STODS: the Swedish Twin project Of Disability pension and Sickness absence

SND-ID: EXT 0214

Den här studien är en del av samlingen REWHARD - RElations, Work and Health across the life-course - A Research Data infrastructure

Skapare/primärforskare

Pia Svedberg - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Jurgita Narusyte - Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Beskrivning

STODS startade 2008 med syfte att studera riskfaktorer för att bli, respektive konsekvenser av att vara, sjukskriven, i sjuk- eller aktivitetsersättning. Särskilt fokus är på rörelseorganens sjukdomar och psykiska diagnoser, vilka står för ca 70 % av sjukskrivningarna. Genom att kombinera forskningsmetodik om tvillingar med sjukfrånvaroforskning ges en unik möjlighet att kontrollera för och att undersöka ärftliga faktorers betydelse för sjukskrivning, sjuk- eller aktivitetsersättning, liksom konsekvenser av detta, kunskap som ofta efterfrågas inom sjukfrånvaroforskningen.

Flera olika delstudier har genomförts, andra pågår. Projektet samarbetar sedan flera år med forskargrupper i Helsingfors och Oslo som bedriver liknande studier. Sedan 2012 har ett nordiskt nätverk etablerats (NorTwinDiSa), kring sjukfrånvarostudier baserade på de nordiska tvillingkohorterna, där även Danmark ingår.

Syfte:

I projektet STODS är syftet att få ökad och mer detaljerad kunskap om riskfaktorer för att bli sjukskriven eller för att få sjuk- eller aktivitetsersättning, samt om eventuella konsekvenser av att vara s

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Karolinska Institutet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för klinisk neurovetenskap

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Ja

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Tvillingar födda i Sverige mellan 1925-1990

Tidsperiod(er) som undersökts

2008 – pågående

Geografisk täckning
Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2018-04-05