Malmö kvinnors bentäthet

SND-ID: EXT 0266

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Kristina Åkesson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Beskrivning

Vid OPRA:s baslinjeundersökning (år 1995-1999) deltog totalt 1 044 kvinnor, vilket motsvarande en svarsfrekvens på 65%. Inskrivningen var fortlöpande under året för att undvika säsongsbias. Vid starten var alla kvinnor 75 år, hade eget boende och var svenska medborgare bosatta i Malmö; inga uteslutningskriterier tillämpades. Ytterligare undersökningar utfördes efter 5- och 10 år.

Undersökningarna innefattade mätning av bentäthet (BMD) och kroppssammansättning, antropometriska mått och isokinetisk dynamometri (Biodex). Frågeformulär ger information om livsstil, hälsa, mat/nutrition och hormonell funktion. Validerade instrument för utfall (SF-36, EQ5D och Qualeffo-radius), ADL-funktion och mental status används också. Information om vuxnas frakturer, som var ihållande före inkludering i studien samlades och information om nya frakturer registrerades kontinuerligt fram till oktober 2012 (~ 15 år) genom röntgenfiler på röntgenavdelningen, Malmö, Skånes universitetssjukhus. Blod- och urinprover samlades även in.

Omfattande fenotypning inkluderar: benomsättningsmarkörer, FRAX sannolikhetspoäng, et

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kliniska vetenskaper

Finansiering

 • Finansiär: Vetenskapsrådet
 • Diarienummer hos finansiär: K2015-52X-14691-13-4
Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Lund - dnr 2014/804

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval

Tidsperiod(er) som undersökts

1995 – pågående

Studie kopplad till biobank

Ja

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: The OPRA participants were randomly selected from the Malmö city files.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ringsberg K, Gerdhem P, Johansson J, Obrant KJ. Is there a relationship between balance, gait performance and muscular strength in 75-year-old women?. Age Ageing. 1999 May;28(3):289-93.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset 1
Malmö kvinnors bentäthet - baslinjeundersökning

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Kristina Åkesson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

1995 – 1999

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995–pågående
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Observation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995–pågående
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995–pågående
 • Datakälla: Biologiska prover

Antal individer/objekt

1044

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

65%

Dataset 2
Malmö kvinnors bentäthet: 5-års uppföljning

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Kristina Åkesson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995–pågående
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Observation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995–pågående
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995–pågående
 • Datakälla: Biologiska prover
Dataset 3
Malmö kvinnors bentäthet: 10-års uppföljning

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Kristina Åkesson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995–pågående
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Observation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995–pågående
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995–pågående
 • Datakälla: Biologiska prover

Kontakt för frågor om data

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Publicerad: 2017-03-01
Senast uppdaterad: 2020-01-27