Stockholms Diabetes Preventiva Program (SDPP)

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Anton Lager - Stockholms läns landsting, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Beskrivning

Stockholms diabetespreventiva program började med en befolkningsbaserad baslinje undersökning av 3 128 män år 1992 till 1994 och 4 821 kvinnor år 1996 till 1998 (35–56 år gamla) i fem kommuner i Stockholms län (Värmdö, Upplands Väsby, Sigtuna, Tyresö och Upplands-Bro). En uppföljning genomfördes av 76,2 procent av männen och 69,1 procent av kvinnorna ca tio år senare. År 2014, 20 år efter baslinjeundersökningen påbörjades den andra uppföljningen där alla som deltog i baslinjen bjöds in. Projektet består av en diabetesscreening och en omfattande enkät. Dessutom tas blodprover för framtida analyser till en biobank. Studien är anpassad för att kunna studera ärftlighet och därför ingår alla med minst en förstagradssläkting eller två andragradssläkting med diabetes. Även de som helt saknar diabetes i familjen är översamplade.

Syfte:

Syftet med Stockholms Diabetes Preventiva Program (SDPP) är att studera betydelsen av ärftliga, individuella och miljöbetingade bestämningsfaktorer för nedsatt glukostolerans, diabetes och relaterad sjuklighet så som övervikt/fetma och högt blodtryck samt konsekven

... Visa mer..

Ämnesområde

HÄLSA, Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Anton Lager - Stockholms läns landsting, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Identifierare

SND-ID: EXT 0259

Beskrivning

Stockholms diabetespreventiva program började med en befolkningsbaserad baslinje undersökning av 3 128 män år 1992 till 1994 och 4 821 kvinnor år 1996 till 1998 (35–56 år gamla) i fem kommuner i Stockholms län (Värmdö, Upplands Väsby, Sigtuna, Tyresö och Upplands-Bro). En uppföljning genomfördes av 76,2 procent av männen och 69,1 procent av kvinnorna ca tio år senare. År 2014, 20 år efter baslinjeundersökningen påbörjades den andra uppföljningen där alla som deltog i baslinjen bjöds in. Projektet består av en diabetesscreening och en omfattande enkät. Dessutom tas blodprover för framtida analyser till en biobank. Studien är anpassad för att kunna studera ärftlighet och därför ingår alla med minst en förstagradssläkting eller två andragradssläkting med diabetes. Även de som helt saknar diabetes i familjen är översamplade.

Syfte:

Syftet med Stockholms Diabetes Preventiva Program (SDPP) är att studera betydelsen av ärftliga, individuella och miljöbetingade bestämningsfaktorer för nedsatt glukostolerans, diabetes och relaterad sjuklighet så som övervikt/fetma och högt blodtryck samt konsekven

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

1992 — 1998

2003 — 2006

2014 — pågående

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Stockholms län

Geografisk beskrivning: Värmdö, Upplands Väsby, Sigtuna, Tyresö, Upplands-Bro

Analysenhet

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Sannolikhetsurval
Icke-sannolikhetsurval
För detaljerad beskrivning se Tekniska rapporten av 20-årsuppföljningen av Stockholm Diabetespreventiva Program eller kontakta "Contact for data": http://dok.slso.sll.se/CES/FHG/Folkhalsoarbete/Rapporter/SDPP-Rapport-2016.9.pdf

Etikprövning

Stockholm

Studie kopplad till biobank

Ja

Ämnesområde

HÄLSA, Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd (CESSDA Topic Classification)
Medicin och hälsovetenskap, Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kontakt för frågor om data

Ladda ner metadata

Dataset 1

Stockholms Diabetes Preventiva Program (SDPP): Baslinjeundersökning

Skapare/primärforskare

Anton Lager - Stockholms läns landsting, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Beskrivning

Stockholms diabetespreventiva program började med en befolkningsbaserad baslinje undersökning av 3 128 män år 1992 till 1994 och 4 821 kvinnor år 1996 till 1998 (35–56 år gamla) i fem kommuner i Stockholms län (Värmdö, Upplands Väsby, Sigtuna, Tyresö och Upplands-Bro).

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992 — 1998

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992 — 1998

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

1992 — 1998

Dataset 2

Stockholms Diabetes Preventiva Program (SDPP): Uppföljning år 2003-2006

Skapare/primärforskare

Anton Lager - Stockholms läns landsting, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Beskrivning

En uppföljning genomfördes av 76,2 procent av männen och 69,1 procent av kvinnorna ca tio år senare.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003 — 2006

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003 — 2006

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

2003 — 2006

Dataset 3

Stockholms Diabetes Preventiva Program (SDPP): Uppföljning år 2014-2017

Skapare/primärforskare

Anton Lager - Stockholms läns landsting, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Beskrivning

År 2014, 20 år efter baslinjeundersökningen påbörjades den andra uppföljningen där alla som deltog i baslinjen bjöds in.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

2014 — pågående

Publicerad: 2017-02-21