Barn och unga i Skåne 2016

SND-ID: EXT 0270

Den här studien är en del av samlingen Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Mathias Grahn - Region Skåne, Samhällsanalys

Maria Fridh - Region Skåne, Samhällsanalys

Birgit Modén - Region Skåne, Samhällsanalys

Ingela Sjöberg - Kommunförbundet Skåne

Beskrivning

Våren 2016 genomfördes folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2016 bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 i alla de 33 skånska kommunerna. Totalt svarade nära 27 500 skånska elever. Undersökningen gjordes av Region Skåne i samarbete med Kommunförbundet Skåne. Eleverna besvarade frågeformulären anonymt och frågorna handlade bland annat om skolan, familjen, hälsan, fritidsvanor, matvanor, alkohol och tobak. Ett flertal av frågorna finns även med i olika nationella undersökningar, vilket möjliggör nationella jämförelser med jämngamla elever.

Syfte:

Syftet med Folkhälsoenkät ”Barn och Unga i Skåne” är att få en aktuell bild av livsvillkor, levnadsvanor, sociala faktorer och hälsa bland barn och unga i Skåne idag. Hur våra barn och unga mår och lever har även betydelse för den framtida folkhälsan i Skåne. Kunskaper om hälsans bestämningsfaktorer, hälsans fördelning i befolkningen och det aktuella hälsoläget bland våra barn och unga i Skåne är nödvändigt för att kunna bedriva ett effektivt arbete inom folkhälsoområdet samt för att kunna följa utvecklingen över tid

Åtkomst till data via

Kontakt

Dataset 1
Barn och Unga i Skåne 2016 - Åk 6

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Mathias Grahn - Region Skåne, Samhällsanalys

Maria Fridh - Region Skåne, Samhällsanalys

Birgit Modén - Region Skåne, Samhällsanalys

Ingela Sjöberg - Kommunförbundet Skåne

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-01-25–2016-01-29
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

10303

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

83%

Dataset 2
Barn och Unga i Skåne 2016 - Åk 9

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Mathias Grahn - Region Skåne, Samhällsanalys

Maria Fridh - Region Skåne, Samhällsanalys

Birgit Modén - Region Skåne, Samhällsanalys

Ingela Sjöberg - Kommunförbundet Skåne

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-01-25–2016-01-29
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

9143

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

77%

Dataset 3
Barn och Unga i Skåne 2016 - Gy åk 2

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Mathias Grahn - Region Skåne, Samhällsanalys

Maria Fridh - Region Skåne, Samhällsanalys

Birgit Modén - Region Skåne, Samhällsanalys

Ingela Sjöberg - Kommunförbundet Skåne

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2016-01-25–2016-01-29
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Antal individer/objekt

7949

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

73%

Kontakt för frågor om data

Ingår i samling hos SND

Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Publicerad: 2017-03-24
Senast uppdaterad: 2017-05-18