DiACL - Diachronic Atlas of Comparative Linguistics

Skapare/primärforskare:

Gerd Carling - Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum

Beskrivning:

Diachronic Atlas of Comparative Linguistics är en databas med lexikal och typologisk/morfosyntaktisk data för historisk, komparativ och fylogenetisk lingvistik. Den innehåller data från 500 språk från 18 familjer, uppdelade på 3 makroområden: Eurasien, Stillahavsregionen och Sydamerika. Databasen har följande innehåll: 1) Lexikala dataset med basvokabulär, 2) Lexikala dataset med kulturvokabulärer, 3) Typologisk/morfosyntaktisk data, inkluderande huvudtyperna ordföljd, satssyntax, nominal och verbal morfologi. Databasen innehåller data från samtida och historiska språk och, om möjligt, även rekonstruerade språk. Data har samlats in från lexika, grammatikor och genom nytt fältarbete (i synnerhet från Kaukasus och Sydamerika). All data är källhänvisad till vetenskapligt tillförlitlig litteratur.

Skapare/primärforskare:

Gerd Carling - Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum

Identifierare:

SND-ID: EXT 0269

Syfte:

Databasens syfte är språkhistoriskt och evolutionärt och avser att göra bearbetad lingvistisk data, som kan användas för olika typer av analyser, öppet tillgänglig. De nedladdningsbara dataseten, som är jämförbara och kompletta, med data för typologi/morfosyntax och lexikon (bas- och kulturvokabulär) spänner över stora områden och kan därför användas till att göra sofistikerade och storskaliga analyser över geografiska och temporala korrelationer, baserade på samtida och historisk språklig data.

Beskrivning:

Diachronic Atlas of Comparative Linguistics är en databas med lexikal och typologisk/morfosyntaktisk data för historisk, komparativ och fylogenetisk lingvistik. Den innehåller data från 500 språk från 18 familjer, uppdelade på 3 makroområden: Eurasien, Stillahavsregionen och Sydamerika. Databasen har följande innehåll: 1) Lexikala dataset med basvokabulär, 2) Lexikala dataset med kulturvokabulärer, 3) Typologisk/morfosyntaktisk data, inkluderande huvudtyperna ordföljd, satssyntax, nominal och verbal morfologi. Databasen innehåller data från samtida och historiska språk och, om möjligt, även rekonstruerade språk. Data har samlats in från lexika, grammatikor och genom nytt fältarbete (i synnerhet från Kaukasus och Sydamerika). All data är källhänvisad till vetenskapligt tillförlitlig litteratur.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2013 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk beskrivning: Eurasien, Sydamerika, Stillahavsområdet

Diachronic Atlas of Comparative Linguistics

Beskrivning:

Data i databasen har samlats in genom analys av grammatikor, lexika och genom språkligt fältarbete. Datan har samlats in och matats in i databasen under kontollerade former, genom frågeformulär och matrisdokument, för att få kompletta och jämförbara dataset. Insamlandet har gjorts under översyn av databasens redaktör (Gerd Carling) och språkliga experter på varje område.

Citera som:
Carling, Gerd (ed.) 2016/2017. Diachronic Atlas of Comparative Linguistics Online. (Available at: https://lundic.

... Visa mer..

Dataformat / datastruktur:

Text

Geospatiala

Övrigt

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2012-06-01