Y2K − Ungdom mot år 2000

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Den här databeskrivningen är automatiskt överförd från Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper till SND:s forskningsdatakatalog. Därför kan nivån på dokumentationen av data skilja sig från andra databeskrivningar i katalogen.

Skapare/primärforskare:

Johan Sundström - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper orcid

Beskrivning:

I studien ingår 411 ungdomar födda 1978 eller 1979 i två socioekonomiskt olika städer. Insamling av materialet har skett vid tre tillfällen för vardera ungdom, vid 15, 17 resp 20 års ålder. 103 pojkar och 106 flickor i Uppsala, samt 90 pojkar och 112 flickor i Trollhättan deltog i studien.
I del 1 av den longitudinella studien undersöktes ungdomarna vid 15, 17 och 20.5-års ålder. Livsstilsfaktorer såsom matvanor, fysisk aktivitet, rök- och alkoholvanor under ungdomsåren studerades för att sedan se om dessa har samband med ohälsa i vuxen ålder, t ex hjärtkärlsjukdom, övervikt, benskörhet, diabetes och cancersjukdomar. Tanken är att även analysera om skillnader i ungdomars socioekonomiska bakgrund samvarierar med livsstilsfaktorer, hälsa och sjukdomsutveckling i vuxen ålder.

Serum och i vissa fall helblod från 15, 17 och 20,5 års ålder finns lagrat i Uppsala Biobank, utöver mätdata och enkätsvar.

Det finns nu möjligheter att fortsätta med del 2 av studien, eftersom ungdomarna är över 35 år gamla.

Syfte:

Prospektiva studier av ungdomars hälsa, kostvanor och fysiska aktivitet och dess betydels

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Skapare/primärforskare:

Johan Sundström - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper orcid

Identifierare:

SND-ID: EXT 0265

Beskrivning:

I studien ingår 411 ungdomar födda 1978 eller 1979 i två socioekonomiskt olika städer. Insamling av materialet har skett vid tre tillfällen för vardera ungdom, vid 15, 17 resp 20 års ålder. 103 pojkar och 106 flickor i Uppsala, samt 90 pojkar och 112 flickor i Trollhättan deltog i studien.
I del 1 av den longitudinella studien undersöktes ungdomarna vid 15, 17 och 20.5-års ålder. Livsstilsfaktorer såsom matvanor, fysisk aktivitet, rök- och alkoholvanor under ungdomsåren studerades för att sedan se om dessa har samband med ohälsa i vuxen ålder, t ex hjärtkärlsjukdom, övervikt, benskörhet, diabetes och cancersjukdomar. Tanken är att även analysera om skillnader i ungdomars socioekonomiska bakgrund samvarierar med livsstilsfaktorer, hälsa och sjukdomsutveckling i vuxen ålder.

Serum och i vissa fall helblod från 15, 17 och 20,5 års ålder finns lagrat i Uppsala Biobank, utöver mätdata och enkätsvar.

Det finns nu möjligheter att fortsätta med del 2 av studien, eftersom ungdomarna är över 35 år gamla.

Syfte:

Prospektiva studier av ungdomars hälsa, kostvanor och fysiska aktivitet och dess betydels

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1993 — 1999

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Uppsala län, Västra Götalands län

Geografisk beskrivning: Materialet samlades in i Uppsala och i Trollhättan

Analysenhet:

Population:

Ungdomar födda 1978 eller 1979 i Uppsala och Trollhättan

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval

Studie kopplad till biobank:

Ja

Finansiering:

Livsmedelsverket

Stiftelsen Lantbruksforskning

Forskningsrådsnämnden

Kontakt för frågor om data:

Johan Sundström

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Samuelson G et al. Food habits and energy and nutrient intake in Swedish adolescents approaching the year 2000. Acta Paediatr Suppl. 1996 Sep;415:1-19.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Dataset 1

Insamling av data och prover från 15-åringarna

Skapare/primärforskare:

Johan Sundström - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper orcid

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993 — 1994

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993 — 1994

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1993 — 1994

Antal individer/objekt:

411

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

73%

Dataset 2

Insamling av data och prover från 17-åringarna

Skapare/primärforskare:

Johan Sundström - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper orcid

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995 — 1996

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995 — 1996

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1995 — 1996

Dataset 3

Insamling av data och prover från 20-åringarna

Skapare/primärforskare:

Johan Sundström - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper orcid

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998 — 1999

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998 — 1999

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1998 — 1999

Publicerad: 2017-02-27