Stockholms Diabetes Preventiva Program (SDPP)

Primärforskare:

Anton Lager - Stockholms läns landsting, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Sammanfattning:

Stockholms diabetespreventiva program började med en befolkningsbaserad baslinje undersökning av 3 128 män år 1992 till 1994 och 4 821 kvinnor år 1996 till 1998 (35–56 år gamla) i fem kommuner i Stockholms län (Värmdö, Upplands Väsby, Sigtuna, Tyresö och Upplands-Bro). En uppföljning genomfördes av 76,2 procent av männen och 69,1 procent av kvinnorna ca tio år senare. År 2014, 20 år efter baslinjeundersökningen påbörjades den andra uppföljningen där alla som deltog i baslinjen bjöds in. Projektet består av en diabetesscreening och en omfattande enkät. Dessutom tas blodprover för framtida analyser till en biobank. Studien är anpassad för att kunna studera ärftlighet och därför ingår alla med minst en förstagradssläkting eller två andragradssläkting med diabetes. Även de som helt saknar diabetes i familjen är översamplade.

Kontakt:

Peter Guban

Studienummer:

Primärforskare:

Anton Lager - Stockholms läns landsting, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Syfte:

Syftet med Stockholms Diabetes Preventiva Program (SDPP) är att studera betydelsen av ärftliga, individuella och miljöbetingade bestämningsfaktorer för nedsatt glukostolerans, diabetes och relaterad sjuklighet så som övervikt/fetma och högt blodtryck samt konsekvenser.

Sammanfattning:

Stockholms diabetespreventiva program började med en befolkningsbaserad baslinje undersökning av 3 128 män år 1992 till 1994 och 4 821 kvinnor år 1996 till 1998 (35–56 år gamla) i fem kommuner i Stockholms län (Värmdö, Upplands Väsby, Sigtuna, Tyresö och Upplands-Bro). En uppföljning genomfördes av 76,2 procent av männen och 69,1 procent av kvinnorna ca tio år senare. År 2014, 20 år efter baslinjeundersökningen påbörjades den andra uppföljningen där alla som deltog i baslinjen bjöds in. Projektet består av en diabetesscreening och en omfattande enkät. Dessutom tas blodprover för framtida analyser till en biobank. Studien är anpassad för att kunna studera ärftlighet och därför ingår alla med minst en förstagradssläkting eller två andragradssläkting med diabetes. Även de som helt saknar diabetes i familjen är översamplade.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014 — pågående

1992 — 1998

2003 — 2006

Insamlingshändelser:

1992 — 1998 (Mätningar och tester)
1992 — 1998 (Självadministrerat frågeformulär)
2003 — 2006 (Mätningar och tester)
2003 — 2006 (Självadministrerat frågeformulär)
2014 (Mätningar och tester)
2014 (Självadministrerat frågeformulär)

Geografisk beskrivning:

Värmdö, Upplands Väsby, Sigtuna, Tyresö, Upplands-Bro

Analysenhet:

Tidsdimension/Studiedesign:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval
Icke-sannolikhetsurval
Hela populationen/total räkning
För detaljerad beskrivning se Tekniska rapporten av 20-årsuppföljningen av Stockholm Diabetespreventiva Program eller kontakta "Contact for data": http://dok.slso.sll.se/CES/FHG/Folkhalsoarbete/Rapporter/SDPP-Rapport-2016.9.pdf

Etikprövningsnämnd:

Stockholm

Biobank:

Biobank finns kopplad till studien

Dataset EXT 0259-001

Stockholms Diabetes Preventiva Program (SDPP): Baslinjeundersökning

Beskrivning:

Stockholms diabetespreventiva program började med en befolkningsbaserad baslinje undersökning av 3 128 män år 1992 till 1994 och 4 821 kvinnor år 1996 till 1998 (35–56 år gamla) i fem kommuner i Stockholms län (Värmdö, Upplands Väsby, Sigtuna, Tyresö och Upplands-Bro).

Insamlingshändelser:

1992 - 1998 (Mätningar och tester)

1992 - 1998 (Självadministrerat frågeformulär)

Tidsperiod(er) som undersökts:

1992 — 1998

Dataset EXT 0259-002

Stockholms Diabetes Preventiva Program (SDPP): Uppföljning år 2003-2006

Beskrivning:

En uppföljning genomfördes av 76,2 procent av männen och 69,1 procent av kvinnorna ca tio år senare.

Insamlingshändelser:

2003 - 2006 (Mätningar och tester)

2003 - 2006 (Självadministrerat frågeformulär)

Tidsperiod(er) som undersökts:

2003 — 2006

Dataset EXT 0259-003

Stockholms Diabetes Preventiva Program (SDPP): Uppföljning år 2014-2017

Beskrivning:

År 2014, 20 år efter baslinjeundersökningen påbörjades den andra uppföljningen där alla som deltog i baslinjen bjöds in.

Insamlingshändelser:

2014 — pågående (Mätningar och tester)

2014 — pågående (Självadministrerat frågeformulär)

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014 — pågående