Y2K − Ungdom mot år 2000

SND-ID: EXT 0265

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Johan Sundström - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper orcid

Beskrivning

I studien ingår 411 ungdomar födda 1978 eller 1979 i två socioekonomiskt olika städer. Insamling av materialet har skett vid tre tillfällen för vardera ungdom, vid 15, 17 resp 20 års ålder. 103 pojkar och 106 flickor i Uppsala, samt 90 pojkar och 112 flickor i Trollhättan deltog i studien.
I del 1 av den longitudinella studien undersöktes ungdomarna vid 15, 17 och 20.5-års ålder. Livsstilsfaktorer såsom matvanor, fysisk aktivitet, rök- och alkoholvanor under ungdomsåren studerades för att sedan se om dessa har samband med ohälsa i vuxen ålder, t ex hjärtkärlsjukdom, övervikt, benskörhet, diabetes och cancersjukdomar. Tanken är att även analysera om skillnader i ungdomars socioekonomiska bakgrund samvarierar med livsstilsfaktorer, hälsa och sjukdomsutveckling i vuxen ålder.

Serum och i vissa fall helblod från 15, 17 och 20,5 års ålder finns lagrat i Uppsala Biobank, utöver mätdata och enkätsvar.

Det finns nu möjligheter att fortsätta med del 2 av studien, eftersom ungdomarna är över 35 år gamla.

Syfte:

Prospektiva studier av ungdomars hälsa, kostvanor och fysiska aktivitet och dess betydels

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för medicinska vetenskaper

Finansiering 1

 • Finansiär: Stiftelsen Lantbruksforskning

Finansiering 2

 • Finansiär: Forskningsrådsnämnden

Finansiering 3

 • Finansiär: Livsmedelsverket
Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Ungdomar födda 1978 eller 1979 i Uppsala och Trollhättan

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval

Tidsperiod(er) som undersökts

1993 – 1999

Studie kopplad till biobank

Ja

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Uppsala län, Västra Götalands län

Geografisk beskrivning: Materialet samlades in i Uppsala och i Trollhättan

Publikationer

Samuelson G et al. Food habits and energy and nutrient intake in Swedish adolescents approaching the year 2000. Acta Paediatr Suppl. 1996 Sep;415:1-19.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset 1
Insamling av data och prover från 15-åringarna

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Johan Sundström - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

1993 – 1994

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993–1994
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993–1994
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

411

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

73%

Dataset 2
Insamling av data och prover från 17-åringarna

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Johan Sundström - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

1995 – 1996

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995–1996
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995–1996
 • Datakälla: Befolkningsgrupp
Dataset 3
Insamling av data och prover från 20-åringarna

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Johan Sundström - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

1998 – 1999

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998–1999
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998–1999
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Kontakt för frågor om data

Publicerad: 2017-02-27
Senast uppdaterad: 2017-03-07