DiACL - Diachronic Atlas of Comparative Linguistics

SND-ID: EXT 0269

Skapare/primärforskare

Gerd Carling - Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum

Beskrivning

Diachronic Atlas of Comparative Linguistics är en databas med lexikal och typologisk/morfosyntaktisk data för historisk, komparativ och fylogenetisk lingvistik. Den innehåller data från 500 språk från 18 familjer, uppdelade på 3 makroområden: Eurasien, Stillahavsregionen och Sydamerika. Databasen har följande innehåll: 1) Lexikala dataset med basvokabulär, 2) Lexikala dataset med kulturvokabulärer, 3) Typologisk/morfosyntaktisk data, inkluderande huvudtyperna ordföljd, satssyntax, nominal och verbal morfologi. Databasen innehåller data från samtida och historiska språk och, om möjligt, även rekonstruerade språk. Data har samlats in från lexika, grammatikor och genom nytt fältarbete (i synnerhet från Kaukasus och Sydamerika). All data är källhänvisad till vetenskapligt tillförlitlig litteratur.

Syfte:

Databasens syfte är språkhistoriskt och evolutionärt och avser att göra bearbetad lingvistisk data, som kan användas för olika typer av analyser, öppet tillgänglig. De nedladdningsbara dataseten, som är jämförbara och kompletta, med data för typologi/morfosyntax och lexikon (bas- och kulturvokab

... Visa mer..
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Språk- och litteraturcentrum

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Tidsperiod(er) som undersökts

2013 – pågående

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Eurasien, Sydamerika, Stillahavsområdet

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Carling, Gerd (ed.) 2017. Diachronic Atlas of Comparative Linguistics Online. Lund University.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Åtkomst till data via

Dataset
Diachronic Atlas of Comparative Linguistics

Beskrivning

Data i databasen har samlats in genom analys av grammatikor, lexika och genom språkligt fältarbete. Datan har samlats in och matats in i databasen under kontollerade former, genom frågeformulär och matrisdokument, för att få kompletta och jämförbara dataset. Insamlandet har gjorts under översyn av databasens redaktör (Gerd Carling) och språkliga experter på varje område.

Citera som:
Carling, Gerd (ed.) 2016/2017. Diachronic Atlas of Comparative Linguistics Online. (Available at: https://lundic.

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur

Text

Geospatiala

Övrigt

Skapare/primärforskare

Gerd Carling - Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-06-01–pågående

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats

Publicerad: 2017-03-27
Senast uppdaterad: 2019-12-16