Trender på Twitter

Skapare/primärforskare

Peter Dahlgren - Göteborgs universitet, JMG

Beskrivning

Insamling av samtliga ämnen som varit trender på Twitter utifrån tre geografiska positioner (Sverige, Göteborg och Stockholm). Insamlat automatiskt med en timmes mellanrum, dygnet runt.

Ämnesområde

MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Peter Dahlgren - Göteborgs universitet, JMG

Identifierare

SND-ID: EXT 0271

Beskrivning

Insamling av samtliga ämnen som varit trender på Twitter utifrån tre geografiska positioner (Sverige, Göteborg och Stockholm). Insamlat automatiskt med en timmes mellanrum, dygnet runt.

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-12-18 — pågående

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde

MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata

Trender på Twitter

Skapare/primärforskare

Peter Dahlgren - Göteborgs universitet, JMG

Beskrivning

Insamling av samtliga ämnen som varit trender på Twitter utifrån tre geografiska områden (Sverige, Göteborg och Stockholm). Dessa trender aggregeras av Twitter automatiskt och presenteras för alla användare i det aktuella geografiska området.

Datan är insamlad automatiskt med en timmes mellanrum, dygnet runt. Insamlingen har skett med specialskriven mjukvara.

Dataformat / datastruktur

Text

Datainsamling

Insamlingsmetod: Aggregation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-12-18

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-12-18 — pågående

Variabler

4

Publicerad: 2017-03-24
Senast uppdaterad: 2017-06-20