Maximal benmassa hos unga kvinnor

SND-ID: EXT 0267

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME) , Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skapare/primärforskare

Kristina Åkesson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Beskrivning

PEAK25-kohorten, som vid dess start inkluderar kvinnor som är 25 år, studerar faktorer som bidrar till maximal benmassa. Fortfarande, år 2014, är PEAK25 kohorten unikt eftersom det inte finns några nationella eller internationella kohorter som är särskilt utformade för att identifiera genetiska och andra riskfaktorer för benstyrkan vid denna kritiska ålder eller som har följts longitudinellt.


Genom att undersöka 10 års förändring i BMD har vi möjlighet att identifiera gener som är viktiga för benhomeostas, utan confounders från hormonella förändringar under perimenopaus. Data från föräldrar och mor- och farföräldrar har också samlats in. Denna kohort är en viktig resurs när det gäller att tillhandahålla normativa uppgifter för unga svenska kvinnor, vilket ger referensdata för framtida studier hos kvinnor och undersöka långsiktiga förändringar i riskfaktorer hos premenopausala kvinnor.

I PEAK-25 har totalt 1061 individer (motsvarande en svarsfrekvens på 49 %) genomgått baslinjeundersökningen (mellan åren 1999-2004). Inskrivning var fortlöpande under året för att undvika säsongsbias. Alla kvi

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kliniska vetenskaper

Medverkande

Region Skåne

Finansiering

 • Finansiär: Vetenskapsrådet
 • Diarienummer hos finansiär: K2015-52X-14691-13-4
Skyddsvärde och etikprövning

Etikprövning

Lund - dnr 567/2008

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval

Tidsperiod(er) som undersökts

1999 – pågående

Studie kopplad till biobank

Ja

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Skåne län

Geografisk beskrivning: The OPRA participants were randomly selected from the Malmö city files.

Publikationer

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset 1
Maximal benmassa hos unga kvinnor: baslinjeundersökning

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Kristina Åkesson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

1999 – pågående

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999–2004
 • Datakälla: Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Observation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999–2004
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999–2004
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

1061

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

49%

Dataset 2
Maximal benmassa hos unga kvinnor: 10-års uppföljning

Tillhörande dokumentation

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Kristina Åkesson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Kontakt för frågor om data

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Publicerad: 2017-03-02
Senast uppdaterad: 2020-04-28