Trender på Twitter

Skapare/primärforskare:

Peter Dahlgren - Göteborgs universitet, JMG

Beskrivning:

Insamling av samtliga ämnen som varit trender på Twitter utifrån tre geografiska positioner (Sverige, Göteborg och Stockholm). Insamlat automatiskt med en timmes mellanrum, dygnet runt.

Ämnesområde:

MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Skapare/primärforskare:

Peter Dahlgren - Göteborgs universitet, JMG

Identifierare:

SND-ID: EXT 0271

Beskrivning:

Insamling av samtliga ämnen som varit trender på Twitter utifrån tre geografiska positioner (Sverige, Göteborg och Stockholm). Insamlat automatiskt med en timmes mellanrum, dygnet runt.

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014-12-18 — pågående

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Hela populationen/total räkning

Ämnesområde:

MEDIA, KOMMUNIKATION OCH SPRÅK (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ladda ner metadata:

Trender på Twitter

Skapare/primärforskare:

Peter Dahlgren - Göteborgs universitet, JMG

Beskrivning:

Insamling av samtliga ämnen som varit trender på Twitter utifrån tre geografiska områden (Sverige, Göteborg och Stockholm). Dessa trender aggregeras av Twitter automatiskt och presenteras för alla användare i det aktuella geografiska området.

Datan är insamlad automatiskt med en timmes mellanrum, dygnet runt. Insamlingen har skett med specialskriven mjukvara.

Dataformat / datastruktur:

Text

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Aggregation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-12-18

Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Tidsperiod(er) som undersökts:

2014-12-18 — pågående

Variabler:

4

Publicerad: 2017-03-24
Senast uppdaterad: 2017-06-20