The Northern Swedish Cohort (NoSCo)

SND-ID: EXT 0268

Skapare/primärforskare

Anne Hammarström

Beskrivning

År 1981 påbörjades en longitudinell studie som omfattar alla elever som vårterminen det året skulle avsluta årskurs nio i grundskolan i Luleå kommun. Gruppen består av 1083 elever (503 flickor och 577 pojkar) och denna grupp har sedan dess följts med upprepade frågeformulär, men också genom personliga möten, intervjuer, blodtrycksmätningar och andra hälsoundersökningar. Huvudsyftet med undersökningen har varit att studera vilka sociala och medicinska konsekvenser som arbetslöshet medför bland de av ungdomarna som befinner sig i skarven mellan skola, utbildning och förvärvsarbete.

Frågeformuläret bestod av cirka 90 frågor om social bakgrund, arbetssituation, hälsa, familjesituation, fritid etc. Enkäten var nästan identisk i alla undersökningar. Kohorten har med följts upp fem gånger - 1981 (16 års ålder), 1983 (18 års ålder), 1986 (21 års ålder), 1995 (30 års ålder) och 2008 (43 års ålder). Kliniska undersökningar utfördes i 1981, 1986 och 2008 och intervjuer utfördes med nyckelpersoner såsom skolsköterskor 1981 och med klasslärare 1981 och 1983. De deltagare som tidigt blev arbetslösa har föl

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Medicinsk fakultet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Elever i Luleå kommun som slutade nionde klass 1981

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Urvalet omfattar alla elever som vårterminen det året skulle avsluta årskurs nio i grundskolan i Luleå kommun. Gruppen består av 1083 elever (503 flickor och 577 pojkar) och denna grupp har sedan dess följts med upprepade frågeformulär vid flera tillfällen: 1981 (16 års ålder), 1983 (18 års ålder), 1986 (21 års ålder), 1995 (30 års ålder) och 2008 (43 års ålder). Kliniska undersökningar utfördes i 1981, 1986 och 2008 och intervjuer utfördes med nyckelpersoner såsom skolsköterskor 1981 och med klasslärare 1981 och 1983. De deltagare som tidigt blev arbetslösa har följts upp i ett delprov genom personliga intervjuer sedan hösten 1981.

Tidsperiod(er) som undersökts

1981 – 2007

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Luleå kommun

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Kommun

Publikationer

Åtkomst till data via

Publicerad: 2017-05-05
Senast uppdaterad: 2019-11-13