Internationella förhandlingsbarometern

SND-ID: EXT 0213

Skapare/primärforskare

Björn-Ola Linnér - Linköpings universitet, Institutionen för tema

Beskrivning

Internationella förhandlingsbarometern (The International Negotiations Survey) är ett forskningsprogram med syfte att öka tvärvetenskaplig kunskap med hjälp av enkätdata som samlas in under internationella förhandlingar.

Forskarlaget har genomfört studier på enkätdata sedan 2007. Databasen innehåller nu cirka 9000 svar från delegater under FN:s klimatkonferenser (UNFCCC). Bland de svarande ingår också deltagare vid konferensernas sidoevenemang och arrangörer till sidoevenemangen. Enkätundersökningen, som genomförs i samförstånd med UNFCCC-sekretariatet, har pågått sedan klimatförhandlingarna på Bali 2007.

Undersökningen mäter individuella preferenser inom de olika ämnesområden som tas upp vid förhandlingarna, såsom icke-statliga aktörers roll, ledarskap, effektiviteten hos olika lösningar för att ta itu med klimatförändringarna, principer för hur åtaganden ska delas och åtgärder framtagna av Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA) för utvecklingsländer. Enkäten innehåller både ett antal frågor som återkommer vid varje undersökningstillfälle, samt frågor som varierar från år till år.

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Linköpings universitet

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Deltagare vid FN:s klimatkonferenser

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: kvoturval

Tidsperiod(er) som undersökts

2007 – pågående

Geografisk täckning
Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2017-01-31
Senast uppdaterad: 2021-04-12