Stockholms Diabetes Preventiva Program (SDPP)

SND-ID: EXT 0259

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Anton Lager - Stockholms läns landsting, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Beskrivning

Stockholms diabetespreventiva program började med en befolkningsbaserad baslinje undersökning av 3 128 män år 1992 till 1994 och 4 821 kvinnor år 1996 till 1998 (35–56 år gamla) i fem kommuner i Stockholms län (Värmdö, Upplands Väsby, Sigtuna, Tyresö och Upplands-Bro). En uppföljning genomfördes av 76,2 procent av männen och 69,1 procent av kvinnorna ca tio år senare. År 2014, 20 år efter baslinjeundersökningen påbörjades den andra uppföljningen där alla som deltog i baslinjen bjöds in. Projektet består av en diabetesscreening och en omfattande enkät. Dessutom tas blodprover för framtida analyser till en biobank. Studien är anpassad för att kunna studera ärftlighet och därför ingår alla med minst en förstagradssläkting eller två andragradssläkting med diabetes. Även de som helt saknar diabetes i familjen är översamplade.

Syfte:

Syftet med Stockholms Diabetes Preventiva Program (SDPP) är att studera betydelsen av ärftliga, individuella och miljöbetingade bestämningsfaktorer för nedsatt glukostolerans, diabetes och relaterad sjuklighet så som övervikt/fetma och högt blodtryck samt konsekven

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms läns landsting

Ansvarig institution/enhet

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Stockholm

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Sannolikhetsurval
Icke-sannolikhetsurval
För detaljerad beskrivning se Tekniska rapporten av 20-årsuppföljningen av Stockholm Diabetespreventiva Program eller kontakta "Contact for data": http://dok.slso.sll.se/CES/FHG/Folkhalsoarbete/Rapporter/SDPP-Rapport-2016.9.pdf

Tidsperiod(er) som undersökts

1992 – 1998

2003 – 2006

2014 – pågående

Studie kopplad till biobank

Ja

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Stockholms län

Geografisk beskrivning: Värmdö, Upplands Väsby, Sigtuna, Tyresö, Upplands-Bro

Publikationer

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset 1
Stockholms Diabetes Preventiva Program (SDPP): Baslinjeundersökning

Beskrivning

Stockholms diabetespreventiva program började med en befolkningsbaserad baslinje undersökning av 3 128 män år 1992 till 1994 och 4 821 kvinnor år 1996 till 1998 (35–56 år gamla) i fem kommuner i Stockholms län (Värmdö, Upplands Väsby, Sigtuna, Tyresö och Upplands-Bro).

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anton Lager - Stockholms läns landsting, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Tidsperiod(er) som undersökts

1992 – 1998

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992–1998
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992–1998
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Dataset 2
Stockholms Diabetes Preventiva Program (SDPP): Uppföljning år 2003-2006

Beskrivning

En uppföljning genomfördes av 76,2 procent av männen och 69,1 procent av kvinnorna ca tio år senare.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anton Lager - Stockholms läns landsting, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Tidsperiod(er) som undersökts

2003 – 2006

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003–2006
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003–2006
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Dataset 3
Stockholms Diabetes Preventiva Program (SDPP): Uppföljning år 2014-2017

Beskrivning

År 2014, 20 år efter baslinjeundersökningen påbörjades den andra uppföljningen där alla som deltog i baslinjen bjöds in.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anton Lager - Stockholms läns landsting, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Tidsperiod(er) som undersökts

2014 – pågående

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014–pågående
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014–pågående
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2017-02-21