Trender på Twitter

SND-ID: EXT 0271

Skapare/primärforskare

Peter Dahlgren - Göteborgs universitet, JMG orcid

Beskrivning

Insamling av samtliga ämnen som varit trender på Twitter utifrån tre geografiska positioner (Sverige, Göteborg och Stockholm). Insamlat automatiskt med en timmes mellanrum, dygnet runt.
Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Skyddsvärde och etikprövning
Metod och tidsperiod

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Insamling av samtliga ämnen som varit trender på Twitter utifrån tre geografiska positioner (Sverige, Göteborg och Stockholm). Insamlat automatiskt med en timmes mellanrum, dygnet runt.

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-12-18 – pågående

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Åtkomst till data via

Dataset
Trender på Twitter

Beskrivning

Insamling av samtliga ämnen som varit trender på Twitter utifrån tre geografiska områden (Sverige, Göteborg och Stockholm). Dessa trender aggregeras av Twitter automatiskt och presenteras för alla användare i det aktuella geografiska området.

Datan är insamlad automatiskt med en timmes mellanrum, dygnet runt. Insamlingen har skett med specialskriven mjukvara.

Dataformat / datastruktur

Text

Skapare/primärforskare

Peter Dahlgren - Göteborgs universitet, JMG orcid

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-12-18 – pågående

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Aggregation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-12-18
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler

4

Publicerad: 2017-03-24
Senast uppdaterad: 2021-11-11