Internationella förhandlingsbarometern

Skapare/primärforskare:

Björn-Ola Linnér - Linköpings universitet, Institutionen för tema

Beskrivning:

Internationella förhandlingsbarometern (The International Negotiations Survey) är ett forskningsprogram med syfte att öka tvärvetenskaplig kunskap med hjälp av enkätdata som samlas in under internationella förhandlingar.

Forskarlaget har genomfört studier på enkätdata sedan 2007. Databasen innehåller nu cirka 9000 svar från delegater under FN:s klimatkonferenser (UNFCCC). Bland de svarande ingår också deltagare vid konferensernas sidoevenemang och arrangörer till sidoevenemangen. Enkätundersökningen, som genomförs i samförstånd med UNFCCC-sekretariatet, har pågått sedan klimatförhandlingarna på Bali 2007.

Undersökningen mäter individuella preferenser inom de olika ämnesområden som tas upp vid förhandlingarna, såsom icke-statliga aktörers roll, ledarskap, effektiviteten hos olika lösningar för att ta itu med klimatförändringarna, principer för hur åtaganden ska delas och åtgärder framtagna av Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA) för utvecklingsländer. Enkäten innehåller både ett antal frågor som återkommer vid varje undersökningstillfälle, samt frågor som varierar från år till år.

... Visa mer..

Ämnesområde:

Klimatforskning, Miljövetenskap, Naturgeografi, Ekologi, Miljö- och naturvårdsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
NATUR OCH MILJÖ, miljö och naturvård, energi och naturresurser, växter och djur, naturlandskap, internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Ansvarig institution/enhet:

Linköpings universitet

Skapare/primärforskare:

Björn-Ola Linnér - Linköpings universitet, Institutionen för tema

Identifierare:

SND-ID: EXT 0213

Beskrivning:

Internationella förhandlingsbarometern (The International Negotiations Survey) är ett forskningsprogram med syfte att öka tvärvetenskaplig kunskap med hjälp av enkätdata som samlas in under internationella förhandlingar.

Forskarlaget har genomfört studier på enkätdata sedan 2007. Databasen innehåller nu cirka 9000 svar från delegater under FN:s klimatkonferenser (UNFCCC). Bland de svarande ingår också deltagare vid konferensernas sidoevenemang och arrangörer till sidoevenemangen. Enkätundersökningen, som genomförs i samförstånd med UNFCCC-sekretariatet, har pågått sedan klimatförhandlingarna på Bali 2007.

Undersökningen mäter individuella preferenser inom de olika ämnesområden som tas upp vid förhandlingarna, såsom icke-statliga aktörers roll, ledarskap, effektiviteten hos olika lösningar för att ta itu med klimatförändringarna, principer för hur åtaganden ska delas och åtgärder framtagna av Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA) för utvecklingsländer. Enkäten innehåller både ett antal frågor som återkommer vid varje undersökningstillfälle, samt frågor som varierar från år till år.

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

2007 — pågående

Analysenhet:

Population:

Deltagare vid FN:s klimatkonferenser

Urvalsmetod:

Icke-sannolikhetsurval: kvoturval

Finansiering:

Vetenskapsrådet

Ämnesområde:

Klimatforskning, Miljövetenskap, Naturgeografi, Ekologi, Miljö- och naturvårdsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
NATUR OCH MILJÖ, miljö och naturvård, energi och naturresurser, växter och djur, naturlandskap, internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)

Kontakt för frågor om data:

Björn-Ola Linnér

Ladda ner metadata:

Publikationer

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2017-01-31
Senast uppdaterad: 2017-10-09