Trender på Twitter

Skapare/primärforskare:

Peter Dahlgren - Göteborgs universitet, JMG

Beskrivning:

Insamling av samtliga ämnen som varit trender på Twitter utifrån tre geografiska positioner (Sverige, Göteborg och Stockholm). Insamlat automatiskt med en timmes mellanrum, dygnet runt.

Skapare/primärforskare:

Peter Dahlgren - Göteborgs universitet, JMG

Identifierare:

SND-ID: EXT 0271

Beskrivning:

Insamling av samtliga ämnen som varit trender på Twitter utifrån tre geografiska positioner (Sverige, Göteborg och Stockholm). Insamlat automatiskt med en timmes mellanrum, dygnet runt.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014-12-18 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning
Insamling av samtliga ämnen som varit trender på Twitter utifrån tre geografiska positioner (Sverige, Göteborg och Stockholm). Insamlat automatiskt med en timmes mellanrum, dygnet runt.

Trender på Twitter

Beskrivning:

Insamling av samtliga ämnen som varit trender på Twitter utifrån tre geografiska områden (Sverige, Göteborg och Stockholm). Dessa trender aggregeras av Twitter automatiskt och presenteras för alla användare i det aktuella geografiska området.

Datan är insamlad automatiskt med en timmes mellanrum, dygnet runt. Insamlingen har skett med specialskriven mjukvara.

Dataformat / datastruktur:

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Aggregation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-12-18

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014-12-18 — pågående

Variabler:

4