Y2K − Ungdom mot år 2000

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Johan Sundström - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper orcid

Beskrivning

I studien ingår 411 ungdomar födda 1978 eller 1979 i två socioekonomiskt olika städer. Insamling av materialet har skett vid tre tillfällen för vardera ungdom, vid 15, 17 resp 20 års ålder. 103 pojkar och 106 flickor i Uppsala, samt 90 pojkar och 112 flickor i Trollhättan deltog i studien.
I del 1 av den longitudinella studien undersöktes ungdomarna vid 15, 17 och 20.5-års ålder. Livsstilsfaktorer såsom matvanor, fysisk aktivitet, rök- och alkoholvanor under ungdomsåren studerades för att sedan se om dessa har samband med ohälsa i vuxen ålder, t ex hjärtkärlsjukdom, övervikt, benskörhet, diabetes och cancersjukdomar. Tanken är att även analysera om skillnader i ungdomars socioekonomiska bakgrund samvarierar med livsstilsfaktorer, hälsa och sjukdomsutveckling i vuxen ålder.

Serum och i vissa fall helblod från 15, 17 och 20,5 års ålder finns lagrat i Uppsala Biobank, utöver mätdata och enkätsvar.

Det finns nu möjligheter att fortsätta med del 2 av studien, eftersom ungdomarna är över 35 år gamla.

Syfte:

Prospektiva studier av ungdomars hälsa, kostvanor och fysiska aktivitet och dess betydels

... Visa mer..

Skapare/primärforskare

Johan Sundström - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper orcid

Identifierare

SND-ID: EXT 0265

Beskrivning

I studien ingår 411 ungdomar födda 1978 eller 1979 i två socioekonomiskt olika städer. Insamling av materialet har skett vid tre tillfällen för vardera ungdom, vid 15, 17 resp 20 års ålder. 103 pojkar och 106 flickor i Uppsala, samt 90 pojkar och 112 flickor i Trollhättan deltog i studien.
I del 1 av den longitudinella studien undersöktes ungdomarna vid 15, 17 och 20.5-års ålder. Livsstilsfaktorer såsom matvanor, fysisk aktivitet, rök- och alkoholvanor under ungdomsåren studerades för att sedan se om dessa har samband med ohälsa i vuxen ålder, t ex hjärtkärlsjukdom, övervikt, benskörhet, diabetes och cancersjukdomar. Tanken är att även analysera om skillnader i ungdomars socioekonomiska bakgrund samvarierar med livsstilsfaktorer, hälsa och sjukdomsutveckling i vuxen ålder.

Serum och i vissa fall helblod från 15, 17 och 20,5 års ålder finns lagrat i Uppsala Biobank, utöver mätdata och enkätsvar.

Det finns nu möjligheter att fortsätta med del 2 av studien, eftersom ungdomarna är över 35 år gamla.

Syfte:

Prospektiva studier av ungdomars hälsa, kostvanor och fysiska aktivitet och dess betydels

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

1993 — 1999

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Uppsala län, Västra Götalands län

Geografisk beskrivning: Materialet samlades in i Uppsala och i Trollhättan

Analysenhet

Population

Ungdomar födda 1978 eller 1979 i Uppsala och Trollhättan

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval

Studie kopplad till biobank

Ja

Finansiering

Finansiär: Livsmedelsverket

Finansiär: Stiftelsen Lantbruksforskning

Finansiär: Forskningsrådsnämnden

Kontakt för frågor om data

Ladda ner metadata

Publikationer

Samuelson G et al. Food habits and energy and nutrient intake in Swedish adolescents approaching the year 2000. Acta Paediatr Suppl. 1996 Sep;415:1-19.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

Insamling av data och prover från 15-åringarna

Skapare/primärforskare

Johan Sundström - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper orcid

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993 — 1994

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993 — 1994

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

1993 — 1994

Antal individer/objekt

411

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

73

Dataset 2

Insamling av data och prover från 17-åringarna

Skapare/primärforskare

Johan Sundström - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper orcid

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995 — 1996

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995 — 1996

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

1995 — 1996

Dataset 3

Insamling av data och prover från 20-åringarna

Skapare/primärforskare

Johan Sundström - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper orcid

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998 — 1999

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998 — 1999

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts

1998 — 1999

Publicerad: 2017-02-27
Senast uppdaterad: 2017-03-07