DiACL - Diachronic Atlas of Comparative Linguistics

Skapare/primärforskare:

Gerd Carling - Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum

Beskrivning:

Diachronic Atlas of Comparative Linguistics är en databas med lexikal och typologisk/morfosyntaktisk data för historisk, komparativ och fylogenetisk lingvistik. Den innehåller data från 500 språk från 18 familjer, uppdelade på 3 makroområden: Eurasien, Stillahavsregionen och Sydamerika. Databasen har följande innehåll: 1) Lexikala dataset med basvokabulär, 2) Lexikala dataset med kulturvokabulärer, 3) Typologisk/morfosyntaktisk data, inkluderande huvudtyperna ordföljd, satssyntax, nominal och verbal morfologi. Databasen innehåller data från samtida och historiska språk och, om möjligt, även rekonstruerade språk. Data har samlats in från lexika, grammatikor och genom nytt fältarbete (i synnerhet från Kaukasus och Sydamerika). All data är källhänvisad till vetenskapligt tillförlitlig litteratur.

Syfte:

Databasens syfte är språkhistoriskt och evolutionärt och avser att göra bearbetad lingvistisk data, som kan användas för olika typer av analyser, öppet tillgänglig. De nedladdningsbara dataseten, som är jämförbara och kompletta, med data för typologi/morfosyntax och lexikon (bas- och kulturvokab

... Visa mer..

Ämnesområde:

språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)
Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum

Skapare/primärforskare:

Gerd Carling - Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum

Identifierare:

SND-ID: EXT 0269

Beskrivning:

Diachronic Atlas of Comparative Linguistics är en databas med lexikal och typologisk/morfosyntaktisk data för historisk, komparativ och fylogenetisk lingvistik. Den innehåller data från 500 språk från 18 familjer, uppdelade på 3 makroområden: Eurasien, Stillahavsregionen och Sydamerika. Databasen har följande innehåll: 1) Lexikala dataset med basvokabulär, 2) Lexikala dataset med kulturvokabulärer, 3) Typologisk/morfosyntaktisk data, inkluderande huvudtyperna ordföljd, satssyntax, nominal och verbal morfologi. Databasen innehåller data från samtida och historiska språk och, om möjligt, även rekonstruerade språk. Data har samlats in från lexika, grammatikor och genom nytt fältarbete (i synnerhet från Kaukasus och Sydamerika). All data är källhänvisad till vetenskapligt tillförlitlig litteratur.

Syfte:

Databasens syfte är språkhistoriskt och evolutionärt och avser att göra bearbetad lingvistisk data, som kan användas för olika typer av analyser, öppet tillgänglig. De nedladdningsbara dataseten, som är jämförbara och kompletta, med data för typologi/morfosyntax och lexikon (bas- och kulturvokab

... Visa mer..

Tidsperiod(er) som undersökts:

2013 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Eurasien, Sydamerika, Stillahavsområdet

Ämnesområde:

språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)
Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Carling, Gerd (ed.) 2017. Diachronic Atlas of Comparative Linguistics Online. Lund University.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Diachronic Atlas of Comparative Linguistics

Skapare/primärforskare:

Gerd Carling - Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum

Beskrivning:

Data i databasen har samlats in genom analys av grammatikor, lexika och genom språkligt fältarbete. Datan har samlats in och matats in i databasen under kontollerade former, genom frågeformulär och matrisdokument, för att få kompletta och jämförbara dataset. Insamlandet har gjorts under översyn av databasens redaktör (Gerd Carling) och språkliga experter på varje område.

Citera som:
Carling, Gerd (ed.) 2016/2017. Diachronic Atlas of Comparative Linguistics Online. (Available at: https://lundic.

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Text

Geospatiala

Övrigt

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-06-01

Publicerad: 2017-03-27
Senast uppdaterad: 2019-12-16