The Northern Swedish Cohort (NoSCo)

Skapare/primärforskare:

Anne Hammarström

Beskrivning:

År 1981 påbörjades en longitudinell studie som omfattar alla elever som vårterminen det året skulle avsluta årskurs nio i grundskolan i Luleå kommun. Gruppen består av 1083 elever (503 flickor och 577 pojkar) och denna grupp har sedan dess följts med upprepade frågeformulär, men också genom personliga möten, intervjuer, blodtrycksmätningar och andra hälsoundersökningar. Huvudsyftet med undersökningen har varit att studera vilka sociala och medicinska konsekvenser som arbetslöshet medför bland de av ungdomarna som befinner sig i skarven mellan skola, utbildning och förvärvsarbete.

Frågeformuläret bestod av cirka 90 frågor om social bakgrund, arbetssituation, hälsa, familjesituation, fritid etc. Enkäten var nästan identisk i alla undersökningar. Kohorten har med följts upp fem gånger - 1981 (16 års ålder), 1983 (18 års ålder), 1986 (21 års ålder), 1995 (30 års ålder) och 2008 (43 års ålder). Kliniska undersökningar utfördes i 1981, 1986 och 2008 och intervjuer utfördes med nyckelpersoner såsom skolsköterskor 1981 och med klasslärare 1981 och 1983. De deltagare som tidigt blev arbetslösa har föl

... Visa mer..

Ämnesområde:

HÄLSA, allmän hälsa och välbefinnande, arbetslöshet (CESSDA Topic Classification)
Arbetslivsstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Umeå universitet, Medicinsk fakultet

Skapare/primärforskare:

Anne Hammarström

Identifierare:

SND-ID: EXT 0268

Beskrivning:

År 1981 påbörjades en longitudinell studie som omfattar alla elever som vårterminen det året skulle avsluta årskurs nio i grundskolan i Luleå kommun. Gruppen består av 1083 elever (503 flickor och 577 pojkar) och denna grupp har sedan dess följts med upprepade frågeformulär, men också genom personliga möten, intervjuer, blodtrycksmätningar och andra hälsoundersökningar. Huvudsyftet med undersökningen har varit att studera vilka sociala och medicinska konsekvenser som arbetslöshet medför bland de av ungdomarna som befinner sig i skarven mellan skola, utbildning och förvärvsarbete.

Frågeformuläret bestod av cirka 90 frågor om social bakgrund, arbetssituation, hälsa, familjesituation, fritid etc. Enkäten var nästan identisk i alla undersökningar. Kohorten har med följts upp fem gånger - 1981 (16 års ålder), 1983 (18 års ålder), 1986 (21 års ålder), 1995 (30 års ålder) och 2008 (43 års ålder). Kliniska undersökningar utfördes i 1981, 1986 och 2008 och intervjuer utfördes med nyckelpersoner såsom skolsköterskor 1981 och med klasslärare 1981 och 1983. De deltagare som tidigt blev arbetslösa har föl

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

1981 — 2007

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Luleå kommun

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Kommun

Analysenhet:

Population:

Elever i Luleå kommun som slutade nionde klass 1981

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde:

HÄLSA, allmän hälsa och välbefinnande, arbetslöshet (CESSDA Topic Classification)
Arbetslivsstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Dataset 1

The Northern Swedish Cohort (NoSCo) 1981

Skapare/primärforskare:

Anne Hammarström

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp

Dataset 2

The Northern Swedish Cohort (NoSCo) 1983

Skapare/primärforskare:

Anne Hammarström

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1983

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp

Dataset 3

The Northern Swedish Cohort (NoSCo) 1986

Skapare/primärforskare:

Anne Hammarström

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1986

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp

Dataset 4

The Northern Swedish Cohort (NoSCo) 1995

Skapare/primärforskare:

Anne Hammarström

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp

Dataset 5

The Northern Swedish Cohort (NoSCo) 2007

Skapare/primärforskare:

Anne Hammarström

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Medicinska/kliniska, Befolkningsgrupp

Publicerad: 2017-05-05
Senast uppdaterad: 2019-11-13