Generations and Gender Programme (GGP)

SND-ID: EXT 0212

Skapare/primärforskare

Elizabeth Thomson - Stockholms universitet, Sociologiska institutionen

Gunnar Andersson - Stockholms universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

The Generations and Gender Programme (GGP) är en samhällsvetenskaplig forskningsinfrastruktur som tillhandahåller data på mikro- och makronivå som framtagits för att förbättra kunskapsbasen för det samhällsvetenskapliga fältet. Infrastrukturen drivs av flertalet institutioner med tradition inom forskning som berör befolkningsfrågor, familjeförändringar och undersökningsmetodik.

Studien har utförts i två omgångar (wave 1 och wave 2). Hittills har 19 länder genomfört åtminstone en "wave" med i genomsnitt 9.000 respondenter per land. Vad som är unikt med The Generations and Gender Programme är att studien täcker stora delar av i Central- och Östeuropa. Alla respondenterna är i åldern 18-79 år och intervjuas vart 3 år för att förändringar i familjelivet ska kunna registreras. Programmets främsta mål är att tillhandahålla uppgifter som kan bidra till ökad förståelse för demografisk och social utveckling och de bakomliggande faktorer som påverkar utvecklingen, med särskild hänsyn till förhållandet mellan barn och föräldrar (generationer) och mellan partners (genus). Ett brett spektrum av ämnen såso

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Jönköping University

Medverkande

Förenta Nationerna, United Nations Economic Commission for Europe

Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-79 år och bosatta i någon av de 19 länder som ingår i urvalet

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet stratifierades proportionellt utefter respondenternas kön, ålder och om de bodde i en storstad eller på landsbygden.

Tidsperiod(er) som undersökts

2001 – pågående

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Australien, Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrike, Georgien, Italien, Japan, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Ryssland, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike

Geografisk beskrivning: Wave 1 utfördes i 19 länder. Wave 2 utfördes i 12 länder.

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Dataset
Generations and Gender Survey Sweden Wave 1

Beskrivning

Den svenska Generations and Gender Survey (GGS) kommer att utgöra en viktig komponent i en internationell datainfrastruktur, the Generations and Gender Programme (GGP), organiserad av the Population Activities Unit of the United Nations Economic Commission of Europe (UNECE). Programmet består av en panelstudie i tre surveyomgångar (GGS) samt en därtill hörande databas med kontextuella uppgifter.

Parallell titel är Svenska familjer i tiden.

En central del av GGS rör beslutsprocesser i olika st

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Elizabeth Thomson - Stockholms universitet, Sociologiska institutionen

Gunnar Andersson - Stockholms universitet, Sociologiska institutionen

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-04–2013-04
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-04–2013-04
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

9688

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

53.8%

Publicerad: 2017-04-10
Senast uppdaterad: 2022-03-10