Malmö kvinnors bentäthet

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Kristina Åkesson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Beskrivning

Vid OPRA:s baslinjeundersökning (år 1995-1999) deltog totalt 1 044 kvinnor, vilket motsvarande en svarsfrekvens på 65%. Inskrivningen var fortlöpande under året för att undvika säsongsbias. Vid starten var alla kvinnor 75 år, hade eget boende och var svenska medborgare bosatta i Malmö; inga uteslutningskriterier tillämpades. Ytterligare undersökningar utfördes efter 5- och 10 år.

Undersökningarna innefattade mätning av bentäthet (BMD) och kroppssammansättning, antropometriska mått och isokinetisk dynamometri (Biodex). Frågeformulär ger information om livsstil, hälsa, mat/nutrition och hormonell funktion. Validerade instrument för utfall (SF-36, EQ5D och Qualeffo-radius), ADL-funktion och mental status används också. Information om vuxnas frakturer, som var ihållande före inkludering i studien samlades och information om nya frakturer registrerades kontinuerligt fram till oktober 2012 (~ 15 år) genom röntgenfiler på röntgenavdelningen, Malmö, Skånes universitetssjukhus. Blod- och urinprover samlades även in.

Omfattande fenotypning inkluderar: benomsättningsmarkörer, FRAX sannolikhetspoäng, et

... Visa mer..

Skapare/primärforskare

Kristina Åkesson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Identifierare

SND-ID: EXT 0266

Beskrivning

Vid OPRA:s baslinjeundersökning (år 1995-1999) deltog totalt 1 044 kvinnor, vilket motsvarande en svarsfrekvens på 65%. Inskrivningen var fortlöpande under året för att undvika säsongsbias. Vid starten var alla kvinnor 75 år, hade eget boende och var svenska medborgare bosatta i Malmö; inga uteslutningskriterier tillämpades. Ytterligare undersökningar utfördes efter 5- och 10 år.

Undersökningarna innefattade mätning av bentäthet (BMD) och kroppssammansättning, antropometriska mått och isokinetisk dynamometri (Biodex). Frågeformulär ger information om livsstil, hälsa, mat/nutrition och hormonell funktion. Validerade instrument för utfall (SF-36, EQ5D och Qualeffo-radius), ADL-funktion och mental status används också. Information om vuxnas frakturer, som var ihållande före inkludering i studien samlades och information om nya frakturer registrerades kontinuerligt fram till oktober 2012 (~ 15 år) genom röntgenfiler på röntgenavdelningen, Malmö, Skånes universitetssjukhus. Blod- och urinprover samlades även in.

Omfattande fenotypning inkluderar: benomsättningsmarkörer, FRAX sannolikhetspoäng, et

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts

1995 — pågående

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: The OPRA participants were randomly selected from the Malmö city files.

Analysenhet

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval

Etikprövning

Lund — dnr 2014/804

Studie kopplad till biobank

Ja

Finansiering

Finansiär: Vetenskapsrådet

Diarienummer hos finansiär: K2015-52X-14691-13-4

Kontakt för frågor om data

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ringsberg K, Gerdhem P, Johansson J, Obrant KJ. Is there a relationship between balance, gait performance and muscular strength in 75-year-old women?. Age Ageing. 1999 May;28(3):289-93.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

Malmö kvinnors bentäthet - baslinjeundersökning

Skapare/primärforskare

Kristina Åkesson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Observation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995

Datakälla: Biologiska prover

Tidsperiod(er) som undersökts

1995 — 1999

Antal individer/objekt

1044

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

65

Dataset 2

Malmö kvinnors bentäthet: 5-års uppföljning

Skapare/primärforskare

Kristina Åkesson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Observation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995

Datakälla: Biologiska prover

Dataset 3

Malmö kvinnors bentäthet: 10-års uppföljning

Skapare/primärforskare

Kristina Åkesson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Observation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995

Datakälla: Biologiska prover

Publicerad: 2017-03-01
Senast uppdaterad: 2020-01-27