Maximal benmassa hos unga kvinnor

Den här studien är en del av samlingen Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se) , Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare:

Kristina Åkesson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Beskrivning:

PEAK25-kohorten, som vid dess start inkluderar kvinnor som är 25 år, studerar faktorer som bidrar till maximal benmassa. Fortfarande, år 2014, är PEAK25 kohorten unikt eftersom det inte finns några nationella eller internationella kohorter som är särskilt utformade för att identifiera genetiska och andra riskfaktorer för benstyrkan vid denna kritiska ålder eller som har följts longitudinellt.


Genom att undersöka 10 års förändring i BMD har vi möjlighet att identifiera gener som är viktiga för benhomeostas, utan confounders från hormonella förändringar under perimenopaus. Data från föräldrar och mor- och farföräldrar har också samlats in. Denna kohort är en viktig resurs när det gäller att tillhandahålla normativa uppgifter för unga svenska kvinnor, vilket ger referensdata för framtida studier hos kvinnor och undersöka långsiktiga förändringar i riskfaktorer hos premenopausala kvinnor.

I PEAK-25 har totalt 1061 individer (motsvarande en svarsfrekvens på 49 %) genomgått baslinjeundersökningen (mellan åren 1999-2004). Inskrivning var fortlöpande under året för att undvika säsongsbias. Alla kvi

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper

Skapare/primärforskare:

Kristina Åkesson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Medverkande:

Region Skåne

Identifierare:

SND-ID: EXT 0267

Beskrivning:

PEAK25-kohorten, som vid dess start inkluderar kvinnor som är 25 år, studerar faktorer som bidrar till maximal benmassa. Fortfarande, år 2014, är PEAK25 kohorten unikt eftersom det inte finns några nationella eller internationella kohorter som är särskilt utformade för att identifiera genetiska och andra riskfaktorer för benstyrkan vid denna kritiska ålder eller som har följts longitudinellt.


Genom att undersöka 10 års förändring i BMD har vi möjlighet att identifiera gener som är viktiga för benhomeostas, utan confounders från hormonella förändringar under perimenopaus. Data från föräldrar och mor- och farföräldrar har också samlats in. Denna kohort är en viktig resurs när det gäller att tillhandahålla normativa uppgifter för unga svenska kvinnor, vilket ger referensdata för framtida studier hos kvinnor och undersöka långsiktiga förändringar i riskfaktorer hos premenopausala kvinnor.

I PEAK-25 har totalt 1061 individer (motsvarande en svarsfrekvens på 49 %) genomgått baslinjeundersökningen (mellan åren 1999-2004). Inskrivning var fortlöpande under året för att undvika säsongsbias. Alla kvi

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1999 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige, Skåne län

Geografisk beskrivning: The OPRA participants were randomly selected from the Malmö city files.

Analysenhet:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval

Etikprövning:

Lund — dnr 567/2008

Studie kopplad till biobank:

Ja

Finansiering:

Vetenskapsrådet — dnr K2015-52X-14691-13-4

Kontakt för frågor om data:

Fiona McGuigan

Ingår i samling hos SND:

Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1

Maximal benmassa hos unga kvinnor: baslinjeundersökning

Skapare/primärforskare:

Kristina Åkesson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Mätningar och tester

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999 — 2004

Datakälla: Biologiska prover

Insamlingsmetod: Observation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999 — 2004

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999 — 2004

Datakälla: Befolkningsgrupp

Tidsperiod(er) som undersökts:

1999 — pågående

Antal individer/objekt:

1061

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

49 %

Dataset 2

Maximal benmassa hos unga kvinnor: 10-års uppföljning

Skapare/primärforskare:

Kristina Åkesson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Publicerad: 2017-03-02
Senast uppdaterad: 2020-04-28