Trender på Twitter

Primärforskare:

Peter Dahlgren - Göteborgs universitet, JMG

Sammanfattning:

Insamling av samtliga ämnen som varit trender på Twitter utifrån tre geografiska positioner (Sverige, Göteborg och Stockholm). Insamlat automatiskt med en timmes mellanrum, dygnet runt.

Identifierare:

SND-ID:

Primärforskare:

Peter Dahlgren - Göteborgs universitet, JMG

Sammanfattning:

Insamling av samtliga ämnen som varit trender på Twitter utifrån tre geografiska positioner (Sverige, Göteborg och Stockholm). Insamlat automatiskt med en timmes mellanrum, dygnet runt.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014-12-18 — pågående

Insamlingshändelser:

2014-12-18 (Aggregation)

Geografisk plats:

Tidsdimension/Studiedesign:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning
Insamling av samtliga ämnen som varit trender på Twitter utifrån tre geografiska positioner (Sverige, Göteborg och Stockholm). Insamlat automatiskt med en timmes mellanrum, dygnet runt.

Trender på Twitter

Beskrivning:

Insamling av samtliga ämnen som varit trender på Twitter utifrån tre geografiska områden (Sverige, Göteborg och Stockholm). Dessa trender aggregeras av Twitter automatiskt och presenteras för alla användare i det aktuella geografiska området. Datan är insamlad automatiskt med en timmes mellanrum, dygnet runt. Insamlingen har skett med specialskriven mjukvara.

Typ av data:

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014-12-18 — pågående

Variabler:

4