Malmö kvinnors bentäthet

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare:

Kristina Åkesson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Beskrivning:

Vid OPRA:s baslinjeundersökning (år 1995-1999) deltog totalt 1 044 kvinnor, vilket motsvarande en svarsfrekvens på 65%. Inskrivningen var fortlöpande under året för att undvika säsongsbias. Vid starten var alla kvinnor 75 år, hade eget boende och var svenska medborgare bosatta i Malmö; inga uteslutningskriterier tillämpades. Ytterligare undersökningar utfördes efter 5- och 10 år.

Undersökningarna innefattade mätning av bentäthet (BMD) och kroppssammansättning, antropometriska mått och isokinetisk dynamometri (Biodex). Frågeformulär ger information om livsstil, hälsa, mat/nutrition och hormonell funktion. Validerade instrument för utfall (SF-36, EQ5D och Qualeffo-radius), ADL-funktion och mental status används också. Information om vuxnas frakturer, som var ihållande före inkludering i studien samlades och information om nya frakturer registrerades kontinuerligt fram till oktober 2012 (~ 15 år) genom röntgenfiler på röntgenavdelningen, Malmö, Skånes universitetssjukhus. Blod- och urinprover samlades även in.

Omfattande fenotypning inkluderar: benomsättningsmarkörer, FRAX sannolikhetspoäng, et

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Kristina Åkesson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Identifierare:

SND-ID: EXT 0266

Syfte:

OPRA kohorten var utformad för att möjliggöra identifiering av genvarianter och andra riskfaktorer relaterade till minskning av benmassa och frakturer hos äldre kvinnor som redan är vid en ålder när frakturincidensen börjar öka.

Beskrivning:

Vid OPRA:s baslinjeundersökning (år 1995-1999) deltog totalt 1 044 kvinnor, vilket motsvarande en svarsfrekvens på 65%. Inskrivningen var fortlöpande under året för att undvika säsongsbias. Vid starten var alla kvinnor 75 år, hade eget boende och var svenska medborgare bosatta i Malmö; inga uteslutningskriterier tillämpades. Ytterligare undersökningar utfördes efter 5- och 10 år.

Undersökningarna innefattade mätning av bentäthet (BMD) och kroppssammansättning, antropometriska mått och isokinetisk dynamometri (Biodex). Frågeformulär ger information om livsstil, hälsa, mat/nutrition och hormonell funktion. Validerade instrument för utfall (SF-36, EQ5D och Qualeffo-radius), ADL-funktion och mental status används också. Information om vuxnas frakturer, som var ihållande före inkludering i studien samlades och information om nya frakturer registrerades kontinuerligt fram till oktober 2012 (~ 15 år) genom röntgenfiler på röntgenavdelningen, Malmö, Skånes universitetssjukhus. Blod- och urinprover samlades även in.

Omfattande fenotypning inkluderar: benomsättningsmarkörer, FRAX sannolikhetspoäng, et

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1995 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: The OPRA participants were randomly selected from the Malmö city files.

Analysenhet:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval

Data innefattar personuppgifter:

Ja

Etikprövning:

Lund — dnr 2014/804

Studie kopplad till biobank:

Ja

Finansiering:

Vetenskapsrådet — dnr K2015-52X-14691-13-4

Kontaktperson för frågor om data:

Fiona McGuigan

Tillgänglig dokumentation:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ringsberg K, Gerdhem P, Johansson J, Obrant KJ. Is there a relationship between balance, gait performance and muscular strength in 75-year-old women?. Age Ageing. 1999 May;28(3):289-93.

Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Dataset EXT 0266-001

Malmö kvinnors bentäthet - baslinjeundersökning

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995

Datakälla: Biologiska prover

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Observation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1995 — 1999

Antal individer/objekt:

1044

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

65 %

Dataset EXT 0266-002

Malmö kvinnors bentäthet: 5-års uppföljning

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995

Datakälla: Biologiska prover

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Observation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995

Datakälla: Befolkningsgrupp

Dataset EXT 0266-003

Malmö kvinnors bentäthet: 10-års uppföljning

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995

Datakälla: Biologiska prover

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995

Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Insamlingsmetod: Observation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995

Datakälla: Befolkningsgrupp