältet. Infrastrukturen drivs av flertalet institutioner med tradition inom forskning som berör befolkningsfrågor, familjeförändringar och undersökningsmetodik.

Studien har utförts i två omgångar (wave 1 och wave 2). Hittills har 19 länder genomfört åtminstone en "wave" med i genomsnitt 9.000 respondenter per land. Vad som är unikt med The Generations and Gender Programme är att studien täcker stora delar av i Central- och Östeuropa. Alla respondenterna är i åldern 18-79 år och intervjuas vart 3 år för att förändringar i familjelivet ska kunna registreras. Programmets främsta mål är att tillhandahålla uppgifter som kan bidra till ökad förståelse för demografisk och social utveckling och de bakomliggande faktorer som påverkar utvecklingen, med särskild hänsyn till förhållandet mellan barn och föräldrar (generationer) och mellan partners (genus). Ett brett spektrum av ämnen såso

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

2001 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Georgien, Japan, Ungern, Österrike, Tjeckien, Tyskland, Litauen, Estland, Norge, Bulgarien, Italien, Belgien, Frankrike, Nederländerna, Rumänien, Ryssland, Polen, Australien

Geografisk beskrivning: Wave 1 utfördes i 19 länder. Wave 2 utfördes i 12 länder.

Lägsta geografiska enhet:

Land

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 18-79 år och bosatta i någon av de 19 länder som ingår i urvalet

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Ämnesområde:

Publikationer

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Generations and Gender Survey Sweden Wave 1

Skapare/primärforskare:

Elizabeth Thomson - Stockholms universitet, Sociologiska institutionen

Gunnar Andersson - Stockholms universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

Den svenska Generations and Gender Survey (GGS) kommer att utgöra en viktig komponent i en internationell datainfrastruktur, the Generations and Gender Programme (GGP), organiserad av the Population Activities Unit of the United Nations Economic Commission of Europe (UNECE). Programmet består av en panelstudie i tre surveyomgångar (GGS) samt en därtill hörande databas med kontextuella uppgifter.

Parallell titel är Svenska familjer i tiden.

En central del av GGS rör beslutsprocesser i olika st

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-04 — 2013-04

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-04 — 2013-04

Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt:

9688

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

53,8%

Publicerad: 2017-04-10
Senast uppdaterad: 2020-05-05